Birželio 13 d., ketvirtadienis | 24

Galimybė spręsti melioracijos problemas

LR žemės ūkio ministro 2014 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 3D-94 patvirtintas Lietuvos kaimo plėtros 2007?2013 metų programos priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos“ paraiškų melioracijos grioviams tvarkyti pateikimo grafikas. Paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos galima bus pateikti nuo 2014 m. birželio 2 d. iki gruodžio 31 d. Priemonėje dalyvauti kviečiami ūkininkai, t. y. žemės sklypų savininkai, ar asmenys, kitais teisėtais pagrindais naudojantys žemės sklypus. Finansuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

© www.lzukt.lt ir www.agroakademija.lt