Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Registruotas naujas insekticidinis beicas

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
2019-12-03

© LŽŪKT nuotr.

Dėl neigiamo poveikio bitėms ir kitiems vabzdžiams apdulkintojams 2013 m. Europos Sąjungoje uždraudus augalų apsaugos produktų neonikotinoidų grupės veikliąsias medžiagas tiametoksamą, imidaklopridą ir klotianidiną sėkloms beicuoti, Lietuvos augintojai susidūrė su problema: neliko registruotų augalų apsaugos produktų rapsų pasėlių apsaugai nuo kryžmažiedžių ir rapsinių spragių ankstyvaisiais augimo tarpsniais. Atsižvelgdama į tai, Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) 2016–2019 metais išdavė leidimus įvežti ir naudoti beicus Cruiser OSR ir Modesto išimties tvarka 120 dienų laikotarpiui.

Sprendimas suteikti leidimus išimties tvarka nėra tvarus dėl galimo neigiamo poveikio aplinkai bei dėl iššūkių planuoti sėją, kuomet nėra užtikrinamas reikiamas AAP pateikimas rinkai bei jo prieinamumas. Nuo 2013 m. vasarinių rapsų pasėlių Lietuvoje sumažėjo nuo 141 tūkst. ha iki 64 tūkst. ha 2018 metais.

Gera žinia ta, kad šių metų spalio 30 d. Augalininkystės tarnyba įregistravo naują Bayer AG insekticidinį beicą Buteo Start su nauja veikliąja medžiaga flupiradifuronu. Beicas skirtas žieminių ir vasarinių rapsų bei žieminių ir vasarinių rapsukų apsaugai nuo kryžmažiedžių ir rapsinių spragių bei kopūstinių musių. Naujasis beicas padės ūkininkams apsaugoti rapsus ir rapsukus nuo šių kenkėjų ankstyvaisiais augimo tarpsniais ir pakeis prieštaringai vertinamus neonikotinoidų turinčius produktus, dėl kurių naudojimo 2016–2019 metais Europos Komisija ėmėsi veiksmų prieš Lietuvą.

Pažymėtina, kad registruojant Buteo Start nustatytos rizikos mažinimo priemonės, kurių privalo laikytis šio insekticidinio beico naudotojai:

• siekiant apsaugoti paukščius ir žinduolius, beicuotos sėklos būtų visiškai įterptos lauko gale, pabirusios beicuotos sėklos turi būti pašalinamos;

• siekiant apsaugoti požeminį vandenį, Buteo Start beicuotas sėklas galima sėti ne dažniau kaip kas trejus metus tame pačiame lauke.

Primename, kad naudojant augalų apsaugos produktus būtina laikytis visų etiketėje nurodytų reikalavimų.