Birželio 13 d., ketvirtadienis | 24

Svarbiausi grūdų džiovinimo principai

LŽŪKT informacija
2012-08-23

Labai svarbu, kad grūdai į aruodus subyrėtų tinkamo drėgnumo. Tam dažnas ūkininkas naudoja grūdų džiovyklas.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Grūdų paruošimas džiovinimui

Džiovinimo procesas planuojamas taip, kad vienos rūšies grūdai būtų džiovinami pakankamai ilgai. Negalima dažnai keisti kultūrų, nes džiovyklos išvalymas ir džiovinimo sureguliavimas reikalauja daug darbų sąnaudų.

Pageidautina, kad džiovinamo vieno kiekio grūdų drėgnumas nesiskirtų daugiau kaip 4 procentus. Jei grūdų drėgnumas pasikeičia, būtina keisti ir džiovinimo rėžimą. Geriausia, kad stipriai užteršti grūdai būtų išvalyti pirminio valymo mašina.

Džiovyklos paruošimas

Prieš darbą džiovykla išvaloma. Patikrinami ventiliatoriai, separatoriai, vamzdynai, pavarų mechanizmai, transporteriai, svarstyklės, aspiracinė sistema, apžiūrimos pertvaros ir pakura, sutepami guoliai. Ruošiant pakurą, patikrinami kuro padavimo vamzdžiai, purkštukai, forkameros, cilindrai, filtrai, slėgio ir kuro reguliatoriai, kuro kiekio skaitikliai, kuro uždegimo ir automatinio išjungimo sistemos.

Džiovyklos paleidimas

Prieš paleidžiant džiovyklą, įjungiami transporteriai, ir džiovykla užpildoma grūdais. Po 10–15 min. nuo užpildymo pradžios 10–12 min. įjungiamas iškrovos įtaisas, grūdai nedideliais kiekiais grąžinami į pakrovimo bunkerį.

Po 35–55 min. išleidimo įrenginys įjungiamas. Grūdai grąžinami į priėjimo bunkerį. Jungiami atšaldymo ventiliatoriai. Džiovinimo šachtos pripildomos iki pat viršaus.

Jungiamas kuro siurblys ir sureguliuojamas fakelas. Jis turi degti be suodžių mėlyna liepsna. Sureguliuojama regento temperatūra degimo kameroje iki 100–110 °C, įjungiami ventiliatoriai.

Grūdų drėgnumas reguliuojamas keičiant išleidžiamų grūdų kiekį ir reguliuojant išleidimo mechanizmą.

Džiovinimo proceso reguliavimas

Pasibaigus paleidimo laikui, džiovykloje nusistovi normalus temperatūros rėžimas. Darbo metu nuolat stebimi šie parametrai: tiekiamų gūdų drėgnumas, išleidžiamų iš džiovyklos grūdų drėgnumas, agento temperatūra, grūdų įkaitimo temperatūra. Džiovinimo agento temperatūra negali nukrypti daugiau nei 5°C, kaip nurodyta lentelėje.

Leistinos grūdų įkaitimo ir džiovinimo agento temperatūros

Džiovyklos stabdymas

Baigiant džiovinimą, grūdai netiekiami. Jie baigiami džiovinti 2–3 kartus žemesne džiovinimo agento temperatūra. Vos tik džiovinimo sekcijoje pasirodo neuždengti agento loveliai, agento tiekimas į sekciją nutraukiamas. Atšaldymo sekcijos dirba tol, kol džiovykla visiškai iškraunama.