Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

VAT: augalų apsaugos produktus žieminiuose rapsuose ir kituose pasėliuose naudokite atsakingai

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
2019-10-01

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) pastaruoju metu gauna informacijos, jog kai kurie augalų apsaugos produktų (AAP) pardavėjai ūkininkams pateikia ne visada tikslią informaciją apie parduodamų AAP naudojimą. Rudenį skundžiamasi dėl AAP platintojų teikiamos klaidinančios informacijos dėl AAP naudojimo žieminiuose rapsuose: pavyzdžiui, rekomenduojama žieminius rapsus rudenį purkšti didesne, negu registruota, norma arba naudoti pavasariui skirtus AAP (pvz., sisteminis fungicidas – augimo reguliatorius Toprex 375 SC).

Augalininkystės tarnyba atkreipia dėmesį, kad būtina vadovautis ne tik AAP platinančių kompanijų atstovų rekomendacijomis, bet ir etiketėse nurodyta informacija. Ant kiekvieno Lietuvoje registruoto AAP yra instrukcija, kurioje aiškiai nurodyta, kokiems augalams, kada ir kokiomis normomis bei sąlygomis naudoti šį produktą. Svarbu žinoti, kad naudojant AAP ne pagal etikečių reikalavimus kyla pavojus aplinkai, žmonių ir gyvūnų sveikatai.

Reikalavimai, nurodyti etiketėse, pagrįsti ne vienerius metus trunkančiais ir didelių investicijų reikalaujančiais moksliniais tyrimais, skirtais įvertinti poveikį augalui, aplinkai, žmogui, gyvūnams. Etiketėse nurodomi ne tik AAP naudojimo reikalavimai, jei būtina – ir apribojimai, rizikos mažinimo priemonės, t. y. asmens apsaugos priemonės, apsaugos zonos iki paviršinio vandens telkinių ir kitos saugos priemonės, kurių reikia laikytis naudojant AAP. Ši informacija pateikiama registruoto AAP etiketėje. Pavyzdžiui, minėtąjį Toprex 375 SC tame pačiame lauke galima naudoti tik kartą per trejus metus. Fungicidu Orius 250 EW pavasarį žieminiai rapsai apdorojami 1,0 l/ha norma, tačiau naudojant rudenį norma turi būti ne didesnė kaip 0,5 l/ha. Jokiu būdu negalima šiuo fungicidu rapsų apdoroti du kartus.

Raginame ūkininkus žieminius rapsus apdoroti tik Lietuvoje registruotais AAP ir juos naudoti tik griežtai laikantis etiketėse nurodytų reikalavimų – naudoti nurodytuose rapsų augimo tarpsniuose, neviršyti nustatytų normų ir kt. Reikia nepamiršti ir kitų saugaus naudojimo reikalavimų: apdoroti pasėlius tokiu būdu, kad būtų išvengta AAP patekimo už apdorojamo ploto ribų, nepurkšti kai vėjo greitis viršija 3 m/s, išlaikyti privalomą 2 m atstumą nuo gyvenamųjų, visuomeninių, rekreacinių teritorijų ribų, iki kelkraščių. Privalu atkreipti dėmesį į etiketės nurodymus, nes yra AAP, kuriuos purškiant iki ne žemės ūkio paskirties žemės sklypų ar paviršinio vandens telkinių bei melioracijos griovių yra nustatyti gerokai didesni atstumai – net iki 10 m.

Taip pat primename, jog reikia atidžiai pildyti Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą, į kurį purškimo duomenys turi būti surašomi per 24 val. po AAP panaudojimo.

Atkreipiame dėmesį, kad suplanuotų tikrinimų metu ar gavę informacijos (skundų) apie galimus pažeidimus Augalininkystės tarnybos specialistai papildomą dėmesį kreips į tinkamą AAP panaudojimą žieminių rapsų pasėliuose, siekdami įsitikinti, ar pasėlių priežiūrai buvo panaudoti registruoti AAP ir ar jie panaudoti tinkamai, pagal etiketėse nurodytus reikalavimus.

Kilus įtarimams dėl galimų AAP naudojimo pažeidimų, Augalininkystės tarnyba ima augalų, jų dalių ar dirvožemio ėminius AAP veikliųjų medžiagų liekanoms juose nustatyti ir siunčia tyrimams į akredituotas laboratorijas. Nustačius AAP naudojimo pažeidimų, už jų padarymą atsakingi asmenys ne tik baudžiami Administracinių nusižengimų kodekse nustatytomis baudomis, bet ir turi padengti laboratorinių tyrimų išlaidas. Be to, informacija apie nustatytus pažeidėjus teikiama Nacionalinei mokėjimo agentūrai bei pagal kompetenciją Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai bei VšĮ „Ekoagros“.

Kviečiame apie pastebėtus AAP platinimo ar naudojimo pažeidimus pranešti Augalininkystės tarnybos regioniniams skyriams, kurių kontaktus pagal aptarnaujamas zonas galima rasti Augalininkystės tarnybos interneto tinklalapyje www.vatzum.lt. Taip pat veikia Augalininkystės tarnybos „Pasitikėjimo linija“, kuria anonimiškai informaciją galite teikti visą parą telefonu (8 5) 270 80 80. Augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų klausimais konsultuojame telefonu (8 5) 275 41 82, arba galite kreiptis el. paštu [email protected].