Gegužės 30 d., ketvirtadienis | 24

Europos Komisija kviečia ūkininkus dalyvauti internetinėje apklausoje apie administracinės naštos mažinimą

2024-03-18

Kaip paskelbta Europos Komisijos pasiūlymuose, skirtuose sumažinti ūkininkams tenkančią naštą, Europos Komisija pradeda internetinę apklausą (anglų k.), kad tiesiogiai sužinotų ES ūkininkų nuomonę. Tikimasi, jog ūkininkų pateikti atsakymai suteiks vertingos grįžtamosios informacijos, kad būtų galima suprasti pagrindinius jiems susirūpinimą keliančius klausimus. Apklausa vyks iki balandžio 8 d.

Apklausoje visomis ES kalbomis užduodami trumpi klausimai, pavyzdžiui: kiek laiko kiekvienais metais skiriama administracinėms užduotims, susijusioms su paramos paraiška ir pareiga teikti ataskaitas; ar naudojami mobilieji prietaisai geografiškai susietoms nuotraukoms teikti; kaip vertinamas skirtingų ūkiuose taikomų procedūrų ir taisyklių sudėtingumas; ar rengiant 2023 m. BŽŪP paramos paraišką pasitelkta išorės pagalba.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Už žemės ūkį atsakingas Europos Komisijos narys Januszas Wojciechowskis sakė: „Šia apklausa Europos Komisija tiesiogiai kreipiasi į ūkininkus, kad sužinotų jų įžvalgas, kokia administracinė našta slegia jų pečius kasdieniame darbe. Šios įžvalgos padės susidaryti aiškesnį konkrečių problemų, su kuriomis susiduria ūkininkai visoje ES, vaizdą, kad galėtume parengti tikslinius sprendimus, kurie mažintų sudėtingumą ir paspartintų supaprastinimą. Todėl raginu visus ūkininkus pasidalyti savo nuomone ir sudalyvauti apklausoje.“

Apklausa padės nustatyti dėl BŽŪP taisyklių ir kitų maisto bei žemės ūkio srities taisyklių taikymo nacionaliniu lygmeniu ir su jomis susijusių registravimo bei ataskaitų teikimo prievolių susidarančią administracinę naštą ir sudėtingumą lemiančius veiksnius. Preliminarūs rezultatai bus pateikti jau balandžio viduryje. Tuo pat metu bus rengiami pokalbiai su ūkininkų organizacijomis, kad būtų galima susidaryti visapusiškesnį vaizdą.

Ši apklausa iki vasaros suteiks aiškesnį vaizdą apie pagrindines ūkininkų matomas ir jiems kylančias administracines kliūtis. Jos rezultatai bus įtraukti į išsamesnę analizę, kuri bus paskelbta 2024 m. rudenį ir kurios tikslas – išsiaiškinti sudėtingumą ūkininkams lemiančius veiksnius ES lygmeniu, nacionaliniu lygmeniu, dėl BŽŪP ir kitų reikalavimų bei politikos krypčių.

Nuo metų pradžios Europos Komisija ėmėsi skubių konkrečių veiksmų, kad sumažintų šiuo metu ES ūkininkų patiriamą spaudimą. Vasario 12 d. Europos Komisija patvirtinto dalinę išimtį dėl pūdymui paliktos žemės taisyklių (GAAB 8), kurios prašė ūkininkai ir daug valstybių narių. Rengiantis vasario 26 d. Žemės ūkio ministrų tarybos posėdžiui, Europos Komisija pristatė Belgijai, pirmininkaujančiai ES Tarybai, įvairius trumpalaikius ir vidutinės trukmės veiksmus, taip pateikdama pagrindą diskusijoms ir bendriems ES veiksmams. Pristatoma apklausa yra vienas iš paskelbtų trumpalaikių veiksmų, tarp kurių taip pat yra tam tikrų patikrinimų supaprastinimas ir force majeure bei išskirtinių aplinkybių sąvokų išaiškinimas. Su valstybėmis narėmis šiais dviem klausimais jau diskutuota.

Internetinė apklausa (anglų k.).

Europos Komisijos pranešimas