Birželio 21 d., penktadienis | 24

Dirbant su augalų apsaugos produktais: ką žinoti ir mokėti

Giedrė Eimontienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Darbų saugos skyriaus vadovė
2021-03-17

© LŽŪKT nuotr.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus
Agroakademija.lt · Dirbant su augalų apsaugos produktais: ką žinoti ir mokėti

Augalų apsaugos produktai sudaryti iš kenksmingų cheminių veikliųjų medžiagų, kurios dėl netinkamo naudojimo teršia aplinką ir kelia grėsmę gyvūnijos ir žmonių sveikatai. Augalų apsaugos produktų saugojimas ir naudojimas ūkyje yra griežtai reglamentuojamas, tad darbuotojai turi žinoti ir mokėti, kaip dirbti su augalų apsaugos produktais. Dirbti su šiais produktais leidžiama ne jaunesniems nei 18 metų asmenims. Į kokius aspektus reikėtų atkreipti dėmesį dirbant su augalų apsaugos produktais?

Kvalifikacija

Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, kiekvienas, dirbantis su augalų apsaugos produktais, turi būti apmokytas ir instruktuotas. Augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas, išskyrus augalų apsaugos produktų operatorius, kurių veiklą prižiūri augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai, privalo turėti augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimą.

Transportavimas

Prieš vežant augalų apsaugos produktus, reikėtų įvertinti transporto priemonės būklę ir įsitikinti, ar jie bus vežami saugiaiReikia apžiūrėti, ar augalų apsaugos produktų pakuotės nepažeistos. Vieta, kur bus dedami produktai, turi būti švari, sausa, be atsikišusių varžtų, vinių ar kitų objektų, kurie galėtų prakiurdinti pakuotes.

Kraunant jas reikia saugoti, vengti smūgių, mėtymo, o produktus sudėti taip, kad šie vežant nejudėtų. Geriausia juos sudėti į sandarią transportavimo dėžę ar specialų konteinerį, nekrauti sunkių pakuočių ant lengvesniųjų viršaus. Augalų apsaugos produktus reikia vežti atskirai nuo keleivių, gyvūnų, maisto produktų ar kitų prekių. Draudžiama be priežiūros palikti transporto priemonę su pakrautais cheminiais preparatais.

Augalų apsaugos produktų saugojimas (profesionaliam naudojimui)

Pastato ar patalpos išorėje turi būti aiškiai pažymėta, kad čia saugomi augalų apsaugos produktai. Jie saugomi „Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose“ nurodytu įspėjamuoju ženklu „Toksinė medžiaga“, jei jie klasifikuojami kaip pavojingi sveikatai, kitu atveju žymimi įspėjamuoju ženklu – „ Bendras pavojus“. Ūkio pastatai, kuriuose saugomi profesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai, turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • grindys – atsparios laikomų cheminių medžiagų poveikiui ir iš skysčiams nelaidžios dangos;
  • natūralus arba įrengtas mechaninis vėdinimas;
  • privalo būti talpyklos su natūraliais (smėliu, pjuvenomis, durpėmis ar kitais) ir (ar) sintetiniais sorbentais, kurie naudojami išsibarsčiusių augalų apsaugos produktų taršai riboti;
  • atrakinta patalpa negali būti palikta be priežiūros.

Šiose patalpose draudžiama laikyti maistą, pašarus, vandenį ir gyvūnus, tačiau jei augalų apsaugos priemonės saugomos atskiroje rakinamoje dėžėje ar spintoje, leidžiama maistą, pašarus, vandenį ir gyvūnus laikyti 20 metrų atstumu nuo augalų apsaugos priemonių saugojimo vietos.

Augalų apsaugos priemones ir mineralines trąšas tuose pačiuose pastatuose ar patalpose galima saugoti, jei mineralinių trąšų saugojimo vieta atskirta aklina nedegių medžiagų siena.

Profesionaliam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai saugomi lentynose arba ant padėklų, apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, nepažeistomis pakuotėmis. Sudėti taip, kad būtų lengva surasti ir naudoti. Preparatai išdėstomi atsižvelgiant į paskirtį bei fizinį būvį (pavyzdžiui, fungicidai, herbicidai ir t. t.).

Pagalbiniuose ūkio paskirties pastatuose ar patalpose, kuriose saugomi profesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai arba laikomos rakinamos dėžės ar spintos, privalo būti talpyklos su natūraliais (smėliu, pjuvenomis, durpėmis ar kitais) ir (ar) sintetiniais sorbentais, kurie naudojami išsibarsčiusių augalų apsaugos produktų taršai riboti.

