Birželio 21 d., penktadienis | 24

Elektros srovės pavojus dažnai tinkamai neįvertinamas

LŽŪKT informacija
2022-08-17

Žmogus kas dieną susiduria su įvairiais elektros prietaisais ir šaltiniais. Žmogaus kūnas – elektros laidininkas, todėl elektros traumą gali sukelti tiek aukštos, tiek žemos įtampos elektros srovė ar žaibas. Daugumą nelaimingų atsitikimų sukelia kintamoji elektros srovė, naudojama pramonėje ir buityje. Kad būtų išvengta nelaimių, tiek darbdaviai, tiek patys darbuotojai (ir kiekvienas buityje) privalo įvertinti visas esamų ir galimų pavojų keliamas rizikas. Itin svarbu numatyti ir įgyvendinti adekvačias prevencines priemones.

Elektros srovės pavojingumas žmogui

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Elektros srovės pavojingumas žmogui priklauso nuo jo kūno elektrinės varžos, srovės stiprumo ir dažnio, srovės tekėjimo trukmės ir kelio bei nuo žmogaus individualių ypatybių. Žmogaus kūno elektros varžos dydis priklauso nuo odos storio, drėgnumo, švarumo, odos sužalojimų, paviršiaus kontakto ploto, tekančios srovės dydžio. Įvairių kūno audinių varža skirtinga. Didžiausia – odos raginio sluoksnelio. Raumenų, riebalų, nugaros ir galvos smegenų, kraujo varža (palyginus su odos) yra maža. Taigi oda yra tarsi izoliacinis organizmo apvalkalas. Užterštos odos varža labai sumažėja.

Elektros srovės stiprumas yra svarbiausias veiksnys, nes žmogaus organizmas labai jautrus elektros srovei. Kuo stipresnė srovė teka per žmogaus kūną, tuo sunkesnės pasekmės. Pavojingiausios – nuo 40 Hz iki 60 Hz dažnio srovės. Nuo srovės tekėjimo trukmės priklauso sužalojimo sunkumas. Kuo ilgiau veikia srovė, tuo labiau mažėja žmogaus kūno varža, nes prisilietimo vietoje labiau įkaista oda. Nepavojingas kintamos srovės laikas – 0,01 s, nuolatinės srovės – iki 0,05 s.

Tekėdama žmogaus kūnu, elektros srovė gali nudeginti, pažeisti organizmo audinius chemiškai (elektrolizuoti), sutrikdyti fiziologinius ir biologinius procesus, todėl gali įvykti kvėpavimo ir kraujotakos organų paralyžius.

Darbdaviai turėtų žinoti, kokiomis pavojingomis sąlygomis darbuotojai dirba

Nenuostabu, kad dažniausiai nukenčia elektrotechnikos darbuotojai, kurių darbas tiesiogiai susijęs su rizika dėl elektros srovės pavojaus.

Taigi darbdavių ir jų įgaliotų asmenų atsakomybė – suvokti, kokiomis pavojingomis sąlygomis dirba darbuotojai, įvertinti, kokį pavojų kelia šis pavojingas rizikos veiksnys. Pripažinus kaltu darbdavį, gali būti taikoma ir baudžiamoji atsakomybė.

Pavojus dažnai tinkamai neįvertinamas

Nesilaikoma teisės aktų nustatytų reikalavimų ar darbdavio parengtų ir patvirtintų darbų vykdymo tvarkų, taigi ir nenumatomos tinkamos prevencinės priemonės, neužtikrinami saugūs atstumai dirbant arti įtampą turinčių elektros įrenginių. Daugumos tokių – nelaimingų – atsitikimų darbe priežastys – netinkamas darbų organizavimas ar darbuotojų saugos ir sveikatos vidinės kontrolės trūkumas. Toks aplaidumas neretai lemia itin skaudžias, mirtinas, pasekmes.

Dažniausiai nelaimingi atsitikimai nuo elektros įvyksta, kai prisiliečiama prie blogai izoliuotų metalinių dalių (elektros mašinų korpusų, elektros aparatų gaubtų). Pagal apsaugos nuo elektros reikalavimus, tokius gaubtus reikia įžeminti arba įnulinti, kad pramušus izoliaciją susidarytų trumpasis jungimas ir saugikliai greitai atjungtų nuo sugedusio aparato įtampą.

Ypač svarbu laikytis apsaugos nuo elektros patalpose. Pavojingomis laikomos patalpos, kuriose daug drėgmės ar elektrai laidžių dulkių, aukšta temperatūra, metalinės grindys ir kuriose vienu metu galima prisiliesti prie metalinių įžemintų pastato konstrukcijų bei elektros įrenginių korpusų ar gaubtų.

Pagal apsaugos nuo elektros taisykles su veikiančiais elektros įrenginiais leidžiama dirbti tik apmokytam personalui (jo saugumo technikos žinios periodiškai tikrinamos).

Prieš vykdant didelio pavojaus darbuotojo sveikatai ir gyvybei keliančius darbus privalu įvertinti visas esamų ir galimų pavojų keliamas rizikas. Itin svarbu numatyti ir įgyvendinti adekvačias prevencines priemones.

Kur ieškoti informacijos apie darbų saugos vykdymą

VDI yra parengusi išsamias metodines rekomendacijas apie darbų saugos vykdymo ypatumus.

Linkime būti budrius tiek darbuotojus, tiek darbdavius. Tik bendromis visų pastangomis, kartu vykdant tinkamą nelaimingų atsitikimų darbe prevenciją, saugiai atliekant darbus, pastangos bus akivaizdžios ir rezultatyvios, t. y. bus išvengta beprasmių mirčių.

Pagal VDI ir kt. informaciją parengė Ramunė Sutkevičienė, LŽŪKT