Liepos 18 d., ketvirtadienis | 24

Apie nelaimingą atsitikimą darbe galima pranešti per Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemą

Valstybinė darbo inspekcija
2018-04-03

© Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad nuo šių metų pranešimą apie įvykusį sunkų/mirtiną nelaimingą atsitikimą darbe darbdaviai gali pateikti per Elektroninę paslaugų darbdaviams sistemą (EPDS).

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Pateikti pranešimą per EPDS yra labai paprasta: prisijungus prie sistemos, reikia pasirinkti funkciją „Teikti naują dokumentą“ ir iš sąrašo pasirinkti dokumento „Pranešimas apie nelaimingą atsitikimą“ formą. Darbdaviui ją užpildžius ir pateikus pranešimą apie įvykusį sunkų/mirtiną nelaimingą atsitikimą darbe, automatiškai informuojama atitinkamo VDI teritorinio skyriaus administracija.

Trumpai apie EPDS

EPDS yra paprastas ir patogus būdas darbdaviams VDI teikti informaciją nuotoliniu būdu. Sistemoje galima teikti privalomus duomenis, pvz., informaciją apie įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, pranešti apie į Lietuvos Respubliką komandiruojamą darbuotoją, teikti išankstinį pranešimą apie statybų pradžią, pranešimą apie su asbestu susijusią veiklą, kreiptis dėl pažymos apie darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės aktų vykdymo būklę išdavimo ir pan. Sistemoje taip pat galima realiu laiku matyti pateiktų duomenų apdorojimo proceso būklę.

Darbdaviai atsako už pateiktų duomenų teisingumą, o darbuotojų saugos ir sveikatos būklę deklaruojantiems darbdaviams taikoma išankstinio sąžiningo elgesio prezumpcija, t. y. duomenys, pateikti VDI per EPDS, vertinami kaip teisingi.

Prisijungti prie EPDS galima per Elektroninius valdžios vartus (EVV).

EVV portale pasirinkite vieną iš šių prisijungimo būdų:

  • Bankas
  • Elektroninio parašo naudotojams
  • Asmens tapatybės kortelė
    (Jūsų kompiuteryje turi būti įdiegtas lustinių kortelių skaitytuvas).

1. Prisijungti prie EPDS gali visi fiziniai asmenys, kurių tapatybė sėkmingai nustatyta Elektroninių valdžios vartų priemonėmis.

2. Konkretaus darbdavio duomenis gali tvarkyti Juridinių asmenų registre ar Ūkininkų ūkių registre užregistruotas darbdavio vardu veikti įgaliotas asmuo (vadovas), kuriam automatiniu būdu EPDS darbdavio srityje suteikiamos administratoriaus teisės.

3. Prisijungęs prie EPDS, vadovas (administratorius) EPDS darbdavio srityje esamomis priemonėms administratoriaus ar naudotojo teisės EPDS darbdavio srityje gali suteikti kitiems asmenims.

4. Vadovas, norėdamas asmeniui EPDS darbdavio srityje suteikti ar panaikinti administratoriaus teises, gali Valstybinei darbo inspekcijai elektroniniu paštu [email protected] pateikti EPDS naudojimo taisyklėse nustatytos rašytinės formos (toliau – forma) kopiją. Valstybinė darbo inspekcija formoje nurodytą informaciją į EPDS duomenų bazę įrašo per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo jos gavimo dienos. Darbdavys apie sėkmingą informacijos įrašymo faktą neinformuojamas.

5. Individualią veiklą vykdantys asmenys, prisijungę prie EPDS, registruojasi savitarnos būdu ir aukščiau paminėtais būdais EPDS darbdavio srityje gali suteikti teises kitiems asmenims.

SVARBI INFORMACIJA:

  • N/N žymima tokiu atveju, jei pateikiamas klausimas įmonei, kurios DSS būklė deklaruojama, yra neaktualus

Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašas(PakeitimaiAtitaisymai )

Pastaba: EPDS sistema neveikia su senomis naršyklių versijomis (pvz.: Internet Explorer <9)

Bendras EPDS puslapis