Birželio 21 d., penktadienis | 24

Dirbate prastovų metu? Netylėkite!

Valstybinė darbo inspekcija
2021-01-27

Nuo šių metų padidinus valstybės skiriamas subsidijas prastovose esančių darbuotojų darbo užmokesčiui kompensuoti, pasitaiko atvejų, kai, darbuotojui esant prastovose, darbdavys jo prašo vykdyti savo darbo funkcijas, ateiti į darbovietę ar dirbti nuotoliniu būdu. Valstybinė darbo inspekcija (VDI) primena, kad darbuotojai, esantys prastovose, dirbti neturėtų.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

„Jeigu savo aplinkoje žinote atvejų, kai būdamas prastovose verčiamas dirbti jūsų pažįstamas, bendradarbis ar jūs pats, informuokite atsakingas institucijas. Pranešimas apie darbą prastovų metu – tai atsakingas ir pilietiškas elgesys. Siekis visų mokesčių mokėtojų, valstybės lėšas panaudoti sąžiningai ir skaidriai, skirti jas būtent tiems, kuriems pagalbos šiuo sudėtingu laikotarpiu iš tiesų reikia labiausiai“, – sako Valstybinės darbo inspekcijos vadovas Jonas Gricius.

Apie savo, kolegų ar artimųjų darbą prastovų metu galima pranešti VDI. Tereikia pateikti skundą, užpildant skundo formą VDI interneto svetainėje www.vdi.lt, arba anonimiškai paskambinti pasitikėjimo telefonu (8 5) 213 9750.

VDI primena, kad prastovos laikotarpiu darbdavys darbuotojui turi mokėti ne mažesnį negu minimalioji mėnesinė alga darbo užmokestį, jeigu darbuotojas dirba 40 val. per savaitę. Valstybė darbdaviams kompensuoja visą (100 proc.) prastovų metu darbuotojui priskaičiuotą ir išmokamą darbo užmokestį iki 1,5 minimalios mėnesinės algos, t. y. 963 eurus „ant popieriaus“. Jei darbuotojas dirba ne visą darbo laiką, tuomet mokama proporcingai mažiau.

Skelbdamas prastovą darbuotojui, darbdavys apie tai turi informuoti Valstybinę darbo inspekciją. Toks reikalavimas taikomas, kad nesusiklostytų situacija, jog darbuotojui paskelbiama prastova, gaunama valstybės parama jo darbo užmokesčiui, bet iš jo reikalaujama atvykti į darbą.

Jei paaiškėtų tokia situacija, subsidija darbdaviui būtų nutraukiama, o jau išmokėtą subsidijos darbo užmokesčiui sumą darbdavys turėtų grąžinti per du mėnesius nuo pažeidimo nustatymo dienos. Darbdavys taip pat praranda teisę dalyvauti 12 mėn. remiamojo įdarbinimo, darbo vietų steigimo ar pritaikymo subsidijavimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo priemonėse. Be to, nesilaikant su prastovos paskelbimu susijusių reikalavimų, darbdaviui gresia bauda.