Gruodžio 02 d., šeštadienis | 23

Techninė apžiūra bus privaloma visai pesticidų puškimo įrangai

LR žemės ūkio ministerija
2020-09-07

Žemės ūkio ministerijai pakeitus Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros taisykles, dabar techninė apžiūra bus privaloma visoms profesionaliajam naudojimui skirtoms apdorojimo įrangos rūšims. Taisyklės įsigalios nuo 2020 m. spalio 1 d.

Pernai Lietuvoje buvo atliktas Europos Komisijos auditas dėl tausaus pesticidų naudojimo. Audito metu konstatuota, kad 2001 m. patvirtintose Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros taisyklėse nėra nurodyta, kad reikia privalomai tikrinti stacionarią augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, naudojamą gamybos patalpose ir technologiniuose procesuose. Į taisykles nėra įtraukta ir kitokios rūšies purškimo įranga (sėklų beicavimo įranga ir kt.). EK rekomendavo Žemės ūkio ministerijai užtikrinti, kad siekiant tausiojo pesticidų naudojimo būtų dirbama tik su tinkama pesticidų purškimo įranga, kuriai atlikta reikiama techninė apžiūra.
Atsižvelgusi į šias rekomendacijas, ŽŪM pakeitė Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros taisykles. Jos bus taikomos visoms profesionaliajam naudojimui skirtoms apdorojimo įrangos rūšims: purkštuvams su horizontaliu skirstomuoju vamzdžiu, įskaitant sumontuotus sėjamosiose ar sodinamosiose bei traukiniuose ar orlaiviuose; krūmų ir vaismedžių purkštuvams; stacionariems ir pusiau stacionariems purkštuvams, įskaitant rūko generatorius ir beicavimo mašinas; birių augalų apsaugos produktų paskleidimo mašinoms. Techninės apžiūros nereikės atlikti tik rankinei ir ant nugaros nešiojamai apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangai. Profesionalūs naudotojai privalės būti baigę augalų apsaugos kursus ir bus įpareigoti patys reguliariai vykdyti įrangos techninę priežiūrą pagal naudojimo instrukcijų reikalavimus.
Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros sistemos plėtros funkcijas pavesta vykdyti Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos.