Gegužės 19 d., sekmadienis | 24

Kokie nauji reikalavimai sudarant darbo sutartis?

LŽŪKT informacija
2022-09-12

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., LŽŪKT

2022 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojus Darbo kodekso pakeitimams įteisinta prievolė darbdaviui dar iki darbuotojo darbo pradžios raštu pateikti papildomą informaciją dėl išbandymo termino trukmės ir sąlygų, darbo sutarties pasibaigimo tvarkos, darbo užmokesčio sudedamųjų dalių, viršvalandžių, būtina nurodyti teisę į mokymo paslaugas, darbdavio su socialiniu draudimu teikiamas susijusias apsaugas.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Jau anksčiau nustatyta, kad darbo sutartyje būtina pateikti informaciją apie darbdavį (visą darbdavio pavadinimą, kodą, registruotą buveinės adresą), darbo funkcijos atlikimo vietą, darbo sutarties rūšį, darbo funkcijos apibūdinimą arba aprašymą, darbo pradžią, kasmetinių atostogų trukmę ir kt. (visas sąrašas nurodytas Darbo kodekso 44 straipsnyje).

Darbuotojams, kuriems aktualūs individualūs darbdavio ir darbuotojo teisiniai santykiai, ypač susiję su darbo sutarties sudarymu bei vykdymu, pravartu susipažinti su pakeista pavyzdinė darbo sutarties forma (ji pakeista šių metų liepos pabaigoje priimtu LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu). Šią – pavyzdinę – darbo sutarties formą galima rasti VDI interneto svetainėje, skiltyse „Darbdaviams“ ir „Darbuotojams“ bei spustelėjus šią nuorodą.

Kaip teigiama Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) pranešime, darbuotojui, įdarbintam iki 2022 m. liepos 31 d., ši informacija, kuri į sąrašą įtraukta tik nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d., pateikiama darbuotojo prašymu. Jeigu kasmetinių atostogų trukmę, viršvalandžių nustatymo ir mokėjimo už juos tvarką, darbo (pamainos) keitimo tvarką, išbandymo termino trukmę ir sąlygas, įspėjimo apie atleidimą iš darbo terminus, darbo sutarties pasibaigimo tvarką ar darbdavio teikiamą su socialiniu draudimu susijusią apsaugą nustato darbo teisės normos, dokumente pateikiamos nuorodos į tai nustatančias darbo teisės normas.

Teisės aktai nenumato pareigos privalomai naudotis pavyzdine darbo sutarties forma, tačiau darbuotojui iki darbo pradžios darbdavys privalo pateikti Darbo kodekso 44 straipsnyje nurodytą informaciją, darbo sutartyje aptarti būtinąsias darbo sutarties sąlygas, nustatyti darbo laiko normą, taigi sudarant darbo sutartis visgi rekomenduojama naudotis pavyzdine darbo sutarties forma.

Pagal VDI informaciją