Birželio 13 d., ketvirtadienis | 24

Žemės ūkis: pavojų kelia netvarkinga technika, darbai aukštyje, galvijai...

Valstybinė darbo inspekcija
2015-07-02

Vos prasidėję sezoniniai žemės ūkio darbai priminė apie savo pavojingumą: vienoje iš žemės ūkio bendrovių kardaninis velenas kaiščiu užkabino traktorininko rūbus, įsuko juos, nuplėšė darbuotojui dilbio srityje ranką, sužalojo šonkaulius. Nelaimės priežastis – beje, nuolat pasikartojanti – nuo judančių technikos dalių nuimti apsaugai.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Nelaimių dažnumas žemės ūkyje viršijo šalies vidutinį

Pernai mirtinų nelaimingų atsitikimų dažnumas (jų skaičius 100 tūkst. darbuotojų) žemės ūkio sektoriuje viršijo vidutinį šalies rodiklį 6,4 karto, sunkių – 6,6 karto. Šiemet čia jau žuvo vienas žmogus, dar du – sunkiai sužaloti. Todėl nelaukiant daugiau aukų, būtina prisiminti, kad darbai šiame sektoriuje priskiriami didelės rizikos kategorijai. Pavojingiausi – mechanizatorių, sandėliavimo (pakrovimo bei iškrovimo), gyvulininkystės darbuotojų, statybos, remonto ir susiję darbai, kurie reikalauja atitinkamos kvalifikacijos, specialių darbų saugos žinių.

Pavojų šaltiniai – ne vien netvarkinga technika

Mechanizatoriams nelaimės gresia, kai dirbama su netvarkinga technika, savavališkai nuimami apsauginiai įtaisai, taisant gedimus įrenginiai neišjungiami, mašina leidžiama naudotis pašaliniams asmenims.

Nereti žemės ūkyje darbai aukštyje, iš kur yra galimybė nukristi

Pernai beveik pusė šioje ekonominėje veikloje traumuotų darbuotojų sunkiai ir mirtinai susižalojo nukritę iš aukščio ar į gylį arba užkritus ant jų įvairiems daiktams (nukrito nuo dengiamo karvidės priestato stogo; iškrito iš priekabos joje tvarkydamas cukrinius runkelius; mirtinai sužalojo sandėlio teritorijoje atitrūkę ir nukritę grūdais užpildyti grūdų tiekimo vamzdžiai).

Pavojingas yra ir žemės ūkiui būdingas darbas su galvijais: pernai keliais atvejais darbuotojus sunkiai ar net mirtinai sužalojo pervaromi ar rišami galvijai.

Darbdaviai privalo įsitikinti, ar darbuotojai moka dirbti saugiai

Visais atvejais grėsmė sveikatai ir gyvybei kyla tuomet, kai darbuotojas atlieka darbus, kurių dirbti jis nemokytas; nekontroliuojama, ar vykdo būtinus saugaus darbo reikalavimus, kad jam neliktų galimybės rizikuoti akivaizdžiai pavojingomis situacijomis. „Skirdamas naują užduotį darbuotojui įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi įsitikinti, ar darbuotojas žino ir geba atlikti užduotį saugiai, informuoti apie profesinę riziką darbo vietoje“, – pabrėžia Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyriaus vedėjas Saulius Balčiūnas.

Pusė mirtinų nelaimių – dėl neblaivumo

Tikimybė, kad nelaimė darbe įvyks padidėja keliolika kartų, jei darbuotojas yra neblaivus. Praėjusių metų pamokos tai vaizdžiai parodė: net pusė iš žemės ūkyje patyrusių mirtinas traumas buvo neblaivūs Taigi, dar sykį akcentuotina, kad įmonių, padalinių vadovų pareiga neblaivų darbuotoją nušalinti nuo darbo, o prevenciškai būtų veiksminga dirbančiuosius, ypač vairuojančius transporto priemones, tarp jų ir traktorius, kombainus, tikrinti dėl apsvaigimo.

Išsamiau apie nelaimingus atsitikimus darbe žemės ūkyje, jų priežastis – VDI interneto svetainės www.vdi.lt rubrikoje Nelaimingi atsitikimai, savo žinias darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais taip pat galima pagilinti apsilankius rubrikoje Metodinės rekomendacijos.