Gruodžio 04 d., pirmadienis | 23

Elektrėnų sav. respondentinių ūkių 2020 m. veiklos analizė

Tatjana Kapačinskienė
LŽŪKT Kaišiadorių r. biuro jaunesnioji buhalterinės apskaitos konsultantė
2021-12-31

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – Europos Sąjungos valstybių respondentinių ūkių duomenų sistema, kurios dėka yra nuolat stebima žemės ūkio padėtis. Ši sistema teikia informaciją apie žemės ūkio pajamas, gaminamą produkciją, finansinę ir ekonominę veiklą. Į sistemą patenka ir Elektrėnų sav. respondentinių ūkių duomenys.

Elektrėnų savivaldybės respondentinius ūkius pagal dirbamos žemės plotą galima suskirstyti į 7 kategorijas:
1. Dirbantys iki 30 ha žemės plotą – 10 ūkininkų arba 23,81 proc.
2. Dirbantys nuo 30 iki 50 ha žemės plotą – 5 ūkininkai arba 11,9 proc.
3. Dirbantys nuo 50 iki 75 ha žemės plotą – 6 ūkininkai arba 14,29 proc.
4. Dirbantys nuo 75 iki 100 ha žemės plotą – 6 ūkininkai arba 14,29 proc.
5. Dirbantys nuo 100 iki 200 ha žemės plotą – 11 ūkininkų arba 26,19 proc.
6. Dirbantys nuo 200 iki 300 ha žemės plotą – 2 ūkininkai arba 4,76 proc.
7. Dirbantys nuo 300 iki 500 ha žemės plotą – 2 ūkininkai arba 4,76 proc.1 pav. Elektrėnų sav. ūkių skirstymas pagal dirbamą žemės plotą 2020 m.
Kaip matyti iš pateiktos diagramos, 2020 m. Elektrėnų sav. daugiausia ūkių dirbo nuo 100 iki 200 ha žemės, tai sudarė 26,19 proc. žemės ūkio veiklą vykdančių asmenų, antroje vietoje – nuo 0 iki 30 ha. Mažiausia dalis ūkių pagal dirbamą žemės plotą buvo kategorijoje nuo 200 iki 300 ir nuo 300 iki 500 ha. Galima daryti išvada, kad Elektrėnų sav. vyrauja smulkūs ūkiai, dirbantys iki 30 ha žemės.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Derlingumo palyginimas

Žemiau analizuojami ir palyginami Elektrėnų sav. respondentiniuose ūkiuose 2018–2020 m. augintų žemės ūkio augalų derlingumas: avižų, žieminių kviečių, žieminių kvietrugių, žieminių miežių, žieminių rapsų.

1 lentelė. Elektrėnų r. sav. 2018–2020 m. derlingumas, t/haPagal lentelėje pateiktus duomenis matyti, kad analizuojamu 2018–2020 m. laikotarpiu avižų, žieminių kviečių, žieminių kvietrugių ir žieminių rapsų derlingumas, lyginant su ankstesniais metais, didėjo.

Avižų derlingumas, 2019 palyginti su 2018 m., neženkliai padidėjo, t. y. nuo 1,88 iki 2,03 t/ha, o 2020 m. lyginant su 2019 m., net 3,32 t/ha.
Žieminių kviečių derlingumas 2018 m. buvo 2,7 t/ha, 2019 m. šis rodiklis didėjo ir pasiekė 3,97 t/ha, o 2020 m. – net 4,49 t/ha.

Elektrėnų sav. taip pat didėjo ir žieminių kvietrugių derlingumas, 2018 m. gauta 2,17 t/ha, 2019 m. – 3,14 t/ha, o 2020 m. – net 3,61 t/ha.
Žieminių rapsų derlingumas, palyginti su 2018 m., didėjo nuo 1,56 t/ha iki 2,85 t/ha 2019 m. ir iki 3,37 t/ha 2020 m.

Iš analizuojamų augalų tik žieminių miežių derlingumas, 2019 m. lyginant su 2018 m., padidėjo nuo 2,48 t/ha iki 5,11 t/ha, o 2020 m. lyginant su 2019 m., sumažėjo nuo 5,11 t/ha iki 3,51 t/ha.

Ekonominių rodiklių apžvalga

2 lentelė. Ekonominiai rodikliai

Vieni svarbiausių finansinių rodiklių yra grynasis pelningumas, kuris rodo, kiek 1 pardavimo pajamų euras uždirbo grynojo pelno, ir skolos rodiklis, kuris rodo, kiek1 turto eurui tenka skolų. Kaip matyti iš 2 lentelės, Elektrėnų sav. ūkininkai dirba pelningai, vidutinis grynojo pelningumo koeficientas yra didesnis nei 0,2. Tačiau grynojo pelningumo rodiklis be dotacijų 2018–2020 m. yra neigiamas, tai reiškia, kad be dotacijų ūkiai veikė nuostolingai. Skolos rodiklio reikšmė apie 0,5 laikoma normalia (t. y. pusė finansavimo šaltinių yra skolinti), tačiau priklausomai nuo ūkio šakos reikšmė gali būti interpretuojama skirtingai.

Laikoma, kad koeficiento reikšmei esant žemiau 0,5 būklė yra gera, reikšmei esant per 0,7, būklė nepatenkinama. Kaip matyti iš pateiktos lentelės, 2018–2020 m. laikotarpiu skolos rodiklis Elektrėnų sav. mažesnis už 0,5, tai reiškia, kad ūkiai linkę vykdyti veiklą nuosavomis lėšomis.

Apibendrinant galima teigti, kad Elektrėnų sav. esantys ūkiai negalėtų uždirbti pelno tiesiogiai iš vykdomos veiklos be tiesioginių išmokų.