Birželio 21 d., penktadienis | 24

Daugiau nei 70 proc. ūkininkų mato klimato kaitos poveikį

2023-10-23

Foto: Canva

71 proc. ūkininkų teigia, kad klimato kaita jau daro didelį poveikį jų ūkiui, o dar daugiau ūkininkų nerimauja dėl to, kokį poveikį ji turės ateityje. 73 proc. ūkininkų susidūrė su didėjančiu kenkėjų ir ligų poveikiu. Ūkininkai skaičiuoja, kad per pastaruosius dvejus metus jų pajamos dėl klimato kaitos sumažėjo 15,7 proc. Vienas iš šešių ūkininkų nurodo, kad per šį laikotarpį pajamos sumažėjo daugiau kaip 25 procentais.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Tai kelios pagrindinės apklausos išvados, atskleidžiančios iššūkius, su kuriais susiduria viso pasaulio ūkininkai, bandydami sušvelninti klimato kaitos poveikį ir prisitaikyti prie ateities. Bendrovė „Bayer“ užsakė agentūrai nepriklausomai apklausti 800 ūkininkų visame pasaulyje, kurie vienodai atstovavo dideliems ir mažiems ūkiams Australijoje, Brazilijoje, Kinijoje, Vokietijoje, Indijoje, Indijoje, Kenijoje, Ukrainoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Ūkininkai mano, kad klimato kaitos padariniai tęsis ir toliau. Trys ketvirtadaliai jų visame pasaulyje (76 proc.) nerimauja dėl klimato kaitos poveikio jų ūkiui, o labiausiai susirūpinę Kenijos ir Indijos ūkininkai.

Ekonominiai iššūkiai didina ūkininkų spaudimą

Nors klimato kaita yra pagrindinė tema, ekonominiai iššūkiai yra didžiausias prioritetas per ateinančius trejus metus. Daugiau nei pusė (55 %) ūkininkų tarp trijų svarbiausių iššūkių nurodė išlaidas trąšoms, po to išlaidos energijai (47 %), kainų ir pajamų nepastovumas (37 %) ir išlaidos augalų apsaugai (36 %). Trąšų išlaidų svarba labiausiai išryškėja Kenijoje, Indijoje ir Ukrainoje.

Ukrainoje 70 proc. ūkininkų trąšų išlaidas įvardijo kaip vieną iš trijų didžiausių problemų, o tai rodo, kad konkrečios materializuotos karo pasekmės daro didelį spaudimą šalies ūkininkams. Be to, 40 proc. ūkininkų kaip vieną iš svarbiausių iššūkių nurodė dėl karo atsiradusius bendrus sutrikimus. Be to, Ukrainos ūkininkai turi daug bendrų bruožų su kitais pasaulio ūkininkais, pavyzdžiui, daugiau nei trys ketvirtadaliai (77 %) teigia, kad klimato kaita jau padarė didelį poveikį jų ūkiui.

Ūkininkai imasi veiksmų klimato kaitai sušvelninti ir vertina inovacijas

Daugiau nei 80 proc. apklaustų ūkininkų jau ėmėsi arba planuoja imtis priemonių, kurios padėtų mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Daugiausia dėmesio skiriama šioms sritims: tarpinių augalų naudojimas (43 proc. jau tai daro arba ketina daryti), atsinaujinančiosios energijos ar biokuro naudojimas (37 proc.) ir naujų sėklų naudojimas siekiant sumažinti trąšų ar augalų apsaugos priemonių naudojimą (33 proc.). Be to, kiekvienas apklaustas ūkininkas teigia, kad jau taiko arba planuoja taikyti biologinei įvairovei skatinti skirtas priemones.

Kad būtų pasirengę ateičiai, ūkininkai vertina inovacijas. Daugiau nei pusė (53 proc.) jų teigia, kad jų ūkiui būtų naudingiausia turėti galimybę gauti sėklų, pasižyminčių savybėmis, kurios padėtų geriau susidoroti su ekstremaliomis oro sąlygomis. Panašus skaičius (50 %) ragino taikyti geresnes augalų apsaugos technologijas. 42 % respondentų teigė, kad jų ūkiui būtų naudingos geresnės galimybės naudotis drėkinimo technologijomis. Vertinant jų praktiką, svarbiausiais keliais į sėkmę buvo įvardyti efektyvesnis žemės naudojimas, pasėlių įvairinimas ir geresnė dirvožemio būklė.

Indijos smulkiųjų ūkininkų dėmesys sutelktas į rizikos mažinimą

Be pasaulinės apklausos, kurios metu ūkininkai buvo apklausiami savarankiškai, „Bayer“ apklausė 2056 Indijos smulkiuosius ūkininkus iš savo klientų bazės. Tai unikalus žvilgsnis į smulkiųjų ūkininkų, kurie yra labai svarbūs užtikrinant pasaulio aprūpinimą maistu, požiūrį.

Šiuo metu didžiausi jų iššūkiai – didelės darbo jėgos ir trąšų sąnaudos. Tačiau juos taip pat veikia klimato kaita: daugelis jų tikisi mažesnio derliaus (42 proc.) ir didesnio kenkėjų poveikio dėl besikeičiančių orų (31 proc.). Skirtingai nei stambūs augintojai, Indijoje apklausti smulkieji augintojai daugiausia dėmesio skiria rizikos mažinimui, pirmenybę teikdami finansiniam saugumui per draudimą (26 %) ir infrastruktūrą (21 %).
Paklausti apie ateitį, 60 proc. respondentų teigė, kad didžiausią naudą jiems duotų galimybė naudotis skaitmeninėmis technologijomis ir modernia pasėlių apsauga. Nepaisant visų iššūkių, Indijos smulkieji ūkininkai išlieka optimistiškai nusiteikę: 8 iš 10 ūkininkų teigiamai vertina ūkininkavimo ateitį.

Apklausos rezultatai yra vertingas Indijos smulkiųjų ūkininkų prioritetų ir poreikių rodiklis, padedantis įgyvendinti „Bayer“ smulkiųjų ūkininkų ūkininkavimo strategiją, kurios tikslas – iki 2030 m. paremti 100 mln. smulkiųjų ūkininkų. 2022 m. bendrovė savo produktais ir paslaugomis pasiekė 52 mln. ūkininkų.

Vertė Saulius Zagorskis (LŽŪKT), agroakademija.lt informacija