Gruodžio 02 d., šeštadienis | 23

Prasideda svarbiausias braškynų priežiūros laikotarpis

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas
2022-07-21

Tuojau po uogų derliaus nuėmimo derančiuose braškynuose prasideda svarbiausias jų priežiūros laikotarpis. Ką svarbu žinoti.

Jei braškynuose, ypač senesniuose, po derliaus nuėmimo gausu įvairių piktžolių, o braškių lapai akivaizdžiai ligoti ir apnikti kenkėjų, geriausia juos nupjauti kartu su piktžolėmis. Braškių lapai pjaunami tuoj po derliaus nuėmimo ir ne vėliau kaip paskutinėmis liepos dienomis. Nupjovus braškių lapus, išpurenami tarpueiliai.

BASF. Havas Media. Straipsnių vidus. Derlingoms kelionems

Herbicidai piktžolėms naikinti naudojami, kai išpurentuose tarpueiliuose pradeda dygti vienametės, o tarp braškių atželia daugiametės piktžolės. Kokius registruotus herbicidus naudoti dygstančių ir atželiančių piktžolių kontrolei nušienautuose ir išpurentuose derančiuose braškynuose pateikta lentelėje.

Kai po derliaus nuėmimo derančio braškyno lapai pakankamai sveiki ir nedaug piktžolių, braškių lapai nepjaunami. Tokiame braškyne iškart po derliaus nuėmimo ant sužėlusių vienamečių ir daugiamečių vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių purškiami registruoti lentelėje aprašyti herbicidai.

Kokios piktžolės plinta

Pagrindinės šiuo laikotarpiu derančiuose braškynuose augančios dviskiltės piktžolės: aguona dirvinė – Papaver dubium L., aklė dirvinė – Galeopsis tetrabit L., aklė raudonoji – Galeopsis ladanum L., balanda baltoji – Chenopodium album L., balanda žydralapė – Chenopodium glaucum L., balandūnė plačioji – Atriplex patula L., barborytė paprastoji – Barbarea vulgaris W. T. Aiton., bobramunis dirvinis – Anthemis arvensis L., builis krūminis – Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., burnotis šiurkštusis – Amaranthus retroflexus L., burnotis uoginis – Amaranthus blitum L., čiužutė dirvinė – Thlapsi arvense L., dobilas dirvinis Trifolium arvense L., galinsoga blakstienotoji – Galinsoga quadriradiata Ru et Pav., galinsoga smulkiažiedė – Galinsoga parviflora Cav., garstukas dirvinis – Sinapis arvensis L., kiauliauogė juodoji – Solanum nigrum L., kiaulpienė paprastoji – Taraxacum officinale F. H. Wigg., lipikas kibusis – Galium aparine L., lipikas paprastasis – Galium mollugo L., morka paprastoji – Daucus carota L. našlaitė dirvinė – Viola arvensis Murray, neužmirštuolė dirvinė – Myosotis arvensis (L.) Hill, notrelė raudonžiedė – Lamium purpureum L., notrelė karpytalapė – Lamium hybridum Vill., pienė daržinė – Sonchus oleraceus L., pienė dirvinė – Sonchus arvensis L., ramunė bevainikė – Matricaria discoidea DC., ridikas dirvinis, svėrė – Raphanus raphanistrum L., rugiagėlė – Centaurea cyanus L., rūgštynė smulkioji – Rumex acetosella L., rūgtis dėmėtasis – Persicaria maculosa Gray, rūgtis trumpamakštis – Persicaria lapathifolia (L.) Gray, sidabražolė smiltyninė – Potentilla arenaria Borkh., šunramunis bekvapis – Tripleurospermum perforatum (Merat.) M. Lain, usnis dygioji – Cirsium vulgare (Savi) Ten., usnis dirvinė – Cirsium arvense (L.) Scop., varnalėša paprastoji – Arctium tomentosum Mill., takažolė paprastoji – Poligonum aviculare L veronika dirvinė – Veronica arvensis., žilė paprastoji – Senecio vulgaris L., žliūgė daržinė – Stellaria media (L.) vill., žliūgė siauralapė – Stellaria graminea l., žvaginė trikertė – Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

Pagrindinės šiuo laikotarpiu derančiuose braškynuose augančios vienaskiltės piktžolės:aviža tuščioji – Avena fatua L., miglė vienametė – Poa annua L., rietmenė paprastoji – Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv., smilga baltoji – Agrostis stolonifera L., smilguolė dirvinė – Apera spica-venti (L.) P. Beauv., svidrė dirvinė – Lolium remotum Schrank, varputis paprastasis – Elytrigia trepens (L.) Nevski.

Pastaba. Kadangi po braškių derliaus nuėmimo nešienautuose braškynuose piktžolės būna visiškai užaugusios, reikia naudoti maksimalią leistiną herbicido normą. Prieš daugiametes ir vienametes dviskiltes piktžoles naudoti herbicidą Lontrel 72 SG (lentelė). Prieš vienametes ar daugiametes vienaskiltes piktžoles naudoti vieną iš herbicidų, skirtų vienaskiltėms piktžolėms naikinti. Tik svarbu atkreipti dėmesį, kokiu herbicidu buvo purkšta pavasarį, nes kiekvienu iš lentelėje pateiktų herbicidų negalima per vegetaciją purkšti daugiau kaip vieną kartą.

Herbicidu Betanal purkšti tik tuomet, kai po tarpueilių purenimo sudygsta nauja jaunų dviskilčių piktžolių banga. Purškimą galima kartoti 2–3 kartus, kaip nurodyta lentelėje.

Tuomet, kai paaiškės išpurkštų herbicidų poveikis piktžolėms, likusias pavienes vegetuojančias atsparias ar nepaveiktas piktžoles reikia išravėti arba bent lokaliai nušienauti.

Pagal VATZUM parengė dr. (HP), doc. Nobertas Uselis [email protected]