Liepos 17 d., trečiadienis | 24

Galimybė apdrausti ūkinius gyvūnus ir gauti kompensaciją

Nacionalinė mokėjimo agentūra
2022-05-09

„Nemuno alpakos“, © LŽŪKT nuotr.
Iki gruodžio 30 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“ dėl ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimo.

Paramos gali kreiptis žemės ūkio veiklos subjektas, kuris:

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.
  • laiko ūkinius gyvūnus, kurie yra įregistruoti jo vardu Ūkinių gyvūnų registre;
  • yra savo vardu kaip valdos valdytojas įregistravęs žemės ūkio valdą;
  • yra apdraudęs ūkinius gyvūnus nuo užkrečiamųjų ligų.

Remiami sektoriai – galvijininkystė, avininkystė, ožkininkystė, arklininkystė, kiaulininkystė, paukštininkystė.

Pagal vieną draudimo sutartį pareiškėjas gali teikti vieną paramos paraišką, teikiamų paramos paraiškų skaičius neribojamas.

Paramos dydis ir intensyvumas

Didžiausia kompensuotina draudimo įmokos suma pagal draudimo sutartį – 70 proc. tinkamos finansuoti draudimo įmokos sumos. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip vieneri metai. Paraiškų rinkimo etapui skirta 546 026 Eur paramos lėšų.

Pirkimo procedūros

Siekdami, kad patirtos išlaidos būtų laikomos tinkamomis finansuoti:

Paraiškų teikimas

Paraiškos renkamos savivaldybėse, kuriose įregistruotos pareiškėjų žemės ūkio valdos. Paraiška pateikiama asmeniškai, per įgaliotą asmenį, registruotu paštu ar elektroniniu paštu. Paramos paraiška pateikiama prieš patiriant draudimo įmokų sumokėjimo draudimo įmonei išlaidas.