Gegužės 19 d., sekmadienis | 24

Tausiai naudokime pesticidus

Ramutė Stagniūnienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šiaulių r. biuro augalininkystės konsultantė
2015-02-23

Vis dažniau kalbama, kad žemės ūkyje nesaikingai naudojant trąšas ir pesticidus daroma žala žmonių sveikatai, gyvūnams ir aplinkai. Siekdama sumažinti daromą neigiamą poveikį, VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba įgyvendina projektą „Lauko augalų ligų ir kenkėjų prognozavimas tausiai naudojant pesticidus“ Nr. 1PM-PV-12-1-01256985. Jis įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Įgyvendinant projektą, vadovaujamasi augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklėmis ir geros augalų apsaugos praktikos taisyklėmis. Pagrindiniai tikslai – kompleksiškai taikyti tokias augalų apsaugos priemones, kurios išsaugotų natūraliuosius veiksnius, reguliuojančius kenkėjų gausą; rinktis ne chemines augalų apsaugos priemones; pagrindinius lauko augalus nuo kenksmingų organizmų apsaugoti naudojant minimalius augalų apsaugos produktų kiekius ir juos naudoti tik tais atvejais, kai kenksmingų organizmų daugiau nei nustatyta ekonominė žalingumo riba.

Pasėliai stebėti pagal mokslininkų parengtą metodiką

Šiaulių rajone šis projektas įgyvendinamas Micaičių kaime ūkininkaujančio V. Rasilavičiaus ūkyje. Augalų vegetacijos laikotarpiu ūkininko pasėliuose atlikta integruota kenksmingų organizmų kontrolė. Stebėti kenksmingi organizmai, nustatytos jiems plisti palankios aplinkybės, ūkininkas įspėtas apie galimą žalą, parinkti ir taikyti kontrolės metodai.

Visi minėti darbai atlikti pagal LAMMC filialo Žemdirbystės instituto mokslo darbuotojų parengtą metodiką. Stebėti žieminių ir vasarinių kviečių, vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių rapsų pasėliai. Siekiant įvertinti ligos intensyvumą ir kenkėjo žalingumą, skirtingose lauko vietose augantys augalai vertinti atsitiktine tvarka apžiūrint kiekvieno augalo tris lapelius nuo viršaus. Nustatant, ar augalų apsaugai reikia naudoti apsaugos produktus, įvertintas ne tik ligos ar kenkėjo išplitimo intensyvumas, bet ir kiek pažeista augalų, t. y. nustatyta ekonominė žalingumo riba.

Teisingus sprendimus priimti padeda speciali kompiuterinė programa

Tam tikras augalų rūšis puola pastovūs kenksmingieji organizmai, vyksta pokyčiai populiacijose, žaladariai darosi agresyvesni, didėja jų žalingumas. Nustatyta, kad žemės ūkio augalų kenkėjai kasmet „nusineša“ apie 11 proc. derliaus, dar apie 20 proc. netenkama dėl augalų ligų. (Doc. S. Kazlauskaitė 2014 m.).

Augalams apsaugoti nuo kenksmingų organizmų naudojami cheminiai augalų apsaugos produktai, tačiau pastaraisiais metais grėsmingai didėja ligų sukėlėjų ir kenkėjų atsparumas pesticidams. Kenksmingi organizmai kinta priklausomai nuo meteorologinių sąlygų skirtingais augalų auginimo tarpsniais. Tai patvirtinta ir atlikus žemės ūkio augalų stebėseną minėtame ūkyje.

Veiksnių, kurie lemia lauko augalų ligų ir kenkėjų plitimą, yra labai daug: meteorologinės sąlygos, dirvožemis, veislės jautrumas, sėjos laikas ir gylis, sėjomaina ir kt. Todėl siekiant užauginti gausų, kokybišką, konkurencingą derlių svarbu stebėti pasėlius, pasirinkti augalų apsaugos produktus, atsižvelgiant į jų veiksmingumą, purškimo laiką, siekiant naudoti minimaliausias normas. Kultūriniams augalams apsaugoti nuo ligų ir kenkėjų rekomenduojama rinktis ir kitus metodus: agrotechninį, biologinį, fizinį, mechaninį ir kt.

Teisingiausius sprendimus dėl augalų apsaugos produktų naudojimo reikalingumo padeda priimti specialios kompiuterinės programos. Viena iš jų – integruotos augalų apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymų informacinė sistema IKMIS (https://ikmis.lzukt.lt/User/LogIn). Ji paremta meteorologiniais duomenimis ir specialistų pateikta informacija apie fitosanitarinę situaciją konkrečiame pasėlyje.

Kiekvienas suvokiame, kad pesticidai kenksmingi gyviems organizmams. Bet vis tik užauginti augalininkystės produkciją be augalų apsaugos produktų ne visada pavyksta. Tinkamai atliekant darbus, jų daromą neigiamą poveikį galima gerokai sumažinti. Svarbiausia suvokti, kad neapgalvotai elgdamiesi su augalų apsaugos produktais pirmiausiai kenkiame sau, savo artimiesiems, aplinkai, kurioje gyvename. Savęs ir supančios aplinkos saugojimas turėtų būti vienas iš pirmųjų žingsnių tausaus pesticidų naudojimo link.