Balandžio 18 d., ketvirtadienis | 24

Žieminių rapsų pasėliuose bus galima naudoti herbicidą Salsa

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
2021-08-17

© LŽŪKT nuotr.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, išnagrinėjusi Žemės ūkio kooperatyvo „Lagrenas“ prašymo aplinkybes ir augalų apsaugos produkto Salsa gamintojo, Danijos kompanijos Cheminova A/S šio produkto dokumentus, išdavė leidimą išimties tvarka 120 dienų laikotarpiui tiekti rinkai 600 kg herbicido Salsa.

Herbicido paskirtis – 24 000 ha plotą užimančiuose žieminių rapsų pasėliuose naikinti dirvinį ridiką, dirvinį garstuką, dirvinę čiužutę ir daržinę žliūgę po žieminių rapsų sudygimo. Dažniausiai žieminių rapsų pasėliuose pasitaikančios piktžolės dirvinis ridikas ir dirvinis garstukas auga itin intensyviai, konkuruoja su rapsais dėl augimo, maisto medžiagų, todėl derliaus nuostoliai gali siekti iki 50 proc.

Augalininkystės tarnybos vadovas Sergejus Fedotovas pripažino, kad leidimą tiekti rinkai tokį neregistruotą produktą lėmė labai rimtos priežastys. „Lietuvoje nėra registruotų herbicidų naikinti dirvinį ridiką žieminių rapsų pasėliuose, tokia pat padėtis susiklostė ir kaimyninėse valstybėse Latvijoje ir Estijoje, kurios šiais metais taip pat išdavė leidimus tiekti rinkai herbicidą Salsa, – aiškino direktorius. – Paprastai išduodami tokius leidimus, labai atidžiai ir atsakingai vertiname prašymo pagrįstumą ir aplinkybes. O šiuo atveju atsižvelgėme ir į tai, kad dirvinio garstuko ir dirvinės čiužutės naikinimui yra registruoti tik 2 augalų apsaugos produktai, kurie šias piktžoles naikina ne taip efektyviai kaip herbicidas Salsa, kurį naudojant papildomai naudoti kitų augalų apsaugos produktų nebereikės“.

Augalininkystės tarnybos vadovas atkreipė dėmesį, kad Salsa veikliosios medžiagos etametsulfuron metilo vienas toksikologiškai reikšmingas metabolitas gali patekti į gruntinius vandenis, tačiau šią riziką galima suvaldyti augalų apsaugos produktą naudojant kas trečius metus ir ne didesne nei 25 g/ha norma, todėl Augalininkystės tarnyba įpareigojo kooperatyvą „Lagrenas“ nenaudoti Salsa tuose laukuose, kuriuose 2019 metais buvo sėti žieminiai rapsai. „Be jokios abejonės, Salsa naudojimą kontroliuosime griežtai, manau, ir patys žemdirbiai atsakingai žvelgia į šią situaciją, juk išduodant leidimą nustatėme rizikos mažinimo priemones, kurių nepaisant augintojams gresia griežta atsakomybė“, – pripažino S.Fedotovas.

ŽŪK „Lagrenas“ privalės užtikrinti, kad Salsa nebus naudojamas laukuose, kurie yra šalia vandens telkinių. Ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki Salsa naudojimo Augalininkystės tarnybai elektroniniu paštu [email protected] turi būti pateiktas naudotojo vardas, pavardė (arba įmonės pavadinimas ir įmonės kodas), ūkio valdos numeris, planuojamo apdorojimo data ir kontrolinio žemės sklypo ir lauko numeris. Ši informacija yra reikalinga tam, kad būtų galima patikrinti, ar ŽŪK „Lagrenas“ nariai laikosi leidime nustatytų sąlygų.

Nepanaudotus Salsa likučius naudotojai turės grąžinti ŽŪK „Lagrenas“ originalioje pakuotėje. Kooperatyvas privalės užtikrinti, kad nepanaudoti Salsa likučiai būtų išvežti iš Lietuvos ir pateiks juos išvežusių įmonių išduotus dokumentus, kuriais patvirtinamas Salsa išvežimas iš Lietuvos Respublikos.

Leidimas galioja nuo 2021 m. rugpjūčio 12 d. iki 2021 m. gruodžio 9 d.

Augalininkystės tarnyba atkreipia dėmesį, kad ūkininkai herbicidą Salsa galės naudoti tik leidimo galiojimo metu, o leidimui pasibaigus, privalės grąžinti nepanaudotus herbicido Salsa likučius ŽŪK „Lagrenas“.

Augalininkystės tarnyba kontroliuos, kaip ūkininkai laikosi rizikos mažinimo priemonių, naudodami herbicidą Salsa.