Gegužės 30 d., ketvirtadienis | 24

Bitininkai kviečiami papildomai teikti paraiškas

Nacionalinė mokėjimo agentūra
2021-06-14
© LŽŪKT nuotr.
Nuo šiandien, birželio 14 d., iki birželio 25 d. bitininkai teikti paraiškas pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos priemones.
Šiam paraiškų priėmimo etapui skiriama 180 954 Eur Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Paraiškos bus priimamos pagal šias priemones:
  • „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“;
  • „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze“;
  • „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“;
  • „Medaus fizinių ir cheminių savybių analizė“;
  • „Bičių šeimų atnaujinimas“;
  • „Bitininkystei ir bitininkystės produkcijai skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“;
  • „Rinkos stebėsena‘;
  • „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“.
Šias priemones bitininkai galės įgyvendinti iki 2021 m. liepos 31 d., mokėjimo prašymai galės būti teikiami iki rugsėjo 15 d., o parama bus išmokama iki spalio 15 d.
Paramos bitininkystei įgyvendinimo taisyklės ir paramos paraiškos forma patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-701.
Paraiškos kartu su reikalaujamais dokumentais renkamos NMA teritoriniuose padaliniuose pagal pareiškėjo gyvenamąją / buveinės vietą arba jo bityno registravimo vietą. Kitais adresais paraiškos nepriimamos. Paraiškos gali būti teikiamos asmeniškai arba teisės aktų nustatyta tvarka įgalioto asmens, taip pat siunčiamos registruotu laišku arba teikiamos per kurjerį. Apie paraiškų teikimą NMA šalyje paskelbto karantino dėl COVID-19 plitimo laikotarpiu galite sužinoti čia.
Svarbu atsiminti, kad siunčiant paramos paraišką registruotu laišku arba teikiant per pašto kurjerį reikalaujamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos pareiškėjo parašu ir antspaudu (jei antspaudą privalu turėti) arba notaro Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka.
Agroakademija.lt rekomenduoja pažiūrėti
Vaško lydymas
Pradedu bitininkauti: įrankiai ir apranga (1)
Pradedu bitininkauti: kaip išsirinkti avilį (2)
Pradedu bitininkauti: kaip išsirinkti medsukį (3)
Prasidėjo medsukis: varva auksinio medaus lašai
Bičių šeimas pradedame ruošti žiemai
Daugiaaukščių avilių lizdų plėtimas
Bičių korių rėmeliai ir jų priežiūra (1)
Bičių korių rėmeliai ir jų priežiūra (2)
Keičiame bičių motinėles