Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Tai būtina žinoti prekiaujantiems augalų apsaugos produktais

LŽŪKT informacija
2018-03-18

© Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Artėjant žemės ūkio darbų sezonui, atgyja ir prekyba augalų apsaugos produktais (toliau – AAP) bei kitomis augalų priežiūrai skirtomis priemonėmis. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) primena pagrindinius reikalavimus, kuriuos turi žinoti fiziniai ar juridiniai asmenys, ketinantys prekiauti AAP.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Pastaruoju metu internete galima rasti informacijos apie siūlomus įsigyti augalams tręšti skirtus produktus, į kurių sudėtį įeina įvairūs mikroelementai, augalų ir dumblių ekstraktai ar kitos biologinės kilmės medžiagos, tokios kaip laisvosios aminorūgštys, huminės ir fulvo rūgštys. Tačiau pasitaiko atvejų, kad ant šių produktų pakuočių ar informaciniuose lapeliuose pateikiama informacija ne tik apie jų teigiamą poveikį augalų augimui, derliui ir jo kokybei, bet ir nurodoma, kad šios medžiagos neva apsaugo augalus nuo kenkėjų ir ligų, mažina augalams daromą žalą. Dažnai tokių produktų reklamoje nurodomos ir konkrečios ligos ar kenkėjai, kurių poveikis kontroliuojamas, vartojamos frazės „skirtas kenkėjų prevencijai“, „padidina atsparumą ligoms“, „apdoroti augalai tampa atsparesni ligoms“ ar pan. Tačiau tokia informacija gali suklaidinti vartotoją (produktų pirkėją), nes šis nurodytas poveikis nebūdingas trąšoms. Pagal nurodytą reklaminę ar etikečių ženklinimo informaciją tokie produktai turėtų būti priskiriami ne trąšų, o augalų apsaugos produktų kategorijai, o jų platinimui nustatyti specialūs reikalavimai, kurių būtina laikytis.

Visų pirma, platinti ir reklamuoti galima tik Lietuvos Respublikoje registruotus augalų apsaugos produktus. Registruoti produktai yra ištirti, veiksmingi ir saugūs. Registruotų augalų apsaugos produktų sąrašus ir etiketes galima rasti Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje.

Taip pat labai svarbu žinoti, kad prekyba AAP konkrečioje prekybos vietoje ar internetu leidžiama tik turint augalų apsaugos produktų platinimo leidimą. Pirkdami iš leidimą turinčio asmens, pirksite iš išmanančio ir tinkamai vykdančio veiklą subjekto. Tokius leidimus išduoda Augalininkystės tarnyba. Asmenys, ketinantys tiesiogiai dirbti su AAP, privalo turėti pakankamai žinių. Todėl augalų apsaugos produktų platinimo leidimo turėtojai – fiziniai arba juridiniai asmenys arba jų įgalioti darbuotojai, parduodantys ar tiesiogiai dirbantys su AAP, – turi turėti galiojantį Augalų apsaugos pažymėjimą ir Augalų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka kas 5 metus tobulinti kvalifikaciją. Augalų apsaugos pažymėjimai išduodami išklausius Augalų apsaugos kursus (AAP platintojų mokymo programa), kuriuos organizuoja Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba. Visas renginių sąrašas skelbimas čia.

Norint gauti augalų apsaugos produktų platinimo leidimą, Augalininkystės tarnybai reikia pateikti deklaraciją (prašymą) apie ketinimą vykdyti AAP platinimo veiklą, kurios forma pateikta Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje. Informacija, kurią reikia pateikti deklaracijoje, ir su ja pateikiami dokumentai nurodyti Augalų apsaugos produktų platinimo leidimų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo taisyklėse. AAP saugojimo ir platinimo reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatyme ir Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklėse. Šiuos teisės aktus galima rasti Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje.

Įsigaliojo naujas reikalavimas

Atkreipiame dėmesį, nuo 2018 m. vasario 1 d. įsigaliojo reikalavimas, kad augalų apsaugos produktų platinimo leidimas laikomas išduotu jau kitą dieną nuo deklaracijos apie ketinimą vykdyti veiklą pateikimo Augalininkystės tarnybai dienos. Nepaisant greitos ir patogios leidimo prekybai išdavimo tvarkos, Augalininkystės tarnyba atkreipia verslininkų dėmesį į tai, kad prieš teikiant deklaraciją būtina tinkamai įsirengti AAP saugojimo vietą, t. y. atsakingai pasiruošti AAP platinimui. Augalininkystės tarnybos atsakingi specialistai per 10 d. nuo deklaracijos pateikimo patikrins AAP saugojimo ir platinimo vietas. Nustačius neatitikimų, platinimo leidimo galiojimas gali būti sustabdomas (t. y. prekyba AAP negali būti vykdoma, kol nebus pašalinti neatitikimai) ar netgi panaikinamas, jeigu sustabdyto leidimo turėtojas per nurodytą terminą neištaiso nustatytų pažeidimų.

Primename, kad fiziniams ir juridiniams asmenims, nesilaikantiems augalų apsaugos produktų tiekimo rinkai ir reklamavimo reikalavimų, pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 342 str. 3 d. skiriama bauda nuo 150 iki 250 eurų.

Parengta pagal Valstybinės augalų apsaugos tarnybos informaciją