Liepos 24 d., trečiadienis | 24

Bitininkų dėmesiui: paraiškos turi būti pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu

2023-05-29

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja, kad pastebėta, jog pareiškėjai neteisingai teikia paraiškas paramai bitininkystės sektoriuje gauti. Pažymime, kad paraiškos turi būti pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Paraiškų teikimo tvarka

Užpildyta paramos paraiška pagal intervencines Bitininkystės programos priemones (Taisyklių 2 priedas) kartu su reikalaujamais dokumentais (ar jų kopijomis), nurodytais dokumentų, teikiamų kartu su paramos paraiška, sąraše (Taisyklių 3 priedas), teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu [email protected], pateikiant paramos paraišką ir skenuotus prašomus dokumentus (PDF formatu). Paraiška ir prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos. Paraiška ir prašomi dokumentai gali būti pasirašyti bei pateikti ir įgalioto asmens. Įgaliotas asmuo kartu pateikia notaro patvirtintą įgaliojimą arba įgaliojimą, kuriame parašo tikrumą paliudijo seniūnas.

Paramos paraiškos gali būti teikiamos šiais formatais: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, SHAPE. Teikiant dokumentus el. paštu [email protected], vienu metu gali būti įkeliami ne didesni nei 25 MB apimties dokumentai. Jeigu dokumentai siunčiami ne vienu metu, jie turi būti pateikti tą pačią kalendorinę dieną. Jei teikiami statybos, rekonstrukcijos, remonto darbų techniniai dokumentai, jie turi būti pateikti elektronine forma (ne didesni nei 25 MB).

NMA informacija