Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Žieminių rapsų pasirengimas žiemoti Širvintų r.

Kas lemia rapsų atsparumą žiemą? Konsultuoja ir rajono žieminių rapsų pasėlių situaciją apžvelgia Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Širvintų r. biuro augalininkystės konsultantė Janina Ona Gečienė.

Prisijunkite prie Integruotos augalų apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymų informacinės sistemos (IKMIS). Joje rasite nuolat atnaujinamą informaciją apie pasėlių situaciją savo rajone ir visoje Lietuvoje. Visos IKMIS paslaugos nemokamos ir prieinamos bet kuriam, turinčiam interneto ryšį. Individualios konsultacijos su LŽŪKT augalininkystės konsultantais – www.ikmis.lt.

© www.lzukt.lt, www.agroakademija.lt, 2019 m. spalis