Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Inovatyvūs sprendimai gyvulininkystės ūkiams

2023-04-11

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Skaičiuojama, kad net 60 proc. gyvulininkystės ūkio kintamų kaštų sudaro išlaidos pašarams, tad siekiant turėti pelningą ūkį reikia užtikrinti optimalų galvijų šėrimą. Lietuvoje ūkininkai dažniausiai renkasi žolinius pašarus, nes jų gamyba pigiausia, tačiau maksimalią jų kokybę ir naudą pasiekti gana sunku, nes iki galo neišnaudojamas ganyklų produktyvumas, lėtas pažangių žolinių pašarų gamybos technologijų taikymas.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Pastebima, kad Lietuvoje nėra susistemintos itin aktualios informacijos apie efektyvų žolynų (vietinių išteklių) valdymą. Informacijos trūkumas neleidžia ūkiams išnaudoti visą galimą žolynų potencialą, siekiant atpiginti gaminamos produkcijos savikainą. Laisvai prieinama aktuali informacija yra išsibarsčiusi skirtingose viešos erdvės duomenų bazėse, kuriose informacija ne visada būna teisinga, tiksli, pagrįsta praktiniai pavyzdžiais. Informacijos trūkumas apie žolių rūšių, veislių parinkimą atsižvelgiant į ūkyje esančias sąlygas lemia neteisingus sprendimus, kurių pasekmės ūkiui atsiliepia finansiškai, pvz. kalvotoms vietoms netinka tos pačios sudėties žolynai kaip lygumose, kuo aukštesnės kalvos, tuo didesnį dėmesį reikėtų atkreipti renkantis mišinį įsirengiamam žolynui, nes skirtingos sąlygos yra kalvos viršuje ir papėdėje, todėl neteisingai parinkta žolių rūšis sausringą vasarą išdega.

Partnerystė kurianti inovacijas ūkiams

Inovatyvūs technologiniai sprendimai ir skaitmeniniai įrankiai skverbiasi į žemės ūkį, po truputį keisdami kasdienines ūkininkų veiklas bei ūkio valdymo principus. Inovacijos prasideda nuo rinkos poreikio ir idėjos, o kad jos taptų realybe – būtina stipri partnerystė tarp mokslo, konsultavimo ir praktikos.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (toliau – LŽŪKT) daug pastangų skiria žemės ūkio inovacijoms kurti ir jų sklaidai ūkiuose, tai daryti leidžia nuolatinis darbas su ūkininkais.

LŽŪKT, atsižvelgdama į gyvulininkystės srities ūkininkų poreikius ir dabartinę žolynų tvarkymo situaciją, kartu su partneriais – Kauno kolegija ir 6 ūkininkais – inicijavo projektą „Lietuvos žolinių pašarų bazės valdymas panaudojant palydovų duomenis ir žemės ūkio mokslo inovacijas“. Esminis projekto tikslas – sukurti nemokamą viešą interaktyvią paslaugą, kuri veiktų duomenų bazės, skaitmeninių įrankių ir viešos prieigos elektroninės priemonės pagrindu ir padėtų suprasti / susipažinti, kokios galimybės identifikuoti ūkių žolynų būklę, problemas, teikti rekomendacijas problemoms spręsti, prognozuoti ūkių žolynų produktyvumo didinimą.

Nemokama el. paslauga gyvulininkystės ūkiams

Tikimasi, kad nemokama el. paslauga bus vertinga ūkininkams, laikantiems pienininius, mėsinius galvijus ar kitus ar kitus žolėdžius žemės ūkio gyvūnus, kurių šėrimui auginami žolynai ir iš jų gaminami pašarai. Naudodamasis sukurta interaktyvia paslauga, žemdirbiai užtikrins gyvulių mitybinius poreikius efektyviai naudodami vietinius išteklius. Rekomendacijos, kurias suteiks ši paslauga, padės padidinti žolynų (vietinių išteklių) produktyvumą, o tai sumažins patiriamas specifines išlaidas pašarams bei jų gamybai. Interaktyvi paslauga supažindins su galimybėmis, kaip nustatyti savalaikį žolynų šienavimą pašarams gaminti, užtikrinant optimalų maisto medžiagų kiekį pašare. Tai turėtų sumažinti ūkio išlaidas, skirtas baltyminių pašarų priedams pirkti. Minėti rezultatai skatins ūkininką įvertinti savo ekonominės veiklos rezultatus ir efektyvumą bei, jei reikia, imtis tam tikrų sprendimų (priemonių) veiklai gerinti.

Elektroninės paslaugos galimybes gyvulininkystės srityje dirbantieji – ūkininkai, konsultantai bei studentai – gali išbandyti prisijungę prie informavimo, konsultavimo ir mokymų sistemos IKMIS (www.ikmis.lt).

„Tikimės, kad projekto metu sukurta el. nemokama paslauga, kurios pagrindas interaktyvi duomenų bazė ir skaičiuoklės, pagelbės ūkininkams priimti sprendimus įrengiant produktyvias pievas su tinkamai parinktais žolynais“, – sakė viena iš el. paslaugos kūrėjų, Konsultavimo paslaugų ir produktų valdymo skyriaus vadovė Reda Milčiuvienė.

Parengė LŽŪKT Rinkodaros skyriaus vadovė Erika Mankutė

Projektas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“.