Balandžio 18 d., ketvirtadienis | 24

Praktiška: pasiskaičiuokite, kiek investuota į pasėlius ir kokia iš jų grąža

Erika Bindokaitė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos augalininkystės specialistė
2022-03-29

© LŽŪKT nuotr.
Šią skaičiuoklę sukūrė Airijos konsultavimo tarnybos „Teagasc“ mokslininkai. Ji nesudėtinga ir praktiška. Naudodamiesi ja, lengvai pasiskaičiuosite, kiek investuojate į savo auginamos kultūros pasėlius ir koks bus rezultatas – kiek uždirbsite iš 1 ha einamaisiais metais.

Skaičiuoklės pavyzdys parengtas aptariant žieminių kviečių (2022 m.) ir pupų (2020 m.) pasėlių įdirbimo, priežiūros, tręšimo ir kt. investicijas į norimą gauti derlių ir realų rezultatą, t. y. kiek prikulsite.

Pavyzdyje paskaičiuota, kiek apytikriai kainuos ir jau šių, t. y. 2022 metų, ūkio išlaidos ir kiek galima uždirbti iš 1 ha, atėmus visas investicijas (sėklas, trąšas, pesticidus, augimo reguliatorius, žemės dirbimo darbus ir kt.). Sėklų, trąšų, pesticidų, samdomos technikos darbų kainos surašytos pagal tai, kiek kainuotų vienam hektarui.

Kad būtų lengviau suprasti skaičiuoklę, štai atmintinė

Skaičiuoklė sudaryta iš trijų pagrindinių dalių: kintamosios išlaidos (investicijos); reikalingos tonos kintamoms išlaidoms padengti ir grynasis uždarbis (tai, kas lieka mums iš vieno hektaro atėmus investicijas).

Kintamąsias išlaidas sudaro: sėklos, trąšos, pesticidai, augimo reguliatoriai, samdoma/naudojama technika ir įvairios kitos išlaidos.

Kiekvienam iš rodiklių yra priskirtos raidės, pvz.: sėkla – B, trąšos – C, insekticidai – F. Tai padaryta tam, kad būtų lengviau susigaudyti, kas su kuo sudedama, atimama ar dalinama ir t. t.

Skaičiuoklėje esantys duomenys pateikti remiantis tokiais skaičiavimais:

Sėkla (B). Skaičiavimo būdas. Sėklos kaina paskaičiuojama pagal tai, kiek ji kainuos 1 ha. Kaip ir šiuo atveju, pateikti žieminių kviečių duomenys. 1t žieminių kviečių kainuoja apie 220 Eur. Tuo tarpu, kaip duota pavyzdyje, į 1 ha buvo sėta 270 kg sėklos. Išeina, kad į vieną hektarą sėklos investuojama apie 60 Eur. Skaičiavimas: x = 270kg * 220 Eur/1000 kg = 60 Eur.

Trąšos (C). Apskaičiuojamos tokiu pačiu principu, kaip ir sėkla. Čia, C dalyje, matoma ne vienos trąšos savikaina vienam hektarui, o kelių trąšų susumuota suma. Pateikiu pavyzdį: salietros 1 tona kainuoja 1000 Eur. Jos į vieną hektarą terpsiu 200 kg. Išeina, kad šios trąšos investuosiu 200 Eur/ha. Karbamido 1 tona šią dieną kainuoja 900 Eur. Jo planuoju berti 120 kg/ha. Išeina, kad į 1 ha investuosiu 108 Eur karbamido. Taip pasiskaičiuojame visas trąšas ir sudedame jų galutinį variantą 200 + 108 = 308 Eur/ha.

Pesticidai (D, E, F, G). Norint apskaičiuoti, kiek investavote į vieną hektarą herbicidų, fungicidų ar insekticidų, turite žinoti, kiek jie kainavo ir kiek jų naudojote 1 ha, pvz.: nusipirkote herbicido, kuris kainavo 9 Eur ir jo į 1 ha panaudojote 1,2 l. Vadinasi, iš viso investavote 10,8 Eur/ha.
Svarbu: herbicidus, insekticidus ir fungicidus reikia skaičiuoti atskirai, t. y. nesumuoti visų į bendrą sumą.

Samdoma / nuosava technika (H). Apskaičiuojama pagal tai, kokiomis kainomis ūkininkai ar įmonės atlieka paslaugas. Pvz.: savaeigio purkštuvo nuomos kaina 1 ha nupurkšti kainuoja apie 20–25 eurų.

Įvairios išlaidos (M). Ūkininkai gali susirašyti ir kitas investicijas į savo pasėlius, pvz.: kalkines medžiagas, mikroelementines trąšas, naudojamus biostimuliantus, organines trąšas ir kt.

Transporto išlaidos (O) taip pat apskaičiuojamos pagal tai, kiek kainavo derliaus išvežimas iš lauko iki elevatoriaus ar turimo grūdams kaupti sandėlio. Dažniausiai yra apskaičiuojamos kuro sąnaudos, kurios buvo sudegintos ir sunaudotos išvežant derlių.

Visos kintamos išlaidos (P). Šioje lentelės dalyje yra sudedami visi investuoti dalykai į jūsų 1ha.

Reikalingos tonos kintamosioms išlaidoms padengti (Q). Čia apskaičiuojama, kiek reikės jūsų prikulto derliaus tonų, kad padengtumėte išlaidas į tai, ką investavote į pasėlį.

Supirkimo kaina, eurais (R). Šioje dalyje reikia įrašyti, kiek jums tais metais už atvežtą 1 toną auginamos kultūros sumokėjo supirkėjas.

Šiaudai (S). Įrašoma kiek gavote eurų iš supirkėjo už šiaudus, bet tik iš 1 ha. Todėl reikia gerai žinoti, kiek šiaudų rulonų, spudulų (neliet. kitkų) ar kt., tais metais pavyko išgauti iš 1 ha ir kiek jums sumokėjo už vieną ruloną ar spudulą. Pvz.: nukūlus žieminius kviečius, iš likusių šiaudų viename hektare susukami 4 rulonai. Tais metais šiaudinių rulonų supirkimo kaina už vieną ruloną buvo 15 Eur. Vadinasi, iš šiaudų uždirbta 60 Eur.

Numatytas derlius (T). Surašote, kiek tais metais buvo planuota prikulti iš vieno ha arba kiek iš tikrųjų prikūlėte.

Grynasis uždarbis (U). Čia rašyti nieko nereikia, įvestos formulės automatiškai paskaičiuoja, kiek jums nuo visų investicijų ir uždirbtų pinigų lieka gryno uždarbio.

Sėkmės, išbandykite. Gero derliaus

SKAIČIUOKLĖ (paspauskite ir atsisiųskite)