Liepos 24 d., trečiadienis | 24

Bitininkų paraiškos – nuo sausio 2 d.

LR žemės ūkio ministerija
2019-12-18
Jau nuo pirmos naujų metų darbo dienos, 2020 m. sausio 2 d., iki 2020 m. vasario 3 d. paraiškas pagal paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos priemones kviečiami teikti šalies bitininkai. Šią savaitę taip pat buvo patvirtintos ir naujosParamos Lietuvos bitininkystės sektoriui2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklės.
Bitininkai paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) galės teikti jau nuo 2020 m. sausio 2 d. iki 2020 m. vasario 3 d. Jos bus priimamos NMA teritoriniuose paramos administravimo padaliniuose. Atkreipiame dėmesį, jog reikalaujamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos pareiškėjo parašu ir antspaudu (jei antspaudą privalu turėti) arba notaro Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka.
Paraiškos bus priimamos pagal šias priemones:
  • „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“;
  • „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze“;
  • „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“;
  • „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“;
  • „Bičių šeimų atnaujinimas“;
  • „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“;
  • „Rinkos stebėsena“;
  • „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“.
Nauji paramos dydžiai
Bitininkams svarbu žinoti, kad naujai patvirtintose įgyvendinimo taisyklėse pasikeitė kompensuojamas paramos dydis. Pagal priemones „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“ ir „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“ kompensuojama iki 60 proc., bet ne daugiau nei įgyvendinimo taisyklėse nurodyta už vieną įrenginį.
Pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas“ kompensuojama iki 50 proc. kainos už grynarases bičių motinas, bet ne daugiau kaip įgyvendinimo taisyklėse nurodyta už vieną bičių motiną. Kompensuojama iki 60 proc. naujų avilių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 80 Eur už vieną avilį.
Skirta paramos suma – 973 800 Eur
Šiais metais šalies bitininkams paremti skirta 973 800 Eur Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Šiemet daugiausiai paramos planuojama skirti šioms priemonėms: „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“ (263 000 Eur), „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“ (230 000 Eur), „Bičių šeimų atnaujinimas“ (120 000 Eur), „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze“ (150 000 Eur).