Gruodžio 02 d., šeštadienis | 23

Prasideda svarbiausias braškynų priežiūros laikotarpis

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas
2020-07-22

© LŽŪKT nuotr.

Tuoj po uogų derliaus nuėmimo prasideda pagrindinis ir svarbiausias derančių braškynų priežiūros laikotarpis.

BASF. Havas Media. Straipsnių vidus. Derlingoms kelionems

Jei braškynuose, ypač senesniuose, po derliaus nuėmimo gausu įvairių piktžolių, o braškių lapai akivaizdžiai ligoti ir apnikti kenkėjų, geriausia juos nupjauti kartu su piktžolėmis. Tai reikia padaryti tuoj po derliaus nuėmimo ir ne vėliau kaip paskutinėmis liepos dienomis. Nupjovus braškių lapus, išpurenami tarpueiliai. Piktžolėms naikinti herbicidai bus naudojami, kai išpurentuose tarpueiliuose pradės dygti vienametės, o tarp braškių atžels daugiametės piktžolės. Kokiais herbicidais naikinti dygstančias ir atželiančias piktžoles nušienautuose ir išpurentuose derančiuose braškynuose, bus aprašyta liepos 30 dieną.

Kai po derliaus nuėmimo derančio braškyno lapai pakankamai sveiki ir piktžolių nedaug, braškių lapai nepjaunami. Tokiame braškyne iškart po derliaus nuėmimo ant sužėlusių vienamečių ir daugiamečių, vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių purškiami registruoti lentelėje nurodyti herbicidai. Tarpueiliai purenami tik įsitikinus, kad išpurkšti herbicidai paveikė piktžoles.

Pagrindinės šiuo laikotarpiu derančiuose braškynuose augančios dviskiltės piktžolės yra šios: aguona dirvinė – Papaver dubium L., aklė dirvinė – Galeopsis tetrabit L., aklė raudonoji – Galeopsis ladanum L., balanda baltoji – Chenopodium album L., balanda žydralapė – Chenopodium glaucum L., balandūnė plačioji – Atriplex patula L., barborytė paprastoji – Barbarea vulgaris W. T. Aiton., bobramunis dirvinis – Anthemis arvensis L., builis krūminis – Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., burnotis šiurkštusis – Amaranthus retroflexus L., burnotis uoginis – Amaranthus blitum L., čiužutė dirvinė – Thlapsi arvense L., dobilas dirvinis Trifolium arvense L., galinsoga blakstienotoji – Galinsoga quadriradiata Ru et Pav., galinsoga smulkiažiedė – Galinsoga parviflora Cav., garstukas dirvinis – Sinapis arvensis L., kiauliauogė juodoji – Solanum nigrum L., kiaulpienė paprastoji – Taraxacum officinale F. H. Wigg., lipikas kibusis – Galium aparine L., lipikas paprastasis – Galium mollugo L., morka paprastoji – Daucus carota L. našlaitė dirvinė – Viola arvensis Murray, neužmirštuolė dirvinė – Myosotis arvensis (L.) Hill, notrelė raudonžiedė – Lamium purpureum L., notrelė karpytalapė – Lamium hybridum Vill., pienė daržinė – Sonchus oleraceus L., pienė dirvinė – Sonchus arvensis L., ramunė bevainikė – Matricaria discoidea DC., ridikas dirvinis, svėrė – Raphanus raphanistrum L., rugiagėlė – Centaurea cyanus L., rūgštynė smulkioji – Rumex acetosella L., rūgtis dėmėtasis – Persicaria maculosa Gray, rūgtis trumpamakštis – Persicaria lapathifolia (L.) Gray, sidabražolė smiltyninė – Potentilla arenaria Borkh., šunramunis bekvapis – Tripleurospermum perforatum (Merat.) M. Lain, usnis dygioji – Cirsium vulgare (Savi) Ten., usnis dirvinė – Cirsium arvense (L.) Scop., varnalėša paprastoji – Arctium tomentosum Mill., takažolė paprastoji – Poligonum aviculare L veronika dirvinė – Veronica arvensis., žilė paprastoji – Senecio vulgaris L., žliūgė daržinė – Stellaria media (L.) vill., žliūgė siauralapė – Stellaria graminea l., žvaginė trikertė – Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

Pagrindinės šiuo laikotarpiu derančiuose braškynuose augančios vienaskiltės piktžolės yra šios: aviža tuščioji – Avena fatua L., miglė vienametė – Poa annua L., rietmenė paprastoji – Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv., smilga baltoji – Agrostis stolonifera L., smilguolė dirvinė – Apera spica-venti (L.) P. Beauv., svidrė dirvinė – Lolium remotum Schrank, varputis paprastasis – Elytrigia trepens (L.) Nevski.

Registruoti augalų apsaugos produktai, naikinantys dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles derančiuose braškynuose tuoj po derliaus nuėmimo, kai braškių lapai nepjaunami, pateikti lentelėje (2020 m.).

Braškynams registruoti herbicidai, 2020 m.

Web-lentele-braskiu

Pastaba. Kadangi po braškių derliaus nuėmimo nešienautuose braškynuose piktžolės būna užaugusios, reikia naudoti maksimalią leistiną herbicido normą. Daugiametes ir vienametes dviskiltes piktžoles naikinkite herbicidu Lontrel 72 SG (lentelė). Vienametės ar daugiametės vienaskiltės piktžolės naikinamos vienu iš herbicidų, skirtų vienaskiltėms piktžolėms naikinti. Tik reikia atkreipti dėmesį, kokiu purkšta pavasarį, nes kiekvienu iš lentelėje pateiktų herbicidų negalima per vegetaciją purkšti daugiau kaip vieną kartą. Herbicidu Betanal galima purkšti tik tuomet, kai po tarpueilių purenimo sudygsta nauja jaunų dviskilčių piktžolių banga. Purškimą galima kartoti 2–3 kartus, kaip nurodyta lentelėje.

Be to, kai paaiškės išpurkštų herbicidų poveikis piktžolėms, likusias pavienes vegetuojančias atsparias ar nepaveiktas piktžoles reikia išravėti ar bent nušienauti.

Parengė dr. Nobertas Uselis, LAMMC SDI