Vasario 23 d., penktadienis | 24

Sodinsite sveikas bulves – apsaugosite jas nuo maro

Giedrė Masliukovienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos vyriausioji augalininkystės specialistė
2013-04-30

Bulvių sėkla gera – kai gaunamas pastovus bulvių derlius sodinant sveikus ir produktyvius gumbus. Praeitų metų derlius buvo gausus, nes per visą vegetaciją augalams pakako drėgmės ir šilumos. Tačiau vešliuose bulvienojuose gausiai plito įvairios lapų ligos, kuriomis užsikrečia ir gumbai. Skirtinguose bulvių laukuose jau vasaros pradžioje rasta juodosios kojelės, vėliau – baltosios kojelės, šašų (rizoktioniozės) pažeistų kerų. Drėgnuosiuose regionuose labiausiai bulvienojai nukentėjo nuo bulvių maro, o sausesniuose – nuo sausligės (alternariozės, makrosporiozės).

Bulviakasis nebuvo palankus daugelyje regionų, nes buvo lietingas. Vidutinio sunkumo ir sunkesnėse dirvose augusios bulvės, nukastos esant drėgnai dirvai, pateko į sandėlius. Nepritaikytuose ir blogai vėdinamuose sandėliuose ligoms plisti buvo palankios sąlygos – gumbai ėmė pūti.

Svarbu atpažinti maro pažeistus gumbus

Šiuo metu labai atsakingas metas – ruošiantis sodinti bulves, reikia atskirti ligotus ir pradėjusius pūti gumbus.

Patikrinus atrinktas sodinti bulves ir jas nuplovus (200 vnt.), iš išorės gumbai atrodė sveiki, nes buvo gerai sandėliuojami. Tik perpjovus nustatyta, kad kas penkiasdešimtas gumbas pažeistas maro. Vadovaujantis šio tyrimo duomenimis, yra tikimybė, kad bulvių maras gali anksti išplisti pasėliuose ir sunaikinti bulvienojus. Maro plitimo intensyvumas pasėliuose priklausys ir nuo vyraujančios santykinės oro drėgmės (75–100 proc.) ir temperatūros (+15–25°C).

Norint išvengti pasėlyje maro užkrato, nereikėtų sodinti ligotų gumbų. Tai ypač aktualu ekologiniams ūkiams. Pažeistus maro gumbus galima atpažinti iš paviršiuje susidariusių švininės spalvos įvairaus dydžio kiek įdubusių dėmių. Perpjovus gumbą, ties dėmėmis randamas parudavęs minkštimas (žiūrėti paveikslą). Tarp ligoto ir sveiko audinio nėra aiškios ribos, rudos dėmės įvairiomis kryptims prasiskverbia įvairiu gyliu.

Ligai plisti palankios sąlygos, kai bulvės atsėliuojamos, sutankinamas pasėlis. Taip pat svarbu auginti atsparias marui veisles. Tačiau visiškai atsparių šiai ligai veislių nėra, be to, ligos plitimas dažniausiai priklauso nuo meteorologinių sąlygų augalų vegetacijos metu.

Ne ekologiniuose ūkiuose bulves sodinantys ūkininkai gali sėklinius gumbus apvelti Monceren G fungicidiniu ir insekticidiniu beicu, kuris saugo nuo Rhizoctonia solini sukeliamų baltosios kojelės (dalinė apsauga), šašų, spragšių lervų, amarų, kolorado vabalų, cikadelių. Beicas Rovral Aquaflo yra fungicidinis ir saugo bulves nuo rizoktoniozės.