Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

VAT: kviečių kokybė nebus prastesnė nei pernai

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
2019-08-19

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) duomenimis, pietiniuose Lietuvos rajonuose jau pasibaigė didysis žieminių rapsų ir miežių supirkimas. Rugpjūtį supirkti grūdai, lyginant su liepos mėnesiu, yra drėgnesni: kviečiuose drėgmės kiekis svyruoja nuo 11,2 iki 22,5 %, tuo tarpu liepos pabaigoje buvo 10,8–20,0 % (I ir II kokybės klasės grūdams reikalaujama 12–19 %), miežiuose – nuo 12 iki 21,6 % (I kokybės klasės grūdams reikalaujama 12–19 %).

Sprendžiant iš gautos pirminės informacijos, tarp vežamų į grūdų supirkimo įmones javų turėtų vyrauti II kokybės klasės žieminiai ir vasariniai kviečiai. Aiškesnis vaizdas susidarys gavus visų mėginių kritimo skaičiaus, hektolitro masės ir priemaišų kiekio duomenis, kurie šiais metais yra ypač svarbūs. Neatitinkantys šių rodiklių reikalavimų javai iš I klasės gali nukristi net į IV.

Prognozuojama, jog vertinant baltymų ir glitimo kiekius, šiemet kviečių kokybė, lyginant su praėjusiais metais, bus šiek tiek geresnė. Kokybiškiausias derlius užaugo šiauriniuose rajonuose, kur rugpjūčio 5–11 dienomis buvo superkami tik I–II klasės kviečiai. Tiesa, javų kokybė skiriasi: dalis derliaus tenkina aukščiausius kokybės reikalavimus, o dalis grūdų partijų dėl per mažos hektolitro masės (smulkūs grūdai), nepakankamo sukaupto baltymų kiekio ar per žemo šlapiojo glitimo kiekio yra priskiriami III ir net IV kokybės klasėms. Kviečiuose baltymų randama nuo 8,8 iki 19,4 proc. s. m. (I klasės grūdams reikalaujama ne mažiau kaip 13 %, o III klasei – ne mažiau kaip 10,5 % ), miežiuose – nuo 10,1 iki 19,3 proc. s. m. (I kokybės klasės grūdams reikalaujama ne mažiau kaip 11 %, o II klasei – ne mažiau kaip 9,0 %). Tenka pažymėti, kad net tame pačiame Lietuvos regione derliaus kokybė – labai nevienalytė. Pavyzdžiui, šlapiojo glitimo kiekis kviečiuose vidurio Lietuvos rajonuose svyruoja nuo 14,7 iki 40,0 proc. (I kokybės klasės grūdams reikalaujama ne mažiau kaip 28 %, o III klasei – 19 %).

Augalininkystės tarnybos Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijai pristatytų mėginių kokybė rodo, kad, kaip ir 2018 metais, ūkininkus nuvilia kviečių kritimo skaičiaus rodiklis, kuris pagal supirkimo standarto reikalavimus I klasės grūdams turėtų būti ne mažesnis kaip 220 s, o atliekant tyrimus nustatoma nuo 187 iki 301 s. Superkamų I kokybės klasės rugių kritimo skaičius turėtų būti ne mažesnis kaip 120 s, o nustatoma 93–172 s. Padažnėjo atvejų, kai nustatoma kūlėmis užkrėstų kviečių.

Rapsų sėklų kokybė šiemet, tikėtina, bus ne tokia prasta, kaip manyta. Aliejaus kiekis superkamuose rapsuose svyruoja nuo 39,4 iki 48,7 proc. Ūkininkai nusimena, kai aliejaus kiekis nesiekia 40 proc., nes tokio kiekio reikia I kokybės klasės rapsams. II kokybės klasei turi būti ne mažiau kaip 38 proc. aliejaus. Tiriant žieminių rapsų, užaugintų Augalininkystės tarnybos veislių tyrimo skyriuose, mėginius pastebima, kad aliejaus rapsai tikrai sukaupė mažiau: 2018 metais jo kiekis daugeliu atveju svyravo tarp 47–49 proc., o šiemet dažniausiai randama nuo 43 iki 46 proc. Tačiau tai nėra blogas rodiklis, nes jis atitinka aukščiausios klasės (daugiau nei 40 proc.) reikalavimus.

agroakademija.lt rekomenduoja pažiūrėti

Grūduose – gausybė nuodus gaminančių grybų