Liepos 18 d., ketvirtadienis | 24

Darbuotojų atostogos. Ką reikėtų žinoti?

Rasma Šiaulytytė-Balčėnė
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Klaipėdos r. biuro jaunesnioji buhalterinės apskaitos konsultantė
2022-10-19

© Asociatyvi Agroakademija.lt nuotr.

Kasmetinių atostogų suteikimo tvarką reglamentuoja LR darbo kodekso (DK) 126–130 straipsniai. Jos pagal DK apibrėžiamos kaip laisvas nuo darbo laikas, suteikiamas darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti, mokant jam atostoginius. Ko reikėtų nepamiršti?

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Teisė pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetinių atostogų (arba gauti piniginę kompensaciją už DK nustatytu atveju) prarandama praėjus trejiems metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines atostogas, pabaigos, išskyrus atvejus, kai darbuotojas faktiškai negalėjo jomis pasinaudoti.

Kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija draudžiama, išskyrus darbo santykių pasibaigimą, kai darbuotojui sumokama kompensacija už nepanaudotas visos trukmės kasmetines atostogas ar jų dalį (ne daugiau kaip už praėjusių trejų metų nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines atostogas, laikotarpį, išskyrus atvejus, kai darbuotojas faktiškai negalėjo jomis pasinaudoti).

Kasmetinių atostogų trukmė

Norėdamas pasinaudoti pailgintomis kasmetinėmis atostogomis, darbuotojas darbdaviui privalo pateikti prašymą ir atitinkamus įrodymus, kad jis turi teisę į tokias kasmetines atostogas (pvz.: vaiko gimimo liudijimą, neįgalumo dokumentus ar kt.). Kasmetinių atostogų laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis (atostoginiai). Taigi, atostoginiais laikomas užmokestis už kasmetinių atostogų laiką.

Papildomų atostogų trukmė

  • už ilgalaikį nepertraukiamą darbą toje darbovietėje:

– darbuotojams, turintiems didesnį kaip 10 metų nepertraukiamo darbo stažą, – 3 d. d.

– už kiekvienų paskesnių 5 metų darbo stažą toje darbovietėje – 1 d. d.

  • darbuotojams, dirbantiems toleruotinos profesinės rizikos sąlygomis, kai sveikatai kenksmingų veiksnių dydžiai viršija darbuotojų saugos ir sveikatos norminiuose teisės aktuose nustatytus leistinus ribinius dydžius (kiekius) ir kai techninėmis ar kitomis priemonėmis jų kiekio darbo aplinkoje sumažinti iki sveikatai nekenksmingų dydžių neįmanoma, iki 5 darbo dienų, skaičiuojamų proporcingai nuo to, kiek iš viso valandų jie dirbo tokioje aplinkoje tais metais, už kuriuos suteikiamos papildomos atostogos:

– jeigu tokioje aplinkoje dirbta nuo 81 iki 100 procentų darbo laiko, suteikiamos 5 darbo dienos,

– nuo 61 iki 80 procentų – 4 darbo dienos,

– nuo 41 iki 60 procentų – 3 darbo dienos,

– nuo 21 iki 40 procentų – 2 darbo dienos,

– iki 20 procentų – 1 darbo diena.

  • darbuotojams, kurių darbas (ne mažiau kaip pusė viso darbo laiko per metus, už kuriuos suteikiamos atostogos) yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimais yra suteikiama papildomai 2 darbo dienos.

Papildomos atostogos pridedamos prie kasmetinių atostogų ir gali būti šalių susitarimu suteikiamos kartu arba atskirai. Šalims nesutarus, šios atostogos suteikiamos kartu. Taip pat pažymėtina, kad darbuotojams, turintiems teisę gauti pailgintas ir papildomas atostogas, jų pasirinkimu suteikiamos arba tik pailgintos atostogos, arba prie kasmetinių atostogų pridėtos papildomos atostogos.