Liepos 18 d., ketvirtadienis | 24

Darbuotojų sauga čia ir dabar

LŽŪKT informacija
2023-08-31

© Agroakademija.lt nuotr.

Kodėl darbų sauga yra svarbi? Tam yra daugiau nei tik vienas atsakymas. Tai svarbu kiekvienam darbuotojui, nes visi nori dirbti saugioje ir užtikrintoje aplinkoje. Sveikata ir saugumas yra pagrindinis visų įmonių ir ūkių veiksnys. Rūpinimasis darbuotojų sauga ir sveikata yra kiekvieno darbdavio pareiga ir moralinė atsakomybė. Deja, statistika byloja ką kitą.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Per praėjusius metus sunkiai susižalojo 124 darbuotojai, 23 žuvo darbe, o Valstybinė darbo inspekcija, atlikusi patikrinimus, nustatė daugiau nei 27000 darbų saugos ir sveikatos pažeidimų. Šie skaičiai rodo, kad įmonėse ir ūkiuose vis dar per mažai dėmesio skiriama darbuotojų saugai ir sveikatai. Nukenčia ne tik darbuotojų sveikata, bet ir darbdavio piniginė.

Žinoma, ne baudų dydžiai, o darbdavių ir pačių darbuotojų didesnis dėmesys saugai ir sveikatai turi užkirsti kelią susižalojimams ar net mirtims darbe. Vis tik, pravartu prisiminti ir baudas už administracinius pažeidimus.

Administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatyme yra numatytos baudos už darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų nusižengimus:

  • darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas užtraukia baudą darbuotojui ar savarankiškai dirbančiam asmeniui nuo 30 iki 90 eurų;
  • darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 240 iki 880 eurų. Jei dėl šių pažeidimų galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas darbe, avarija ar atsirasti kitų sunkių padarinių, tai bauda jau būtų nuo 1000 iki 2000 eurų;
  • nelegalus darbas užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 1000 iki 5000 eurų, o padarytas pakartotinai užtraukia baudą nuo 5000 iki 6000 eurų;
  • nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas užtraukia baudą darbdaviams ar juridinių asmenų vadovams nuo 300 iki 1450 eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo 140 iki 740 eurų.

Nepriklausomai nuo darbo pobūdžio, visose darbo vietose, kur susiduriama su elektros srovės pavojumi, vykdomi darbai aukštyje ar krovinių krovimas, sėjos ar derliaus nuėmimo darbai – turi būti dirbama saugiai, todėl svarbu, kad darbdavys ar darbdavio įgalioti asmenys, vadovaudamiesi darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančiais teisės aktais, užtikrintų nuolatinę vidinę darbų vykdymo, darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolę.

Padės konsultantai

Padėti darbdaviui įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus pasirengę ir Konsultavimo tarnybos darbų saugos konsultantai. Atvykę į ūkį ar įmonę, jie įvertins situaciją ir patars, ką reikėtų padaryti, kad ūkis ar įmonė atitiktų visus darbų saugos reikalavimus.

Konsultantai parengs privalomus vidinius norminius dokumentus (instrukcijas, įsakymus, pareiginius nuostatus ir kt.), instruktuos darbuotojus, dalyvaus nelaimingų atsitikimų tyrimuose ir suteiks konsultacijų visais rūpimais darbų saugos klausimais. Taip pat konsultantai atlieka tęstinę ūkio ar įmonės priežiūrą. Reikia pagalbos? Kviečiame kreiptis.

Parengė Audronė Kirijenkienė, LŽŪKT darbų saugos specialistė