Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės bei valdymo reikalavimai: preliminarus žemėlapis

2023-03-28

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt
Artėjant žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimui, ūkininkai gali jau dabar pasitikrinti, ar jų valdos patenka į teritorijas, kurioms bus taikomi geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) ir žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimai (VR).

Žemės ūkio duomenų centras parengė preliminarų GAAB ir žemės ūkio veiklos VR žemėlapį, kuriame galima peržiūrėti šlapynių, durpžemių, vandens apsaugos juostų, palaukių (3m.) palei melioracijos griovius, erozijai jautrių teritorijų, saugomų kraštovaizdžio elementų, paukščių bei buveinių apsaugos plotų erdvinių duomenų sluoksnius.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Erdvinių duomenų sluoksniai yra preliminarūs ir tikslinami kitų atsakingų institucijų. Atnaujinti (galutiniai) erdvinių duomenų sluoksniai bus integruoti į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą nuo paraiškų priėmimo pradžios – balandžio 17 dienos.

Preliminarios teritorijų ribos, kuriose turi būti laikomasi GAAB ir VR reikalavimų yra čia.

Jei matote galimus neatitikimus, prašome kreiptis į VĮ Žemės ūkio duomenų centrą.

GAAB ir VR laikymasis yra privaloma sąlyga siekiantiems dalyvauti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinėse priemonėse, įskaitant ir tiesiogines išmokas.

ŽŪM informacija