Balandžio 23 d., antradienis | 24

Stebima, ar atsakingai naudojamas glifosatas

Valstybinė augalininkystės tarnyba
2021-07-21

Valstybinė augalininkystės tarnyba, užtikrindama efektyvią augalinio maisto ir pašarų gamybos kontrolę dėl atsakingo augalų apsaugos produktų (toliau – AAP) naudojimo prieš nuimant derlių, kaip ir kasmet, vykdo javų, rapsų, pupinių augalų ir grikių pasėlių stebėjimą.

Prasidedant derliaus nuėmimo laikui, Augalininkystės tarnybos specialistai papildomai stebi pasėlius, kad nustatytų, ar laikomasi reikalavimų, kai pasėliai yra apdorojami glifosato veikliosios medžiagos turinčiais herbicidais. Fiksuojami pasėlių purškimai, analizuojama kita informacija, sudaranti prielaidas identifikuoti galimus pažeidimus.

Kada naudoti glifosatą ir jo nenaudoti

Glifosato veikliosios medžiagos turinčius herbicidus prieš derliaus dorojimą leidžiama naudoti tik piktžolėtuose pasėliuose ir ne vėliau kaip likus 10–14 kalendorinių dienų iki pjūties. Konkretaus AAP etiketėje yra nurodytas individualus laikotarpis, kurio privalu laikytis. Ypatingas dėmesys kreipiamas į tai, ar augintojai šiuos produktus naudoja pagal paskirtį ir jais nepiktnaudžiauja prieš derliaus nuėmimą apdorodami nepiktžolėtus pasėlius, ar derlių nuima išlaukę AAP etiketėje nustatytą laikotarpį. Akcentuotina, kad glifosato turintys herbicidai negali būti naudojami apdoroti grikių pasėliams.

Pažeidėjams – administracinė atsakomybė

Pastebėjus ar įtarus pažeidimus, gavus konkrečių skundų dėl netinkamo glifosato turinčių AAP naudojimo prieš derliaus nuėmimą, atliekami išsamūs patikrinimai. Pasitvirtinus pažeidimams, ūkininkams taikoma administracinė atsakomybė, be to, informacija apie pažeidimus ir galimai užterštą žemės ūkio produkciją perduodama Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai bei Nacionalinei mokėjimo agentūrai, o jei ūkis ekologinis – VšĮ Ekoagros.

Parengta pagal VAT informaciją