Rugsėjo 29 d., penktadienis | 23

Ūkininkai kviečiami pranešti apie valdoje naudotas trąšas

Nacionalinė mokėjimo agentūra
2019-11-26
© LŽŪKT nuotr.
Nacionalinė mokėjimo agentūra kviečia ūkininkus suskubti ir atnaujinti informaciją apie praėjusiais metais valdoje naudotas trąšas. Bendrojo azoto kiekiui viršijus nustatytą didžiausią leidžiamą kiekį (170 kg/ha), nustatomas pažeidimas, dėl kurio gyvulių laikytojams taikomos sankcijos.
Nors atnaujinti informaciją apie praėjusiais kalendoriniais metais valdoje naudojamas mineralines bei organines trąšas, taip pat į Valdų registrą įkelti mėšlo pardavimo / perdavimo dokumentus ir (ar) sutartis dėl srutų išlaistymo ūkininkai turėjo deklaravimo metu, tai nepadarę pareiškėjai kviečiami suskubti. Informaciją jie dar gali pateikti iki šių metų pabaigos.
Primintina, jei per metus patenkantis į dirvą bendrojo azoto kiekis viršija 170 kg/ha (tręšiant organinėmis trąšomis, ganant gyvulius), taikomos sankcijos, kurios gali siekti 3–5 proc. (pakartotinai nustačius pažeidimą – iki 15 proc.) išmokų pagal paramos paraišką sumos. Azoto kiekis, tenkantis vienam dirvos hektarui, apskaičiuojamas pagal gyvulių laikytojo valdos kodą, valdoje laikomus sutartinio gyvūno (SG) vienetus dalijant iš valdoje deklaruoto žemės ūkio naudmenų ploto ir dauginant iš 100.
Vandenų apsaugos, biologinės įvairovės apsaugos, augalų apsaugos produktų naudojimo, trąšų ir augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimai yra valdymo reikalavimų dalis. Tuo tarpu valdymo reikalavimai yra kompleksinės paramos reikalavimų dalis. Kompleksinės paramos reikalavimų privalo laikytis pareiškėjai, gaunantys tiesiogines išmokas, taip pat paramą pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones.
Naudingą informaciją apie kompleksinės paramos reikalavimus galima rasti skaitmeniniu formatu NMA parengtame leidinyje „Kompleksinės paramos ir žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų vadovas“.