Birželio 13 d., ketvirtadienis | 24

Tinkamai paruoškime sandėlius būsimam derliui

LŽŪKT informacija
2013-07-15

Gelstantys žieminiai kviečiai ir žieminiai rapsai signalizuoja, kad netrukus prasidės javapjūtė. Pagal mokslininkų prognozes, šiemet numatomas mažesnis javų derlius nei pernai. Praeitų metų praktika parodė, kad supirkėjai javapjūtės metu nepajėgūs supirkti visų grūdų. Didžiąją jų dalį ūkininkams tenka pilti į savo sandėlius. Daug žalos laikomiems grūdams gali padaryti aruodiniai kenkėjai.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Straubliukai

Lietuvos standartizacijos departamento išleistuose standartuose, kuriais vadovaujasi grūdų supirkėjai, nurodyta, kad grūduose neturi būti gyvų kenkėjų, o erkių skaičius 1 kg grūdų neturėtų viršyti 20 vienetų.

Lietuvoje labiausiai paplitusios miltinės, pailgosios ir paprastosios plaukuotosios erkės. Iš vabalų grūduose labiausiai paplitę aruodiniai straubliukai, mažieji ir didieji milčiai, duoniniai skaptukai, grobuoniai apsimetėliai, žirniniai grūdinukai (apie 20 vabalų rūšių). Žalingiausi iš jų yra aruodiniai straubliukai (žr. nuotrauką).

Norint tinkamai pasiruošti sandėlius grūdams laikyti, reiktų atlikti tokius darbus: susitvarkyti aplinką aplink sandėlius, nepalikti jokių grūdinių atliekų šalia sandėlio, užtaisyti plyšius, kad per juos negalėtų patekti kenkėjai. Be to, sandėlyje negalima palikti seno derliaus grūdų, nes tai būtų ideali vieta veistis kenkėjams.

Vien švaros palaikymas sandėlyje negarantuoja, kad grūduose neatsiras kenkėjų, nes jie gali būti pasislėpę sunkiai prieinamose vietose, todėl efektyviausia priemonė kovojant su kenkėjais – sandėlių dezinsekcija.

Ūkininkai neturėtų pamiršti, kad juridiniai ir fiziniai asmenys, norintys atlikti savo sandėliuose dezinsekciją (VATŽŪM duomenimis), privalo naudoti tik tam tikslui registruotus augalų apsaugos produktus ir griežtai vadovautis etiketėje nurodytais reikalavimais. Profesionalieji naudotojai, norintys atlikti savo sandėlių dezinsekciją, gali naudoti Karate Zeon 5 CS ir K-Obiol. Reikia žinoti, kad produktu Actellic 50 ec dezinsekciją gali atlikti tik sertifikuotos įmonės, turinčios specialią įrangą!

Sandėlių dezinsekciją gali atlikti įmonės, turinčios leidimus šiai veiklai. Asmenys, norintys naudoti fumigantus, turi vadovautis Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių reikalavimais (Žin., 2012, Nr. 100-5108): 56. Ūkininkai neturėtų pamiršti, kad atlikus sandėlių dezinsekciją grūdus galima pilti tik po tam tikro laiko, pvz., atlikus dezinsekciją ACTELLIC 50 EC grūdus galima pilti tik po 15 parų.

Tinkamai paruošus sandėlius, bus išvengta nuostolių vėliau parduodant grūdus. Kilus neaiškumų dėl sandėlių dezinsekcijos, ūkininkai gali kreiptis į savo ar artimiausio rajono Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos augalininkystės konsultantus.