Augalų apsaugos produktų tirpalų ruošimas

  • Augalų apsaugos produktų tirpalai ruošiami laikantis produktų etiketėje nustatytų reikalavimų.
  • Dirbdamas su neskiestu augalų apsaugos produktu ir ruošdamas tirpalą, augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas privalo naudoti produkto etiketėje nurodytas asmenines apsaugos priemones, atitinkančias standartus.
  • Jeigu augalų apsaugos produkto etiketėje nenurodyta apsauginė apranga, augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas, ruošdamas tirpalą, visada privalo dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio arba medvilninio ir poliesterio audinio. Nereikėtų ignoruoti asmeninių apsaugos priemonių ir purškiant.
  • Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai privalo tirpalo ruošti tiek, kiek reikės tos dienos darbams. Tirpalas ruošiamas prieš pradedant darbus.
  • Augalų apsaugos produkto tirpalas, skirtas apdoroti augalus ir augalinius produktus, ruošiamas patalpose ar aikštelėse, kuriose įrengtas mechaninis vėdinimas, specialios talpyklos plovimo nuotekoms surinkti. Aikštelių danga ir patalpų vidaus apdaila turėtų būti iš lengvai nuplaunamų medžiagų.

Vietose, į kurias gali patekti pašaliniai asmenys, draudžiama be priežiūros palikti augalų apsaugos produktus ar paruoštą tirpalą.

Purškimas

Purškiant būtina stengtis, kad dulksna nepatektų į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas, kad nepakenktų šalia dirbančių darbuotojų sveikatai. Apdorojant augalus apsaugos produktais, būtina laikytis produkto etiketėje nurodyto temperatūros ir vėjo greičio režimo.

Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai žemės ūkio ar miškų ūkio paskirties žemės plotuose purkšdami lauko purkštuvais ar žemyn nukreiptais rankiniais, nugariniais purkštuvais, privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos.

Augalų apsaugos produktų operatoriai, žemės ūkio ar miškų ūkio paskirties žemės plotuose purkšdami sodo purkštuvais ar aukštyn nukreiptais rankiniais, nugariniais purkštuvais, privalo laikytis ne mažesnių kaip 5 metrų apsaugos zonų iki kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijų ribos.

Purkštuvai turi būti techniškai tvarkingi, laikomasi naudojimo instrukcijose numatytų būtinų techninės priežiūros darbų. Purkštuvui sugedus būtina, nedelsiant nutraukti darbą ir atlikti remonto darbus. Apie gedimus, kurių negalima pašalinti patiems, būtina informuoti ūkininką.

Pasijutus blogai arba atsiradus kitų apsinuodijimo požymių, reikia stengtis išeiti iš lauko, kuriame dirbama, ar patalpos ir nedelsiant kviesti pagalbą, informuoti ūkininką arba jo įgaliotą asmenį.

Pakuočių tvarkymas

Draudžiama tuščias augalų apsaugos pakuotes palikti išmėtytas laukuose ar išmesti į šiukšlių konteinerius. Jos turi būti laikomos atskiruose pagalbiniuose ūkio pastatuose ar jų patalpų viduje. Draudžiama tuščias pakuotes naudoti kitoms medžiagoms laikyti.

Produktų likučiai saugomi originalioje taroje pagalbinio ūkio paskirties pastatų ar jų patalpų vietose, atskirose rakinamose dėžėse ar spintose ir tvarkomi vadovaujantis informacija, pateikta saugos duomenų lapuose.

LŽŪKT specialistai atlieka darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas

Dirbti su augalų apsaugos produktais reikia atsakingai, laikantis instrukcijoje ar etiketėje bei duomenų saugos lapuose nurodytų reikalavimų, nepamirštant ir asmeninių apsaugos priemonių. Nuo dirbančiųjų priklauso jų pačių ir aplinkui esančių sveikata. Reiktų nepamiršti, kad dirbti su augalų apsaugos produktais leidžiama ne jaunesniems nei 18 m. asmenims. Ūkininkai ir patys darbuotojai turi laikytis reikalavimų transportuojant, saugant, purškiant šias medžiagas, jie turi žinoti, kaip elgtis su likučiais ir tuščia tara.

Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, kiekvienas, dirbantis su augalų apsaugos produktais, turi būti apmokytas ir instruktuotas. Reikalavimų ir taisyklių tikrai nemažai. Jei turite klausimų, ar reikalingi mokymai ir specialistų konsultacijos, kreipkitės į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos darbų saugos specialistus. Atsižvelgdami į aplinkybes ir įvykusius nelaimingus atsitikimus, jų priežastis, konsultuojame: vykstame į ūkius ir įvertiname situaciją, pagal galiojančius norminius teisės aktus paruošiame darbų saugos ir priešgaisrinės saugos dokumentaciją, pagal poreikį instruktuojame darbuotojus. Konsultavimo tarnyboje organizuojami ir augalų apsaugos produktų mokymai profesionaliesiems naudotojams ir platintojams.