Birželio 12 d., trečiadienis | 24

Benzenas. Faktai

Valstybinė darbo inspekcija
2018-12-09

Atliktų tyrimų duomenimis, vėžys yra pagrindinė mirčių, susijusių su profesine veikla, priežastis. Europos Sąjungoje dėl jo kasmet miršta daugiau nei 100 000 žmonių. Šių mirčių pagrindinis veiksnys yra kancerogenų (vėžį sukeliančių medžiagų) poveikis darbo vietoje. Šešios Europos organizacijos (Austrijos darbo, socialinių reikalų ir vartotojų apsaugos ministerija, Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra, Europos Komisija, Europos darbdavių organizacija „Business Europe“, Europos profesinių sąjungų konfederacija ir Olandijos socialinių reikalų ir užimtumo ministerija) ėmėsi iniciatyvos parengti veiksmų programą, kurią pavadino „ES su kancerogenais susijusių veiksmų gairės“ (angl. Roadmap on carcinogens). Vykdant šią iniciatyvą parengtos 10 atmintinių apie 10 kancerogeninių medžiagų poveikį. Antroji atmintinė apie benzeną.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Benzenas yra pavojinga cheminė medžiaga, kurią Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra (IARC) priskiria 1-os grupės kancerogenams. Tai reiškia, kad jis laikomas aiškia vėžio priežastimi. Benzenas dažniausiai sukelia tokius vėžinius susirgimus, kaip leukemija bei kitas kraujo ląstelių vėžio formas. Įprastai žmonės paveikiami kvėpuodami oru, kuriame yra benzeno garų. Benzenas gali būti absorbuojamas ir per odą sąlytyje su medžiaga, turinčia benzeno, pvz., benzinu, tačiau didžiausią pavojų kelia benzeno garai.

Kur yra rizika

Nuo šios pavojingos cheminės medžiagos gali nukentėti darbuotojai, dirbantys pramonėje, kur gaminamas ar naudojamas benzenas. Tai gali būti gumos pramonė, chemijos produktų ar batų gamyba, naftos produktų perdirbimo įmonės. Benzenas taip pat naudojamas tepalų, alyvų, dažų, ploviklių, vaistų ir pesticidų gamyboje. Žalingą benzeno poveikį gali patirti plieno gamintojai, spaustuvininkai, laborantai, degalinių darbuotojai ir ugniagesiai.

Daugiau apie cheminę medžiagą

Benzenas yra bespalvė ar šviesiai gelsvos spalvos skysta cheminė medžiaga. Patekusi į aplinką ji greitai garuoja. Daugiausiai benzenas naudojamas kaip tirpiklis chemijos ir farmacijos pramonėje, taip pat kaip pradinė ar tarpinė medžiaga gaminant plastikinius gaminius, tepalus, alyvas, dažus, ploviklius, vaistus ir pesticidus. Benzenas yra išgaunamas natūraliu būdu arba sintetinamas dirbtiniu būdu. Benzenas yra natūralus žaliavinės naftos komponentas, jis įeina į automobilinių degalų (pvz., benzino) sudėtį, todėl jo gali būti automobilių išmetamosiose dujose. Ši cheminė medžiaga aptinkama ir cigarečių dūmuose. Kiti natūralūs benzeno šaltiniai yra dujų emisija iš ugnikalnių ir miškų gaisrai.

Kokie simptomai gali pasireikšti

Žmogui, įkvėpus didelės koncentracijos benzeno garų, gali pasireikšti tokie simptomai: galvos skausmas, galvos svaigimas, mieguistumas, drebulys. Taip pat gali dirginti akis ir odą. Ilgalaikis benzeno poveikis daugiausiai pažeidžia kaulų čiulpus, kuriuose gaminasi naujos kraujo ląstelės. Mažas raudonųjų kraujo ląstelių kiekis gali sukelti anemiją, dėl kurios asmuo jaučiasi nusilpęs ir pavargęs. Dėl benzeno poveikio įmanomas ir žemas baltųjų kraujo ląstelių kiekis, kuris sumažina žmogaus atsparumą infekcijoms ir gali sukelti įvairių tipų leukemiją. Žmonių, kurie bent sykį buvo apsinuodiję benzenu tiek, kad reikėjo gydytojo pagalbos, mirtingumo nuo leukemijos rizika yra daug didesnė. Rūkymas padidina riziką, nes cigarečių dūmai yra vienas iš pagrindinių benzeno poveikio šaltinių. Latentinis periodas nuo benzeno poveikio iki su juo susijusio vėžio pasireiškimo svyruoja nuo 1 iki 10 metų.

Ką jūs galite padaryti

Atlikite benzeno garų koncentracijos matavimus darbo aplinkoje, kad žinotumėte, kokių veiksmų reikia imtis. Informuokite darbuotojus apie riziką ir prevencijos priemones. Geriausias sprendimas sumažinant benzeno poveikį yra jį visai pašalinti arba pakeisti kitu tirpikliu, arba benzeną naudoti tik uždaruose procesuose. Įsitikinkite, kad yra naudojamos tinkamos asmeninės apsaugos priemonės

Rekomenduojame paskaityti

Asbestas. Faktai

Dirbant su augalų apsaugos produktais: ką žinoti ir mokėti

Kancerogenai žemės ūkyje – kraupi statistika. Nauji iššūkiai ir ligos

Rekomenduojame pažiūrėti videoreportažą

Žemės ūkis. Saugus darbas su pavojingomis medžiagomis

References: OSHA, EU-OSHA, HSE, IARC