Spalio 01 d., sekmadienis | 23

Pluoštinių kanapių plotai Lietuvoje kasmet didėja

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
2019-11-13

© LŽŪKT nuotr.

Šiais metais deklaruotų pluoštinių kanapių plotai padidėjo iki 9182 ha, ir tai yra beveik devynis kartus daugiau nei 2014 m., kuomet kanapių pasėliai užėmė tik 1069 ha. Kartu padidėjo pluoštinių kanapių augintojų skaičius: šiemet 273 augintojai pluoštines kanapes augino 995 laukuose.

BASF. Havas Media. Straipsnių vidus. Taragona

2019 metais didžiausi plotai buvo apsėti Futura 75 (4732,54 ha), Uso-31 (1713,76 ha), Felina 32 (848,36 ha) ir Finola (796,08 ha) veislių pluoštinėmis kanapėmis. Iš viso šiais metais Lietuvoje auginta 20 pluoštinių kanapių veislių ir iš jų sėjomainos laukų buvo paimta 740 mėginių. Išsamią informaciją apie pluoštinių kanapių pasėlių plotus pagal veisles ir ištirtus mėginius rasite čia.

Vykdant pluoštinių kanapių auginimo priežiūrą, 2019 m. nustatyta 15 nusižengimų. Dažniausiai nustatyti nusižengimai – nedeklaruotas pasėlis, nepateikiami pranešimai regioniniams skyriams apie numatomas auginti pluoštines kanapes ar nepateikiami pranešimai apie įsigytas ir pasėtas pluoštines kanapes sodininkystės tikslais, taip pat neinformuojama apie sandėlius, kuriuose numatoma laikyti ir iš kurių numatoma tiekti pluoštinių kanapių produktus.

Augalininkystės tarnyba atkreipia pluoštinių kanapių augintojų dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymą šalyje galima auginti tik įteisintas pluoštinių kanapių veisles ir sėti tik sertifikuotą pluoštinių kanapių sėklą, atitinkančią žemės ūkio ministro patvirtintus Aliejinių ir pluoštinių augalų privalomuosius kokybės reikalavimus.

Įsigalioja Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašopakeitimas

Kad ateityje nekiltų neaiškumų dėl sertifikuotos sėklos išsėjimo normos apskaičiavimo vegetacijos metu ir dėl tolesnių veiksmų įteisinimo, 2019 m. spalio 3 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-543 buvo pakeistas Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašas. Jis papildytas nauju 4.71 punktu, kuriame nurodoma, kad augintojai pluoštinių kanapių derlių gali nuimti ne anksčiau kaip 10 dienų po žydėjimo pabaigos, o gavę Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) raštišką sutikimą, kuriame turi būti nurodyta, kuriose reprezentatyviose kiekvieno lauko dalyse kanapės turi būti toliau auginamos ne mažiau kaip 10 dienų nuo žydėjimo pabaigos, kad būtų galima atlikti patikrinimą dėl THC kiekio nustatymo, derlių gali nuimti ir anksčiau.

Jei laboratorinių tyrimų rezultatai viršijo leistiną 0,2 proc. THC kiekio pluoštinėse kanapėse ribą, Augalininkystės tarnyba augintojui nurodo datą, iki kurios jis turi pluoštinių kanapių augalus sunaikinti (nupjauti, susmulkinti ir užarti). Nustačiusi, kad augintojas nesunaikino pluoštinių kanapių augalų iki nurodytos datos, taip pat ir kitas aplinkybes, būtinas administracinei atsakomybei atsirasti, Augalininkystės tarnyba taiko Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnyje nurodytas nuobaudas už reikalavimų nevykdymą ir ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po patikrinimo informuoja Policijos departamentą apie reikalavimo dėl pluoštinių kanapių sunaikinimo nevykdymą.

Siekiant užtikrinti, kad pluoštinių kanapių pasėliai būtų apsėti sertifikuota, o ne savo ūkyje užauginta sėkla, ar kilus įtarimui dėl sėklos išsėjimo normos, Augalininkystės tarnybos specialistai prieš imdami pluoštinių kanapių mėginį gali patikrinti pluoštinių kanapių sėklos išsėjimo normą. Nustačius, kad sėklos išsėjimo norma yra 5 proc. didesnė, nei deklaravo augintojas, pluoštinių kanapių augalai turi būti sunaikinti (nupjauti ir užarti), ir iš tokio pasėlio mėginys tetrahidrokanabinolio kiekiui nustatyti neimamas.

Daugiau skaitykite čia.

Agroakademija.lt rekomenduoja

IKMIS 2019. Pluoštinės kanapės – situacija Rokiškio rajone