Gegužės 21 d., antradienis | 24

Žieminiai kvietrugiai – viena iš pagrindinių ekologiškų degalų gamybos žaliavų

Asta Kiminienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Akmenės r. biuro augalininkystės konsultantė
2013-12-11

Europos Sąjungoje griežtėja aplinkosaugos reikalavimai, susiję su šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimu. Ieškoma būdų, kaip kuo plačiau naudoti vietinius atsinaujinančius energijos išteklius – biodegalus.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Biodegalai yra iš augalų biomasės gaminamas kuras – biodyzelinas ir bioetanolis – dyzelino ir benzino analogai. Biodyzelinas Lietuvoje gaminamas iš rapsų aliejaus, o bioetanolis – iš krakmolo turinčių žaliavų – kvietrugių ir kviečių.

Žieminiai kvietrugiai (Triticosecale Wittmack) – didelį potencialą turintys augalai, derlingi, perspektyvūs. Jų auginimas yra vienas iš optimaliausių dirvožemio naudojimo būdų mažiau derlinguose rajonuose. Be to, žieminiai kvietrugiai – viena iš pagrindinių ekologiškų degalų žaliavų.

Nustatyta, kad vienai bioetanolio tonai pagaminti reikia 3,38 tonų kvietrugių. Kol kas vasarinių kvietrugių Lietuvoje auginama labai nedaug, 2011– 2012 m. jų plotas pasėlių struktūroje tesudarė atitinkamai 0,76–0,80 proc. (arba 21– 22 tūkst. ha). Tuo tarpu žieminių kvietrugių plotas buvo apie 4 kartus didesnis ir siekė atitinkamai 75–97 tūkst. hektarų.

Kuo daugiau krakmolo – tuo geriau

Mokslininkai atliko daug bandymų ir nustatė, kad kvietrugiai ir kviečiai yra tinkamiausi bioetanoliui gaminti. Iš jų gaunama daugiau alkoholio nei iš rugių, nors jie ir auginami panašiomis sąlygomis. Kvietrugiai lengvai žiemoja, neišgula, atsparūs ligoms, sausroms, auga rūgščiuose dirvožemiuose. Be to, daug krakmolo turinčius kvietrugius yra lengviau auginti.

Pagal grūdų cheminę sudėtį kvietrugiai priskiriami krakmolingiems augalams. Jų grūduose krakmolas sudaro daugiau kaip pusę masės (63–72 proc. SM) ir yra rezervinė medžiaga, sukaupiama endosperme. Bioetanoliui gaminti auginamuose augaluose svarbus kuo didesnis krakmolo kiekis. Didėjant baltymų kiekiui grūduose, mažėja krakmolo, todėl mažiau išgaunama bioetanolio. Kuo daugiau grūduose sukaupiama krakmolo ir mažiau baltymų, tuo didesnė alkoholio išeiga. Vokietijoje buvo atlikti tyrimai, kurių duomenys parodė, kad dėl kiekvieno baltymų procento grūduose iš tonos žaliavos prarandami 5 litrai bioetanolio.

Kyla klausimas, kokią auginimo technologiją pasirinkti, kad kvietrugiai grūduose sukauptų kuo daugiau krakmolo. Atlikus tyrimus, žieminius kvietrugius rekomenduota sėti 4 mln. daigių sėklų ha-1 norma, tręšti pasirenkant didžiausias azoto normas N90 – N120, laiku naudoti fungicidus nuo ligų. Tada bus išsaugomas didesnis grūdų derlius, varpose subrandinami stambesni grūdai, grūduose sukaupiama daugiau krakmolo ir gaunama didžiausia bioetanolio išeiga (apie 3 t ha-1).

Auginant kvietrugius bioetanoliui gaminti, būtina atsižvelgti ir į veislės savybes. Gana dideliu krakmolingumu pasižymi kelios žieminių kvietrugių veislės. Jas reikėtų pasirinkti atsižvelgiant į vietovės klimatines sąlygas ir dirvožemio savybes.

Kvietrugių veislių, įrašytų į nacionalinį augalų veislių sąrašą, charakteristikos

Kur realizuoti išaugintą produkciją

Lietuvoje jau kurį laiką veikia kelios įmonės, gaminančios bioetanolį. Stambiausios bioetanolio gamintojos yra AB „Biofuture“ (Šilutės r.) ir UAB „Kurana“ (Pasvalio r.). AB „ORLEN Lietuva“ iš bioetanolio cheminės sintezės būdu gamina etil-tret-butileterį (bio-ETBE), naudojamą benzinui gaminti. AB „Biofuture“ gamina bioetanolį (dehidratuotą etilo alkoholį) ir perdirba žlaugtus (grūdų perdirbimo atliekas) į pašarus gyvuliams. UAB „Kurana“ iš bioetanolio gaminami du produktai – dehidratuotas ir denatūruotas etilo alkoholis (DDEA) ir biologinės kilmės alternatyvūs degalai vidaus degimo varikliams (E85) (www.kurana.lt, www.biofuture.lt).

Jei susidomėjote žieminių kvietrugių auginimu bioetanoliui gaminti ir iškilus kitiems augalininkystės srities klausimams, visada galite kreiptis į savo rajono Lietuvos žemės ūkio konsultavimo biuro augalininkystės konsultantą.

Parengta pagal Lietuvos ir užsienio mokslo darbuotojų rekomendacijas