Liepos 24 d., trečiadienis | 24

Respublikinis rudeninio arimo konkursas – kad laukai būtų kokybiškai ir gražiai suarti

LŽŪKT informacija
2011-10-03

Žvelgiant į šalies laukus akivaizdu, kad arimo kokybė kasmet geresnė. Gerėja ir bendroji žemdirbystės kultūra, didėja žemės ūkio augalų derlingumas. Važiuojant per Lietuvą, ne vienas pastebi, kad rudenį laukai ariami kokybiškiau, jų vaizdas džiugina, tačiau tobulėjimui ribų nėra.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Po nepriklausomybės atkūrimo arimo kokybės gerėjimui šalyje įtakos turėjo keli veiksniai: naujų, modernių plūgų įsigijimas, naudojimas, mokėjimas juos tinkamai sureguliuoti ir paruošti darbui bei arimo kokybės gerinimo propagavimas rajonų ir Lietuvos artojų varžybose.

Arimas – viena svarbiausių žemės dirbimo technologijų. Bandymų duomenys ir pažangi žemdirbių patirtis rodo, kad tuomet, kai dirva gerai suarta visos naudojamos technologinės priemonės didina augalų derlių.

Dėl įvairių priežasčių Lietuvoje kokybiško arimo pamokos primirštos. Daug kur iš arimų kyšo piktžolės ir neužartos šiaudų liekanos, skirtingai suverstos varsnos, per aukšti sumetimai, per gilūs išmetimai, netinkamai apartos pagrąžos. Todėl sunkiau ir brangiau atlikti kitus žemės dirbimo darbus, o dėl laukų nelygumo pažeidžiama agrotechnika, gaunamas menkas derlius.

Žinoma, geras arimas priklauso ir nuo technikos, ir nuo artojo. Norint sėkmingai ūkininkauti ir efektyviai konkuruoti rinkoje, vien tik tampyti plūgą paskui traktorių nebepakanka, būtina išmokti kokybiškai arti. Žemdirbys turi suvokti, kad ne tik estetinis laukų vaizdas girs jį kaip puikų artoją, bet ir pats tinkamai suartame lauke turės didelės naudos: prieš sėją reikės mažiau laiko ir energetinių sąnaudų žemei įdirbti. Be to, bus garantuotas, kad gerai suartame lauke galės paruošti kokybišką sėklos guolį, pasėliai greitai ir vienodai sudygs. O tai – gausaus derliaus pagrindas.

Patarimų, kaip tinkamai sureguliuoti plūgus, galite rasti mokomuosiuose filmukuose.

Tikslas – gerinti arimo kokybę

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (toliau – LŽŪKT) kartu su Lietuvos ūkininkų sąjunga, Lietuvos bendrovių asociacija, rajono savivaldybėmis ir kitais partneriais šiemet rengia rudeninio arimo apžiūros konkursą. Vertinimo komisija išrinks geriausius, labai gražiai ariančius ir rodančius gerą pavyzdį savo kaimynams, artojus.

Konkurso tikslas – gerinti žemės ūkio gamyboje (šalies ūkininkų, bendrovių bei valstybiniuose ūkiuose) arimo kokybę, kuo plačiau skleisti pažangų artojų patyrimą, kasmet konkurso metu išaiškinant geriausius rajonų ir respublikos artojus, materialiai ir moraliai juos paskatinant už kokybiškai atliktą darbą, keliant žemdirbystės kultūros lygį šalyje.

Konkurso organizavimo tvarka

Rudeninio arimo konkursas pirmiausia vyks visuose šalies rajonuose. Žemdirbiai (artojai), pageidaujantys dalyvauti, apie tai iki 2011 m. spalio 14 d. turi pranešti LŽŪKT rajono biurui.
Rajono rudeninio arimo konkurso nugalėtoju bus paskelbtas artojas, surinkęs daugiausia balų. Dviem ar daugiau artojų surinkus vienodai balų, nugalėtoju pripažįstamas suaręs didesnį žemės plotą.

Būtų puiku, jei kiekvienos seniūnijos seniūnas drauge su seniūnijos žemės ūkio specialistu apvažiavę laukus, rajono vertinimo komisijai nurodytų geriausius artojus.

Visus duomenis apie rajono rudeninio arimo konkurso nugalėtoją (artojo vardą, pavardę, gyvenamos vietos adresą, telefoną, plūgo korpusų skaičių ir markę, traktoriaus markę, artojo suarto lauko įvertinimo balų skaičių pagal atskirus vertinimo elementus, suarto lauko plotą ir konkretaus lauko buvimo vietos adresą) rajono komisija iki lapkričio 1 d. perduos Respublikinei rudeninio arimo konkurso vertinimo komisijai el. paštu [email protected].

Respublikinė komisija, iš LŽŪKT gavusi informaciją apie rajonų rudeninio arimo konkurso nugalėtojus, atvyks vertinti geriausių rajono artojų laukų. Komisijos nariai arimo kokybę vertins pagal „Arimo varžybų taisykles“. Respublikinio rudeninio arimo konkurso nugalėtoju bus paskelbtas artojas, surinkęs daugiausia balų. Dviem ar daugiau artojų surinkus vienodą balų skaičių, nugalėtoju bus pripažintas suaręs didesnį žemės plotą.

Kviečiame aktyviai dalyvauti konkurse. Kuo daugiau žemdirbių žinos arimo principus ir mokės tinkamai arti, tuo bus gražesni mūsų laukai, žemdirbys – turtingesnis, o ir pats arimas teiks malonumą.