Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Bus aiškiau, kaip išduoti ir pakeisti TIPK leidimus

2023-02-21

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Įsigaliojo Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių pakeitimai, kurie sumažins administracinę naštą ūkio subjektams. Nuo šiol bus aiškiau, kaip išduoti ir pakeisti TIPK leidimus, priimti sprendimą, ar juos reikia keisti.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Taisyklės papildytos metodika, kuri TIPK leidimus turintiems kiaulių augintojams ir Aplinkos apsaugos agentūrai padės įvertinti, ar reikia leidimą keisti arba tikslinti, ir kada galima keisti kokybinę ir kiekybinę auginamų kiaulių sudėtį, nekeičiant ir netikslinant leidimo.

Pagal šią metodiką taip pat parengta skaičiuoklė, kurią galima rasti Aplinkos ministerijos interneto svetainėje, Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės rubrikos porubrikėje Skaičiuoklės.

Šiuo pakeitimu siekiama atsisakyti perteklinių leidimo keitimo procedūrų, kada keičiama kokybinė ir kiekybinė auginamų kiaulių sudėtis, tačiau nesikeičia jų santykinis dydis ir nedidėja į aplinką išmetamų teršalų kiekis.

Kiaulininkystės ūkiai, atsižvelgdami į rinkos poreikius, galės lanksčiau organizuoti savo veiklą, o aplinkosauginės institucijos – ir išduodančios leidimą, ir kontroliuojančios, turės patogų įrankį pasitikrinti, ar planuojamam veiklos pakeitimui privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras ir keisti leidimą.

Taip pat atsisakyta perteklinio reikalavimo TIPK leidimo sąlygose nurodyti informaciją apie tolesnį atliekų apdorojimą.

Taisyklėse atsirado reikalavimas, kad išdavus ar pakeitus leidimą ūkinei veiklai, kuriai atliktas poveikio aplinkai vertinimas, apie tai bus informuojami visi poveikio aplinkai vertinimo subjektai, dalyvavę priimant PAV sprendimą. Jei atliktas tarpvalstybinis poveikio aplinkai vertinimas – bus informuojama ir Aplinkos ministerija. Šis pakeitimas leidžia tinkamai įgyvendinti Poveikio aplinkai vertinimo direktyvos nuostatas.

Patikslintos ir kitos paraiškų rengimo, teikimo, derinimo, leidimų galiojimo panaikinimo nuostatos.

Pagal Aplinkos ministerijos informaciją