Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Rimtai siekiama pažaboti Sosnovskio barštį

LŽŪKT informacija
2018-03-06

Nuotrauka iš en.wikipedia.org

Aplinkos ministerija informuoja, kad inicijuos teisės aktų pakeitimusįteisinti prievolę visiems žemės savininkams, naudotojams ir valdytojams naikinti ypač agresyvią invazinę rūšį – Sosnovskio barštį. Lietuvoje, preliminariais mokslininkų duomenimis, šio invazinio augalo populiacija apima 10–12 tūkst. ha plotą, kuris vis didės, jeigu nebus imtasi reikiamų priemonių.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Sosnovskio barščio naikinimo problemoms spręsti Aplinkos ministerijoje praėjusią savaitę vyko diskusija„ Ar jau laikas įteisinti prievolę naikinti Sosnovskio barštį visiems žemės naudotojams Lietuvoje?“, kurioje dalyvavo politikai, valstybės ir savivaldos institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai, svečiai iš užsienio, mokslininkai, įmonių atstovai.

Lietuvoje Sosnovskio barštis paplitęs labai plačiai – aptinkamas beveik visoje teritorijoje (mažiausiai „okupavęs“ pietinę Vakarų Lietuvą ir labai miškingas teritorijas Dzūkijoje). Sparčiai plisdamas, jis pridaro daug žalos biologinei įvairovei, ekonomikai ir žmogaus sveikatai. Šios rūšies plitimo svarba reikšminga ne tik dėl invazyvumo į natūralias buveines, grėsmės žmonių sveikatai, bet ir dėl sukeliamų nemažų finansinių nuostolių ekonomikai, ypač žemės ūkio sektoriui. Be to, šio invazinio augalo naikinimo metodai pakankamai brangūs, ilgalaikiai, reikalauja specialių apsaugos priemonių, kas dar labiau pabrangina naikinimą.

Kelia problemų visoje ES

Sosnovskio barštiskelia daug problemų ne tik Lietuvoje, bet ir Europos Sąjungoje, todėl jis 2016 m. paskelbtas invazine Europos Sąjungos rūšimi (įrašytas į Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašą). Visos Europos Sąjungos valstybės narės įpareigotos valdyti šio augalo plitimą. Plačiai Sosnovskio barštis paplitęs Latvijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, Estijoje. Plinta Rusijoje, net už poliarinio rato.

Tokį spartų Sosnovskio barščio paplitimą lemia tai, kad jis nereiklus augimo sąlygoms. Ypač dideli augalai subrandina daug sėklų (iki 100 tūkst.), kuriomis sparčiai plinta apleistuose dirbamuose laukuose, nenaudojamose pievose, pamiškėse, pakelėse, pelkių pakraščiuose, upių pakrantėse ir kt. vietose.

Pastangos jį naikinti

Diskusijų dalyvių nuomone, viena iš pagrindinių problemų siekiant efektyvaus Sosnovskio barščio naikinimo ar jo plitimo stabdymo – nėra visuomenės bendro supratimo, kad visi turi įdėti pastangų jį kontroliuoti, kol neišplito arba nenaikinamas visas sąžalynas, nes ne visi žemės savininkai sutinka jį naikinti, todėl nesustabdomas jo plitimas.

Sosnovskio barštis naikinimas įvairiais būdais – mechaniniais, cheminiais, kombinuotais, tačiau jie yra pakankamai brangūs, ilgalaikiai, reikalauja specialių apsaugos priemonių, kvalifikuotų naikinimo specialistų, o tai dar labiau pabrangina naikinimą. Be to, dažnai kyla problemų, kai nerandami žemės sklypų naudotojai.

Ligi šiol Sosnovskio barščiui naikinti dažniausiai yra naudojami herbicidai su glifosato veikliąja medžiaga. Tačiau juos naudojant sunaikinami ir visi kiti nupurkštame plote esantys augalai, o šiems nunykus pradeda dygti nauji Sosnovskio barščiai. Pastariesiems sudygus, būtina ir vėl juos naikinti – kol nebeliks sėklų dirvožemyje. Toks naikinimas ir ilgas, ir brangus.

Naujas integruotas biologinis-cheminis metodas

Europos Komisijos inicijuoto projekto „EMPHASIS“, skirto ir efektyvesnėms Sosnovskio barščio naikinimo priemonėms sukurti, vykdytojai pasiūlė naują integruotą biologinį-cheminį metodą. Jį taikant, Sosnovskio barščiai tinkamu laiku nupurškiami herbicidų Nuance 75 WG ir Accurate 200 WG mišiniu (Nuance 75 WG (10 g/ha) + Accurate 200 WG (20 g/ha) + nejoninė paviršiaus aktyvioji medžiaga (200 g/ha)). Šis mišinys nupurkštame plote visų augalų nesunaikina, todėl šie nebeleidžia augti naujiems Sosnovskio barščiams.

Kaip informavo Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Laura Janulaitienė, minėtieji herbicidai (Nuance 75 WG ir Accurate 200 WG) Lietuvoje įregistruoti 2017 m., o jų mišiniai pradėti naudoti praeitų metų pavasarį. Taikant šį naikinimo metodą pagal tikslias rekomendacijas, Sosnovskio barštis turėtų būti sunaikintas per 2–3 metus, žinoma, jei kontrolės darbai bus vykdomi vadovaujantis gero planavimo metodu bei integruotais augalų apsaugos metodais.

Inicijuos prievolės naikinti Sosnovskio barštį įteisinimą

Šiuo metu invazines rūšis draudžiama naudoti (auginti, parduoti, veisti ir pan.), tačiau nėra prievolės jas naikinti, todėl labai dažnai žemės savininkai, valdytojai ir naudotojai dėl įvairių priežasčių vengia ar nesiima jokių priemonių Sosnovskio barščiui naikinti. Aplinkos ministerija inicijuos įteisinti prievolę visiems žemės savininkams, naudotojams ir valdytojams šia ypač agresyvią invazinę rūšį. Bus papildytas Laukinės augalijos įstatymas ir jo poįstatyminiai aktai, kuriuose nustatyti įpareigojimai, aptarti pereinamieji laikotarpiai ir kitos sąlygos. Rengiant šiuos reikalavimus bus tariamasi ir su Invazinių rūšių kontrolės taryba.

Kai kurios invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo nuostatos:

  • Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo būdai turi būti visiškai saugūs žmonių sveikatai, efektyvūs ir nekenkiantys aplinkai, kitiems augalams ir gyvūnams.
  • Invazinėms rūšims naikinti naudojami biologiniai gausos reguliavimo būdai, jei jų nėra, – naudojami mechaniniai ar cheminiai būdai arba naudojamos visos šios priemonės, kaip integruotas naikinimo būdas.
  • Invazinių rūšių naikinimui gali būti naudojami tik tie preparatai, kuriuose teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama įvežti ir naudoti Lietuvoje.
  • Invazinių rūšių naikinimas privačiame ar išnuomotame žemės sklype gali būti vykdomas apie tai informavus žemės savininką ar naudotoją, valstybės nuosavybės teise priklausančioje teritorijoje, informavus žemės valdytoją.
  • Žemės savininką, naudotoją ar valdytoją apie jų žemėje numatomas invazinių rūšių naikinimo priemones informuoti raštu ar elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki naikinimo pradžios.

Diskusijos pranešimus rasite čia .