Gruodžio 09 d., penktadienis | 22

Ribotą laiką mažinami reikalavimai pupų sėklos kokybei

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
2020-02-10

© LŽŪKT nuotr.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) praneša, kad dėl sėklininkystei nepalankių 2019 m. klimato sąlygų, Europos Komisija laikinai leido Lietuvoje prekiauti tam tikrų veislių pupų sėkla, kuri neatitinka minimalių daigumo reikalavimų. Tai vienkartinis leidimas, kuris galios iki šių metų birželio 30 d.

BIOMAS GROW straipsnio viduje

Augalininkystės tarnybos bei atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų atliktais laboratoriniais tyrimais buvo nustatyta, kad 2019 m. derliaus pupų sėklos daigumas buvo 71-79 proc. ir neatitiko sertifikuotai sėklai keliamų minimalių daigumo (80 proc.) reikalavimų, todėl tokia sėkla negalėjo būti tiekiama rinkai. Panaši situacija susiklostė ir kitose ES valstybėse, kur sausra pakenkė pasėliams. Atsižvelgiant į 2019 m. valstybės lygiu paskelbtą ekstremalią situaciją dėl sausros visoje Lietuvoje, Lietuvos sėklininkystės asociacija kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją, kad būtų leista tiekti rinkai žemesnio daigumo pupų sėklą.

„Dėl prastų 2019 m. gamtinių sąlygų Europos šalių pupų sėklos tiekėjai susiduria su mažesniu daigumu, todėl leisti tiekti rinkai mažesnio daigumo pupų sėklą yra vienintelis pasirinkimas, leidžiantis augintojams auginti šią kultūrą 2020 metais“, – teigia Augalininkystės tarnybos direktorius Sergejus Fedotovas.

Europos Komisija, gavusi Lietuvos prašymą, paskelbė suteikianti Lietuvai leidimą iki 2020 m. birželio 30 d. prekiauti minimalių daigumo reikalavimų neatitinkančia pupų „Boxer“, „Fuego“, „Reda DS“, „Louhi“, „Merkur“, „Vertigo“, „Tiffany“, „Lynx“, „Olga“, „Amigo“, „Fanfare“, „Isabell“ sėkla (6 475 t), kurios mažiausias daigumas – 70 % (sumažintas 10 proc.).

Vadovaujantis Europos Komisijos reglamentu dėl leidimo valstybėms narėms laikinai leisti prekiauti pupų sėkla, neatitinkančia minimalių daigumo reikalavimų, oficialioje etiketėje turi būti nurodyta, kad sėklos kategorija atitinka ne tokius griežtus reikalavimus, ir privaloma pateikti mažiausio daigumo procentą.

„Atkreipiame dauginamosios medžiagos tiekėjų dėmesį, kad Augalininkystės tarnyba griežtai kontroliuos tokios sėklos tiekimo rinkai kiekį“, – teigiama tarnybos pranešime.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.