Liepos 17 d., trečiadienis | 24

Gerų genetinių savybių galvijas – veislininkyste užsiimančio ūkio sėkmės garantas

Vilma Živatkauskienė
LAMMC doktorantė, jaunesnioji mokslo darbuotoja
2019-04-23

© LŽŪKT nuotr.

Valstybės pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti sulaukė didelio galvijų augintojų susidomėjimo. Kad ūkininkai grynaveisliams gyvuliams skirtą paramą įsisavintų sklandžiai, jiems reikia atsiminti tam tikras taisykles ir reikalavimus. Ką svarbu žinoti, kad būtų įsigytas gerų genetinių savybių grynaveislis mėsinis galvijas?

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Pareiškėjai, laikantys mėsinių galvijų, avių ar ožkų bandas ir siekiantys pagerinti laikomų gyvulių bandų genetinę kokybę aukštos veislinės vertės gyvuliais, juos turi įsigyti per 150 dienų nuo pranešimo apie jiems skirtą paramą gavimo dienos. Šio darbo nereikėtų atidėti iki laikotarpio pabaigos, nes skubant galima įsigyti galvijų, neatitinkančių reikalavimų.

Šiuo metu ypač daug mėsinių galvijų augintojų įsigyja grynaveislius mėsinius galvijus. Labai svarbu, kad tiek iš kitų šalių įsigyjami galvijai, tiek auginami Lietuvoje, būtų įrašyti į atitinkamą pagrindinį veislinių mėsinių galvijų kilmės knygos skyrių.

Įsigaliojus naujajam Europos Komisijos reglamentui, reikalavimai dėl galvijų įrašymo į pagrindinį kilmės knygos skyrių tapo paprastesniais, taip pat visose šalyse ES narėse įsigaliojo bendra kilmės pažymėjimų (dar vadinamų zootechniniais pažymėjimais) forma. Todėl, prieš perkant veislinius galvijus iš užsienio ar įsigyjant juos Lietuvoje, reikia pasidomėti jų kilme. Žinoma, Lietuvoje galioja ir anksčiau veisliniams galvijams išduoti kilmės pažymėjimai. Turintys tokius pažymėjimus galvijai taip pat tinkami parduoti ir pirkti siekiant gauti paramą. Tinkami paramai buliai turi būti įrašyti į ne žemesnį kaip kilmės knygos „A“ poskyrį. Telyčios turi būti nesiveršiavusios ir įrašytos į ne žemesnį kaip kilmės knygos „B“ poskyrį, o iš kitų šalių įvežtos telyčios turi būti įrašytos į pagrindinį kilmės knygos skyrių. Perkami grynaveisliai ūkiniai gyvūnai turi būti suženklinti, kad būtų galima atpažinti.

Gaudamas paramą, galvijų augintojas įsipareigoja kontroliuoti įsigytų gyvulių produktyvumą, juos veisti, gerinant savo bandos genetiką, auginti, užtikrinant jų gerovę, neparduoti, nedovanoti ar kitaip neperleisti įsigytų galvijų kitiems asmenims ne mažiau kaip 4 metus.

Kaip atlikti mėsinių galvijų produktyvumo kontrolę?

Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija (LMGAGA) veda mėsinių galvijų kilmės knygas, rengia ir įgyvendina grynaveislių mėsinių galvijų veisimo programas, koordinuoja ir vykdo šių galvijų produktyvumo kontrolę bei eksterjero vertinimą. Produktyvumo kontrolė atliekama mėsinių galvijų prieauglį sveriant tris kartus:

Jeigu nėra galimybės pasverti tik gimusio prieauglio, galima išmatuoti veršelio svorį matavimo juostele arba jo svorį nustatyti pagal atitinkamos veislės prieauglio vidutinį svorį, kurį nustato pripažinta veislininkystės institucija.

Svėrimus ūkyje atlieka galvijų laikytojas turimomis arba mobiliosiomis svarstyklėmis, turinčiomis galiojančią metrologinę patikrą. Kontrolinį svėrimą turi atlikti kompetentinga ir atitinkamus įgaliojimus turinti institucija.

Siekiant, kad jūsų galvijai būtų įrašyti į kilmės knygą ir taptų tinkamais pirkti pagal paramą kitiems augintojams, galvijams turi būti atliktas individualus mėsinių veislių karvių ir bulių eksterjero vertinimas.

Kaip vertinamos karvės?

WEb-pav1Karvės vertinamos po pirmojo ir trečiojo apsiveršiavimo, praėjus 2–7 mėnesiams.

Jeigu nebuvo galimybės įvertinti po pirmojo apsiveršiavimo, tai padaryti reikėtų po antrojo apsiveršiavimo.

Karves vertina pripažintos veislininkystės institucijos įgaliotas ekspertas (vertintojas), dalyvaujant galvijų laikytojui ar jo atstovui, karvės vertinamos pagal kilmę, atitikimą veislės tipui, raumeningumą, eksterjerą, stambumą.

Kaip vertinami buliukai?

WEb-pav2Vertinami tik grynaveisliai buliukai ne jaunesni kaip 14 ir ne vyresni kaip 24 mėn. amžiaus:

  • buliukai su lyties organų defektais nevertinami;
  • buliukus vertina vertintojas, dalyvaujant gyvulio laikytojui ar jo atstovui;
  • buliukų veislinė vertė nustatoma pagal kompleksinį veislinės vertės indeksą. Jis nustatomas pagal buliuko priesvorį nuo gimimo iki vertinimo dienos ir 1–9 taškų sistema, įvertinant tipingumą veislei, raumeningumą ir eksterjerą.

Vertinimo metu vertintojas užpildo Buliaus ir karvių įvertinimo lapą (-us).

Mėsinių galvijų augintojams – galvijų eksterjero vertinimo paslauga

Nuo šių metų kovo Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai (LŽŪKT) suteikta licencija vertinti mėsinių galvijų eksterjerą. Tokia galimybė atsirado LMGAGA pasirašius sutartį su LŽŪKT dėl mėsinių galvijų vertinimo pagal eksterjerą paslaugos.

WEb-pav3Mėsinių galvijų eksterjero vertinimo paslaugą atlikti Asociacija apmokė Konsultavimo tarnybos gyvulininkystės ekspertą Vytą Gudaitį. Jis paslaugą atlieka pagal Asociacijos pateiktus prašymus.

Dėl mėsinių galvijų vertinimo paslaugos atlikimo veislinių mėsinių galvijų augintojai turi kreiptis į Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociaciją el. paštu: [email protected] arba konsultacijai telefonu +370 672 50221.

Norėdami įvertinti laikomą mėsinių veislių galviją, augintojai turi užpildyti ir atsiųsti atitinkamos formos prašymą. Jį rasitečia.

Gavus prašymą vertinimui, asociacijos administracija perduoda jį priskirtam vertintojui, kuris susisieks su Jumis dėl vertinimo datos ir laiko paskyrimo.

Rekomenduojame pažiūrėti

Mėsinių galvijų augintojams – galvijų eksterjero vertinimo paslauga

Jono Oželio verslas – ekologinis mėsinės veislininkystės ūkis

Ką vertėtų žinoti importuojant grynaveislius mėsinius galvijus

Sėkmės istorija: nuo idėjos iki kooperatyvo „Sartų lankų jautiena“

Iš verslo mieste – į „Hailendų lankų“ ūkį