Liepos 18 d., ketvirtadienis | 24

Prisiminkime purkštuvų registracijos ir patikros taisykles

LŽŪKT informacija
2014-03-12

Turbūt ūkininkai jau susidūrė su situacija, kai purškiant ūkyje auginamus augalus atvyko augalų apsaugos inspektorius ir prašė pateikti purkštuvo registracijos bei techninės apžiūros pažymėjimą. Juos pateikę galėjo tęsti darbą, o nesusitvarkiusiems reikalingų dokumentų teko laukti, kol bus atlikta purkštuvo techninė apžiūra. Taigi buvo sugaištas labai svarbus laikas. Kad to neatsitiktų, prisiminkime, ko reikalauja purkštuvų registracijos ir patikros taisyklės.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Augalų apsaugos produktų purškimo įrangos tikrinimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato augalų apsaugos produktų purškimo įrangos naudojimo, profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų purškimo įrangos registravimo, techninės apžiūros, leidimų registruoti šią įrangą ir atlikti jos techninę apžiūrą išdavimo tvarką, naudojamų purkštuvų techninius reikalavimus.

Taisyklėse leidžiama tiekti rinkai ir naudoti nustatyta tvarka įregistruotus purkštuvus. Naujus purkštuvus registruoja Valstybinė mašinų bandymo stotis prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Stotis). Naudojamus ir naudotus purkštuvus registruoja ir techninę apžiūrą atlieka Stotis arba purkštuvų techninės apžiūros įmonės.

Jeigu įsigijus naują purkštuvą nėra gamintojo gamyklinės patikros dokumentų, Stoties darbuotojai pagal Stoties direktoriaus patvirtintą pirminės purkštuvų apžiūros atlikimo tvarką pirminę purkštuvo apžiūrą ir bandymą turi atlikti purkštuvo buvimo vietoje.

Stotyje įregistruojant naują purkštuvą, jam suteikiamas unikalus numeris, purkštuvo ir jo savininko duomenys įrašomi į įregistruotų purkštuvų duomenų bazę. Įregistravus purkštuvą, išduodamas Augalų apsaugos produktų purkštuvo pažymėjimas (toliau – Pažymėjimas). Naujo ar naudoto registruoto purkštuvo pažymėjime nurodoma techninės apžiūros data.

Purkštuvo techninė apžiūra iki 2020 m. turi būti atliekama kas 5 m., o vėliau – kas 3 m., išskyrus naujus purkštuvus, kurie po jų įregistravimo be techninės apžiūros gali būti naudojami ne ilgiau kaip 5 metus.
Naujų ar naudotų purkštuvų registravimo ir techninės apžiūros išlaidas apmoka purkštuvų tiekėjai, o naudojamų – jų naudotojai. Perkantiems naują purkštuvą suteikiama 5 m. techninės apžiūros garantija.

Naudotojai atsakingi už tai, kad jų purkštuvai būtų techniškai tvarkingi, prižiūrėti, reguliariai valomi jų filtrai, keičiamos susidėvėjusios detalės, atliekami techniniai patikrinimai, kalibravimas (išpurškimo normos nustatymas) ir kiti būtini techninės priežiūros darbai, numatyti naudojimo instrukcijose.

Naudotojas ar jo tiekėjas laisvos formos prašymą dėl purkštuvo įregistravimo ar techninės apžiūros atlikimo turi pateikti bet kuriai techninės apžiūros įmonei arba Stočiai nepriklausomai nuo purkštuvo buvimo vietos. Prašyme turi būti nurodyti purkštuvo naudotojo (tiekėjo) duomenys.

Naudojami ir naudoti purkštuvai registruojami tik atlikus techninę apžiūrą, kurios metu nustatoma, ar purkštuvas atitinka taisyklėse nurodytus naudojamų purkštuvų techninius reikalavimus.

Tais atvejais, kai įvežtiems iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių naudotiems purkštuvams yra išduoti purkštuvo pažymėjimai ar dokumentai apie atliktą techninę apžiūrą ir šių purkštuvų techninės apžiūros laikotarpis nepasibaigęs, purkštuvai įregistruojami be techninės apžiūros. Kitos techninės apžiūros data nurodoma laikantis purkštuvų apžiūros periodiškumo.

Pasikeitus purkštuvo savininkui arba jo duomenims, reikia rašyti laisvos formos prašymą, kad techninės apžiūros įmonė arba Stotis išduotų naują Pažymėjimą ir pasikeitę duomenys būtų įregistruoti purkštuvų duomenų bazėje.

Šios taisyklės negalioja rankinei ir ant nugaros nešiojamai augalų apsaugos produktų purškimo įrangai.

Bus daugiau