Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Išvenkime nelaimių suaktyvėjus žemės ūkio darbams

LŽŪKT informacija
2024-07-04

© Agroakademija.lt nuotr.

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) atkreipia visų su žemės ūkio darbais susijusių įmonių ir ūkininkų dėmesį, kad dažniausios nelaimingų atsitikimų darbe priežastys bei tikrinimų metu nustatomi darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų pažeidimai nuolat kartojasi. Kaip jų išvengti?

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Šiais metais Lietuvos Respublikoje, neįskaičiuojant eismo įvykių, jau įvyko 8 mirtini nelaimingi atsitikimai darbe, iš kurių 3 – per birželio mėnesį. VDI atkreipia darbdavių dėmesį, kad minėtą mirčių darbo vietose proveržį lėmė akivaizdus daugkartinių VDI teiktų rekomendacijų ir raginimų užtikrinti saugias sąlygas pavojingiausius darbus atliekantiems darbuotojams ignoravimas.

VDI duomenimis, pagrindiniai pažeidimai yra, kai nevertinama profesinė rizika: naudojami saugos reikalavimų neatitinkantys darbo įrenginiai, netvarkinga technika; nekontroliuojama, kaip laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. Neretai nepatyrusiems darbuotojams pavedama atlikti darbus, kurių dirbti jie yra neapmokyti, o instruktavimas, kaip saugiai dirbti, yra formalus.

Situaciją vertina ir pataria LŽŪKT specialistai

VDI duomenimis, žemės ūkis yra viena iš pavojingiausių ekonominės veiklos sričių. Nelaimingi atsitikimai čia įvyksta ne tik dėl netvarkingos technikos, bet ir dėl darbuotojų mokymo stokos, jų neteisingų veiksmų.

LŽŪKT Darbų saugos grupės specialistai, atvykę į ūkį ar įmonę, įvertina situaciją ir pataria, ką reikėtų padaryti, kad ūkis ar įmonė atitiktų visus darbų saugos reikalavimus. Jie atlieka visas darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas: parengia privalomus vidinius norminius dokumentus (instrukcijas, įsakymus, pareiginius nuostatus ir kt.), instruktuoja darbuotojus, dalyvauja nelaimingų atsitikimų tyrimuose ir konsultuoja visais rūpimais darbų saugos klausimais. Taip pat atlieka tęstinę ūkio ar įmonės priežiūrą.

Atkreipkime dėmesį į apsaugas

Pabrėžtina, kad darbuotojai turi būti išmokyti, kaip elgtis su technika, o techniką privalu prižiūrėti taip, kad ji būtų saugi ir tvarkinga.

Atkreipkite dėmesį į apsaugas – žemės ūkyje dar dažnai dirbama nuo įrenginių, mechanizmų ar šalia judančių dalių, prie kurių prisilietęs darbuotojas gali būti traumuotas, nuėmus arba naudojant apsaugas, neatitinkančias dabartinių saugos reikalavimų. Sutrikus mechanizmų darbui, gedimus bandoma šalinti jų neišjungus, pažeidžiant gamintojo instrukcijose numatytą saugią remonto, sutrikimų šalinimo tvarką, todėl šie mechanizmai darbuotojus nelaimės metu tiesiog sumaitoja.

Privalu žinoti gamintojo reikalavimus

Darbuotojus privalu supažindinti su būtiniausiais gamintojo nustatytais reikalavimais, kaip saugiai naudoti įrenginį, užtikrinti, kad šalia savaeigių darbo įrenginių, dirbančių agregatų būtų dirbama saugiai.

Prieš pradedant dirbti su žemės ūkio technika, būtina įsitikinti, ar darbo priemonė yra tvarkinga: ar įrenginio skriemulių, diržų, dantračių, velenų ir kt. dalių apsaugos bei apsauginiai įtaisai uždėti tinkamai, yra savo vietoje ir veikia. Negalima leisti dirbti su techniškai netvarkingomis žemės ūkio mašinomis. Jų techninę būklę reikia nuolat kontroliuoti ir norminių dokumentų nustatyta tvarka organizuoti jų apžiūras.

Kaip šalinti gedimus

Prieš valant, reguliuojant ar jungiant įrenginius arba agregatus, reikia išjungti variklį ir kardaninę pavarą. Visus gedimus geriausiai šalinti tam skirtose remonto dirbtuvėse. Šių darbų negalima pavesti atlikti pašaliniams asmenims. Prieš vežant ar velkant prikabinamus žemės ūkio agregatus, juos būtina tinkamai parengti transportavimui ir įtvirtinti jų dalis.

Skolinant arba išnuomojant mašinas, reikia sudaryti mašinos laikinosios panaudos (skolinimo) sutartį, aptariant joje laikinojo naudotojo atsakomybę už saugų mašinos naudojimą.

Svarbūs profesiniai įgūdžiai

Draudžiama leisti valdyti mašinas asmenims, neturintiems profesinių įgūdžių, atitinkamų pažymėjimų (teisių), tinkamai neapmokytiems, neinstruktuotiems darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Turi būti įgyvendintos priemonės, kurios sutrukdytų mašina naudotis pašaliniams asmenims. Prieš užvedant mašinos variklį ar įjungiant agregato pavarą, taip pat būtina įsitikinti, kad šalimais nėra pašalinių asmenų ir mašina ar traktorius savaime nepajudės iš vietos.

Darbo drabužiai turi būti prigludę

Siekiant, kad nesužalotų judančios ar besisukančios įrenginio dalys, reikia nevilkėti laisvų drabužių, kurie gali būti įtraukti ar įsukti į įrenginį. Darbo drabužiai turi būti prigludę, naudojamos tam darbui skirtos asmeninės apsaugos priemonės. Atitinkamas asmenines apsaugos priemones būtina dėvėti, kai dirbama su pavojingomis cheminėmis medžiagomis (beicuotomis sėklomis, herbicidais, pesticidais, trąšomis ir pan.).

Tikrinti dėl apsvaigimo

Žūčių, sužalojimų galima išvengti, jei būtų griežtai kontroliuojama, ar darbuotojas vykdo būtinus saugaus darbo reikalavimus, kad neliktų galimybės jam rizikuoti akivaizdžiai pavojingomis situacijomis. Trūkstamos darbo drausmės padarinys – neblaivus darbuotojas. Nelaimių darbe tikimybė sumažėtų, jei asmenys, vairuojantys transporto priemones, tarp jų ir traktorius, kombainus, taip pat ir kiti darbuotojai būtų nuolat tikrinami dėl apsvaigimo. Neblaivų darbuotoją nušalinti nuo darbo – įmonių, padalinių vadovų ir ūkio šeimininkų pareiga.

Parengta pagal VDI ir LŽŪKT informaciją