Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Turtingesnis 2024 metų Nacionalinis augalų veislių sąrašas

2024-03-04

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Į šių metų Nacionalinį augalų veislių sąrašą įrašytos 78 naujos augalų veislės. Iš jų 9 – sukurtos Lietuvos selekcininkų, informuoja Valstybinė augalininkystės tarnyba.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Nacionaliniai augalų veislių sąrašai (toliau – Sąrašas) sudaromi kiekvienoje Europos Sąjungos (ES) valstybėje ir kiekvienais metais jie atnaujinami. Konkurencijos sąlygomis rinkos poreikiai kinta, todėl žemdirbiams nuolat tenka spręsti, kokias augalų rūšis ir veisles rinktis. Tinkamai pasirinkus veislę, galima gauti kur kas didesnį derlių, todėl kiekviena valstybė kasmet tikslina sąrašą, į kurį įrašo tik pasižyminčias gausiu, stabiliu ir geros kokybės derliumi, taip pat – atsparias nepalankioms sąlygoms, ligoms ir išsiskiriančias kitomis vertingomis savybėmis veisles.

Kokios naujovės?

Pastaraisiais metais sparčiai kintant klimatui, labai svarbu, kad naujų veislių augalai sugebėtų išlikti ir sudėtingiausiomis sąlygomis, pavyzdžiui, užsitęsus sausrai, užklupus ligoms ir pan.

Valstybinė augalų veislių vertinimo komisija (toliau – Komisija) į 2024 m. Sąrašą pasiūlė įrašyti 10 ES šalių selekcininkų sukurtų žieminių kviečių veislių.

Sąrašas pasipildė 1 žieminių kvietrugių veisle ir 1 žieminių miežių veisle. Naujasis Sąrašas praturtėjo 8 vasarinių kviečių veislėmis.

Komisija taip pat pritarė, kad į šių metų Sąrašą būtų įrašytos 6 vasarinių miežių veislės, ‘Gunda DS’ – Lietuvos selekcininkų sukurta veislė, kitos 5 veislės sukurtos Vokietijos ir Prancūzijos selekcininkų.

Sąrašas taip pat pasipildys 4 naujomis sėjamųjų avižų veislėmis: Lietuvos selekcininkų sukurta avižų veisle ‘Simer DS’ ir dar 3 Lenkijos, Nyderlandų ir Vokietijos selekcininkų sukurtomis veislėmis.

Pastaraisiais metais Lietuvoje auga susidomėjimas kukurūzų panaudojimu biodujų gamybai, išaugo auginamų kukurūzų plotai, todėl kasmet didėja paprastųjų kukurūzų veislių paraiškų skaičius. Atlikus visus privalomus tyrimus ir paaiškėjus jų rezultatams, komisija pasiūlė į 2024 m. sąrašą įrašyti net 8 ankstyvąsias ir 8 vidutinio ankstyvumo Prancūzijos, Lenkijos, Austrijos, Vokietijos, Ukrainos ir Šveicarijos selekcininkų sukurtas kukurūzų veisles.

Į Sąrašą įrašytos 5 naujos cukrinių runkelių veislės, sukurtos Vokietijos, Belgijos ir Danijos selekcininkų. Iš jų 2 Conviso Smartgrupės veislės, sukurtos taikant naujas technologijas, tolerantiškos herbiciduiCONVISO® ONE.

Komisija atidžiai atrinko rapsų veisles – į Sąrašą įrašytos ES valstybių selekcininkų sukurtos 6 žieminių rapsų veislės, taip pat 6 – derlingos vasarinių rapsų veislės. Tai vertingi aliejiniai ir energetiniai augalai, kurių sėklos turi didelę paklausą ir yra gausiai auginami Lietuvos žemdirbių.

Į Sąrašą įrašyta nauja, baltyminga, pasižyminti didesne 1000 sėklų mase Vokietijos selekcininkų sukurta ‘Dragibus’sojų veislė.

Registruotos kelios pašarinių augalų rūšių veislės – Lietuvos selekcininkų sukurta 1 siauralapių lubinų veislė ‘VB Ainiai’,1 margųjų liucernų veislė ‘Milda’, 3 Vokietijos selekcininkų sukurtos pupų veislės ir 2 Prancūzijos selekcininkų sukurtos sėjamųjų žirnių veislės. Po ilgos pertraukos Sąrašas papildytas 3 daugiamečių žolių veislėmis, kurios skirtos vejoms.

Komisijos siūlymu, registruota 1 Lietuvos selekcininkų sukurta daržovių veislė – vienametė paprika ‘Gustina’.

Naujasis Sąrašas papildytas Lietuvos selekcininkų sukurtomis dekoratyvinėmis obelimis ‘Gracia’ ir ‘Red Elegance’.

Selekcininkams prašant arba pasibaigus veislės įrašymo laikui, iš Sąrašo išbrauktos 95 įvairių augalų rūšių veislės.

Dauginamoji medžiaga – visai ES rinkai

Duomenys apie naujai registruotas, išbrauktas augalų veisles, apie pasikeitusius veislių palaikytojus bei veislių pavadinimus bus perduoti Europos Komisijai dėl veislių įrašymo ar jų išbraukimo į ES bendruosius žemės ūkio augalų ar daržovių rūšių veislių katalogus. Tik minėtus katalogus atnaujinus, dauginamąją naujų veislių medžiagą bus galima tiekti visų ES valstybių rinkoms.

Apie pusę naujai į Sąrašą įrašytų veislių pirmą kartą pateks ir į ES katalogus. Atsižvelgiant į Europos valstybių praktiką, 2024 m. registruotų augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimo duomenys, leidinys su naujų augalų veislių būdingiausių savybių aprašais bus skelbiamas tarnybos interneto svetainėje https://vatzum.lrv.lt/lt/

Visiems žemės naudotojams siūlome domėtis augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimų, atliktų Augalininkystės tarnybos augalų veislių tyrimo skyriuose, duomenimis ir rinktis augalų veisles, registruotas Lietuvoje.

Prievolė dėl augalų veislių teisinės apsaugos

Šiuo metu į Lietuvos Respublikoje saugomų augalų veislių sąrašą yra įrašytos 135 veislės. 2023 m. teisinė apsauga Lietuvos Respublikoje suteikta 6 Lietuvos selekcininkų sukurtoms veislėms, iš jų – vasarinių kviečių veislės ‘Merkys DS’ir‘Venta DS’bei sėjamosios avižos veislė‘Svaja DS’ į Nacionalinį augalų veislių sąrašą įrašytos 2023 m.

Primename, kad Augalų veislių apsaugos įstatyme yra įvardyti du užmokesčių, mokamų selekcininkams, tipai: licencinis ir selekcinis. Selekcinis užmokestis – ūkininko ar kito žemės naudotojo selekcininkui mokamas užmokestis už savo ūkyje užaugintą ir toliau sėjai savo ūkyje naudojamą saugomos veislės dauginamąją medžiagą. Licencinis užmokestis mokamas selekcininkui, kai šis perduoda ūkininkui arba kitam žemės naudotojui teisę savo sukurtą veislę dauginti pagal licencinę sutartį.

Valstybinės augalininkystės tarnybos informacija