Gegužės 30 d., ketvirtadienis | 24

Bioekonomikos forume diskutuota apie programos „Europos horizontas“ projektų indėlį į sektoriaus plėtrą

LŽŪKT informacija
2024-03-20

Inovacijų paramos tarnybos vadovė Lina Žukauskienė atstovavo Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai kovo 13 d. Vilniuje vykusiame bioekonomikos forume „Žalieji horizontai – bioinovacijų skatinimas regionuose pasitelkiant jaunimą, startuolius ir formuojant bioekonomikos kontekstą“. Šis forumas – tai renginių ciklo „Bioekomikos pokyčių kūrėjų festivalis 2024“ (angl. Bioeconomy Changemakers Festival), kovo 11–17 d. vykusio visoje Europoje, dalis.

Bioekonomikos forumas – Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato ir bioekonomikos jaunimo ambasadorių bendra iniciatyva, kuria siekiama įtraukti jaunimą į svarbius pokyčius ir prisidėti prie bioekonomikos strategijos bei veiksmų plano kūrimo. Vilniuje organizuoto renginio tikslas ‒ bioekonomikos sektoriaus transformacija, siejanti tvarumą su ekonomikos ir aplinkosaugos tikslais.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Forumo metu L. Žukauskienė dalyvavo Lietuvos mokslo tarybos Nacionalinių kontaktinių asmenų grupės organizuotoje diskusijoje „Per „Europos horizontą“ link Žaliojo kurso tikslų ir bioekonomikos plėtros“, kurioje kartu su kitais ekspertais dalijosi mintimis ir patirtimi, kaip programos „Europos horizontas“ projektai prisideda prie bioekonomikos plėtros.

Sesijos metu pristatyti sėkmingai įgyvendinami projektai, susiję su tvariu gamtos išteklių valdymu, sveiku dirvožemiu ir augalais, tvariu ūkininkavimu, inovatyviais biogrįstais sprendimais, bioekonomikos žinių sklaida.

LŽŪKT visapusiškai skatina tvariai ūkininkauti

L. Žukauskienė pristatė programos „Europos horizontas“ projektą „Climate Farm Demo“, kuriame LŽŪKT dalyvauja partnerės statusu kartu su 80 organizacijų iš 28 Europos šalių. Projekto tikslas – paspartinti klimato kaitos požiūriu pažangų ūkininkavimą, žemės ūkio gamybos sistemas adaptuojant prie klimato pokyčių, ir iki 2050 m. pereiti prie anglies požiūriu neutralaus žemės ūkio, įgyvendinant ES Klimato strategijoje iškeltus tikslus. Projekto metu suburtas 1500 ūkių tinklas visoje Europoje, iš jų Lietuvoje – 25 ūkiai, kuriems bus teikiamos konsultacijos klimato požiūriu pažangaus ūkininkavimo klausimais, vertinamos šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijos ūkių lygmeniu, rengiami ir įgyvendinami ŠESD emisijų mažinimo planai, organizuojami demonstraciniai renginiai ūkiuose.

Po projektų pristatymo vykusioje diskusijoje ekspertai akcentavo nacionalinės biokenomikos strategijos parengimo svarbą, kalbėjo apie tyrimų ir inovacijų prioritetus bioekonomikoje, rinkos galimybes ir potencialą, bendradarbiavimo svarbą, klimato kaitos įtaką sektoriaus plėtrai.

„Bioekonomika apima tvarią atsinaujinančių biologinių išteklių gamybą ir šių išteklių bei jų atliekų perdirbimą į pridėtinę vertę turinčius produktus, pavyzdžiui, maistą, pašarus, bioenergiją. Vykstant klimato kaitai, prastėjant aplinkos būklei, sparčiai mažėjant gamtiniams ištekliams, bioekonomika yra būdas suderinti ekonomikos augimą ir aplinkos tvarumą. Tai sektorius, atveriantis plačias galimybes diegti naujoves, ypač tokiose srityse kaip biotechnologijos, atsinaujinančioji energetika ir tvarus žemės ūkis“, – po renginio mintimis dalinosi LŽŪKT atstovė. Pasak jos, Konsultavimo tarnyba nuolat įgyvendina įvairius projektus, susijusius su tvaraus ūkininkavimo skatinimu, inovacijų diegimu bei sklaida.

„Vilniuje vykęs bioekonomikos forumas buvo puiki proga pasidalinti patirtimi ir įžvalgomis, kaip programos „Europos horizontas“ projektai gali prisidėti prie šio sektoriaus plėtros. Programa ne tik suteikia finansinius instrumentus moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai bei inovacijoms finansuoti, ji taip pat skatina projektuose daugiašalio bendradarbiavimo principą (angl. multi-actor approach), o būtent bendradarbiavimas yra vienas iš bioekonomikos plėtros ramsčių“, – kalbėjo L. Žukauskienė.

Agroakademija.lt rekomenduoja pažiūrėti

Klimato kaita ir žemės ūkis: kuriamas bandomųjų ūkių europinis tinklas

Organizatorių ir L. Žukauskienės nuotraukos, LŽŪKT informacija