Spalio 08 d., šeštadienis | 22

Ūkininkai nebegalės naudoti dar kelių augalų apsaugos produktų

LŽŪKT informacija
2021-03-08

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) informuoja, kad panaikinta augalų apsaugos produktų (toliau – AAP) Tebusha 25 % EW, Tebuplius ir Poleci Forte registracija Lietuvoje. Tai reiškia, kad nuo šiol Lietuvos ūkininkai šių AAP naudoti negalės.

Sprendimas priimtas gavus atsakymą iš akredituotos laboratorijos, kuri atliko šių produktų kiekybinės ir kokybinės sudėties tyrimus. Konstatuota, kad į Lietuvos rinką pateiktų Tebusha 25 % EW, Tebuplius ir Poleci Forte sudėtis neatitinka Lietuvos Respublikoje registruotų AAP sudėties.

BIOMAS GROW straipsnio viduje

Augalininkystės tarnyba informuoja, kadnuo 2021 m. vasario 25 d. AAP Tebusha 25 % EW, Tebuplius ir Poleci Forte draudžiama saugoti, tiekti rinkai ir naudoti. Neregistruotiems AAP nėra taikomas išpardavimo laikotarpis.

Vadovaujantis Augalų apsaugos saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių nuostatomis, importuotojai, platintojai, fiziniai ar juridiniai asmenys privalo šiuos AAP išimti iš rinkos ir taisyklėse nustatyta tvarka perduoti atliekų tvarkytojui, turinčiam teisę tvarkyti atitinkamas atliekas, sunaikinti.

Į rinką gali būti tiekiami tik Lietuvoje registruoti AAP. Pasak Augalininkystės tarnybos direktoriaus Sergejaus Fedotovo, AAP registravimą ir vertinimą atlieka įvairių sričių kompetentingų specialistų grupė, kuri analizuoja ir vertina duomenis apie AAP ir jame esančias veikliąsias medžiagas, jų tapatumą, fizikines ir chemines savybes, toksikologinius ir metabolizmo tyrimus, poveikį žmonių sveikatai, aplinkai, veikliųjų medžiagų liekanas augaluose, augaliniuose produktuose, produkto veiksmingumą. Todėl tik registruoti AAP yra veiksmingi ir saugūs.

Pagal Augalininkystės tarnybos informaciją

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.