Liepos 17 d., trečiadienis | 24

Kasmet gerėja tiriamųjų pieninių veislių karvių produktyvumo rodikliai

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
2019-02-11

© LŽŪKT nuotr.

Tarptautinio gyvulių produktyvumo apskaitos komiteto (The International Committee for Animal Recording (ICAR) duomenimis, 2017 m. didžiausias tiriamųjų pieninių karvių produktyvumas buvo Izraelio valstybėje ir Pietų Korėjos Respublikoje. Tarp ES-28 šalių aukščiausi produktyvumo rodikliai buvo Danijoje, Švedijoje ir Suomijoje. Nuo aukščiausius tiriamųjų pieninių karvių produktyvumo rodiklius turinčių pasaulio valstybių mažai atsilieka Estija, kuri pagal tiriamųjų pieninių karvių produktyvumą yra lyderė iš Baltijos šalių ir kurios primilžis iš vienos karvės siekia 9,5 tonos per metus. Kaimyninės Lenkijos tiriamųjų pieninių karvių produktyvumo rodikliai yra žemesni nei Estijos, bet aukštesni nei Liuksemburgo ir Jungtinės Karalystės bei per metus siekia 8,1 tonos iš karvės. Lietuvos tiriamųjų pieninių karvių rodikliai mažai atsiliko nuo Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos buvo šiek tiek geresni nei Latvijos ir Austrijos bei Slovėnijos, o primilžis iš karvės siekė 7,5 tonos.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Tiriamųjų pieninių karvių produktyvumas, kg

Web-pav1Šaltinis: Tarptautinio gyvulių produktyvumo apskaitos komiteto duomenys

2017 m. pieninių veislių karvių ir tiriamųjų pieninių veislių karvių skaičius Lietuvoje ir kitos ES šalyse

Web-pav2Šaltinis: Tarptautinio gyvulių produktyvumo apskaitos komiteto duomenys

Palyginus Estijos ir Lenkijos tiriamųjų pieninių veislių karvių produktyvumo rodiklius su Lietuvos ir Lenkijos tiriamųjų pieninių veislių karvių produktyvumo rodikliais matyti, kad nežiūrint žemesnio primilžio rodiklių, riebalų kiekis piene Lietuvoje tiriamųjų pieninių veislių karvių yra gerokai aukštesnis ir siekia 4,34 proc. Tiriamųjų pieninių veislių karvių rodikliai 2017 m.

Palyginus Estijos ir Lenkijos tiriamųjų pieninių veislių karvių produktyvumo rodiklius su Lietuvos ir Lenkijos tiriamųjų pieninių veislių karvių produktyvumo rodikliais matyti, kad nežiūrint žemesnio primilžio rodiklių, riebalų kiekis piene Lietuvoje tiriamųjų pieninių veislių karvių yra gerokai aukštesnis ir siekia 4,34 proc.

Tiriamųjų pieninių veislių karvių rodikliai 2017 m.

Web-pav3Šaltinis: Tarptautinio gyvulių produktyvumo apskaitos komiteto duomenys

Lietuvoje tiriamųjų pieninių veislių karvių produktyvumo duomenys

Gyvulių veislininkystės informacinės sistemos duomenimis, pieno primilžis iš karvės per 2017−2018 produktyvumo kontrolės metus, palyginus su 2016–2017 kontrolės metais, padidėjo 1,5 proc., arba 111 kg pieno, ir siekė 7 618 kg. Kasmet gerėja ir pieno kokybės rodikliai – riebalų kiekis ir baltymų kiekis piene. 2017−2018 produktyvumo kontrolės metais riebalų kiek su 2016–2017 kontrolės metais, padidėjo ir 0,3 proc., arba 1 kg. Atitinkamai didėjo ir baltymų kiekis piene – išaugo 0,8 proc., arba 2 kg.

2018 metais, palyginti su 2010 metais, Lietuvos primilžio rodikliai iš vienos karvės išaugo 22,7 proc. iki 7,6 tonos, riebalų kiekis piene padidėjo 21,1 proc. iki 327 kg, taip pat 23,7 proc. padidėjo ir baltymų kiekis piene iki 256 kg.

Lietuvoje tiriamųjų pieninių veislių karvių vidutiniai produktyvumo rodikliai 2010–2018 m.

Web-pav4Šaltinis: Gyvulių veislininkystės informacinė sistema

Taip pat kasmet didėja ir tiriamųjų pieninių veislių karvių dalis nuo visų pieninių veislių karvių, jei 2018 m. sausio 1 d. tiriamųjų pieninių veislių karvės sudarė 52,5 proc., tai 2019 m. sausio 1 d. jų dalis siekė 54,4 proc.

Pieninių veislių karvių ir tiriamųjų pieninių veislių karvių skaičius sausio 1 d.

Web-pav5Šaltinis: ŽŪIKVC ŪGR ir Gyvulių veislininkystės informacinė sistema

Estijos produktyvumo tiriamųjų pieninių veislių karvių duomenys

Europos Komisijos duomenimis, 2016 metais, palyginti su 2012 metais, Estijoje primilžio rodikliai iš vienos karvės išaugo 22 proc. iki 9,1 tonos, Latvijoje – 21 proc. iki 6,4 tonų, Lietuvoje – 6 proc. iki 5,7 tonų, Lenkijoje – 24 proc. iki 5,2 tonų.

Estijos vidutiniai tiriamųjų pieninių veislių karvių produktyvumo rodikliai 2010–2017 m.

Web-pav6Šaltinis: Estijos gyvulininkystės veiklos apskaitos bendrovė (Estonian Livestock Performance Recording Ltd)

Latvijoje tiriamųjų pieninių veislių karvių produktyvumo duomenys

Europos Komisijos ir Latvijos Žemės ūkio duomenų centro duomenimis, 2017 metais, palyginti su 2010 metais, Latvijos primilžio rodikliai iš vienos karvės išaugo 25,6 proc. iki 7,5 tonų iš karvės.

Latvijos vidutinis karvių produktyvumas per metus (pieno), kg

Web-pav7Šaltinis: Latvijos Žemės ūkio duomenų centras (Agricultural data centre Republic of Latvia)

Lenkijoje tiriamųjų pieninių veislių karvių produktyvumo duomenys

Lenkijos gyvulininkystės ir pienininkystės ūkių federacijos duomenimis, tiriamųjų karvių produktyvumo rodikliai kasmet gerėja, o primilžis iš karvės nuo 2010 m. padidėjo 16,8 proc. ir 2017 m. siekė 8,2 tonos. Nors tiriamųjų pieninių veislių karvių dalis tesudaro 35 proc. nuo visų pieninių veislių karvių, tačiau tiriamųjų pieninių karvių skaičius kasmet auga ir nuo 2010 m. jis padidėjo 32 proc. ir 2017 m. siekė 790,3 tūkst. vnt.

Lenkijos tiriamųjų pieninių karvių vidutiniai produktyvumo rodikliai 2010–2017 m.

Web-pav8Šaltinis: Lenkijos gyvulininkystės ir pienininkystės ūkininkų federacijos duomenys (Polish Federation of Cattle Breeders and Dairy Farmers (PFCBDF)

Daugiau informacijos galima rasti čia:

http://pfhb.home.pl/www/english/index.php?strona=milk_rec.htm

https://www.icar.org/

https://www.jkkeskus.ee/jkk/en.html

http://www.ldc.gov.lv/lv/statistika/parraudziba/#p1