Gruodžio 02 d., šeštadienis | 23

Svogūnų purškimas herbicidais po sėjos nuo vienmečių dviskilčių piktžolių

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas
2020-04-22

© LŽŪKT nuotr.

Vienmetėms dviskiltėms piktžolėms svogūnų pasėlyje naikinti Lietuvos profesionalaus naudojimo augalų apsaugos produktų sąraše (2020 m.) registruoti herbicidai Fenix, Clever (v. m. aklonifenas 600 g/l) ir Stomp CS (v.m. pendimetalinas 455 g/l).

BASF. Havas Media. Straipsnių vidus. Derlingoms kelionems

Herbicidai Fenix ar Clever gali būti naudojami tik iš sėklinių ropelių auginamų svogūnų pasėliams purkšti.

Kai sodinamos sėklinės svogūnų ropelės, pasėlius galima purkšti dviem būdais:

  • 1 kartą prieš svogūnų sudygimą – 2,5 l/ha;
  • purkšti per 2 kartus: pirmą kartą iš karto po svogūnų pasodinimo –1,5 l/ha, antrą kartą, kai svogūnai turi 1–2 lapelius, o piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnio – 1,0 l/ha.

Jautrios vienmetės dviskiltės piktžolės: burnočiai, plačiosios balandūnės, rapsai, trikertės žvaginės, baltosios balandos, kibieji lipikai, notrelės, raudonžiedžiai progailiai, aguonos birulės, dirviniai ridikai, dirviniai garstukai, paprastosios gaivos, dirvinės neužmirštuolės, rūgčiai, dirvinės čiužutės, veronikos, gailiosios dilgėlės, našlaitės, ramunės, vaistinės žvirbliarūtės.

Fenix, Clever yra kontaktinio veikimo herbicidai. Jie nestabdo piktžolių dygimo, o veikia sudygusias piktžoles. Naudojant šiuos herbicidus prieš sudygimą, dirvos paviršius turi būti jais tolygiai padengtas, kad veiklioji medžiaga Aklonifenas suformuotų vientisą plėvelę. Didžiausias poveikis pasiekiamas gerai paruošus dirvą ir tinkamai nupurškus herbicidu. Dirvos paviršiuje susidarę grumstai herbicido veiksmingumą sumažina. Dirvos drėgmė ir temperatūra naudojimo metu labai didelės reikšmės neturi. Herbicidai veikia 2–3 mėn.

Herbicidas Stomp CS gali būti naudojamas iš sėklų ir sėklinių ropelių auginamų svogūnų pasėliams. Abiem atvejais purkšti galima tik prieš sudygimą.

Svogūnai, auginami iš sėklų, herbicidu Stomp CS 2,18–3,6 l/ha purškiami 1 kartą tuoj po sėjos – prieš sudygimą. Purų ar grumstuotą dirvožemį prieš sėją reikia privoluoti. Sėklos sėjamos mažiausiai 2 cm gylyje į gerai paruoštą dirvą. Sėklos guolis turi būti tvirtas ir vienodo gylio. Po sėjos rekomenduojama kiek galima greičiau išpurkšti Stomp CS, kol dirvos paviršius dar drėgnas.

Jei sėtos svogūnų ropelės, dirva herbicidu Stomp CS purškiama 1 kartą prieš ropelių išsodinimą, norma – 2,18–3,6 l/ha. Sodinant ropeles, svarbu, kad herbicidu apdorotas dirvožemis nepatektų ant jų.

Stomp CS gerai naikina daugelį dviskilčių piktžolių: kibiuosius lipikus, ramunes, daržines žliūges, rūgtis, dirvines nemiršėles, našlaites, veronikas, trikertes žvagines, notreles, balandas, balandūnes, akles, dirvines čiužutes ir kitas plačiai paplitusias piktžoles, o taip vienaskiltes vienmetes migles.

Dirvinį herbicidą Stomp CS dygstančios piktžolės pasisavina per šaknis. Stomp CS veiksmingas dirvoje išlieka labai ilgai, todėl sunaikina ir vėliau dygstančias piktžoles. Efektyviausias – nuo piktžolių sudygimo iki 2 lapelių tarpsnio.

Parengė dr. Danguolė Kavaliauskaitė, LAMMC SDI