Liepos 17 d., trečiadienis | 24

Ketinantys įsigyti veislinių gyvūnų kviečiami pasinaudoti valstybės parama – skelbiamas paraiškų priėmimas

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
2022-01-19

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) skelbia paraiškų priėmimą dėl planuojamų įsigyti grynaveislių veislinių gyvūnų pirkimo dalinio kompensavimo.

Paraiškos priimamos vadovaujantis Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 3D-332.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Ši parama teikiama siekiant pagerinti laikomų mėsinių veislių galvijų, avių ir ožkų bandų genetinę kokybę aukštos veislinės vertės gyvūnais, siekti, kad būtų gerinama žemės ūkio produkcijos kokybė.

Parama už įsigytus grynaveislius ūkinius gyvūnus bus mokama iš valstybės biudžeto lėšų, kompensuojant dalį grynaveislio ūkinio gyvūno įsigijimo kainos. 2022 m. priemonei skirta 1414 tūkst. eurų.

VMVT primena, kad norintys įsigyti grynaveislių ūkinių gyvūnų ir gauti dalinį kompensavimą, paraiškas ir kitus dokumentus gali teikti nuo 2022 m. sausio 20 d. iki 2022 m. vasario 19 d. VMVT teritoriniams departamentams (pagal žemės ūkio ir kaimo valdos registracijos vietą) asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta. Pareiškėjai gali būti tik aktyvūs fiziniai ar juridiniai asmenys – žemės ūkio valdos valdytojai, laikantys mėsinių galvijų, avių ir ožkų bandas bei siekiantys pagerinti jų genetinę kokybę.

Bus kompensuojama iki 30 proc. grynaveislių ūkinių gyvūnų pirkimo kainos, bet ne daugiau kaip:

  • už grynaveislių mėsinių galvijų bulių reproduktorių – 1 300 Eur,
  • už grynaveislių mėsinių galvijų telyčią – 1 000 Eur,
  • už grynaveislį aviną reproduktorių – 200 Eur,
  • už grynaveislę avį – 65 Eur,
  • už grynaveislį ožį reproduktorių – 100 Eur,
  • už grynaveislę ožką – 65 Eur.

Įsigyjami grynaveisliai mėsiniai galvijai privalo priklausyti veislei, kurios veisimui Lietuvos Respublikoje VMVT yra patvirtinusi veisimo programą, ir turi būti įrašyti į atitinkamą mėsinių galvijų kilmės knygą. Buliai turi būti įrašyti į pagrindinį kilmės knygos skyrių, įvertinti pagal nuosavą produktyvumą arba jų tėvai turi būti įvertinti pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes, o įvertinimo pagal skerdenos išeigos (%), pašarų sąnaudų priesvorio vienetui (MJ AE) ir priesvorio per parą (g) rodiklius rezultatai turi būti teigiami, t. y., turi būti nustatyta, kad bulius yra šių rodiklių gerintojas. Telyčios turi būti nesiveršiavusios ir įrašytos į pagrindinį kilmės knygos skyrių.

Grynaveislės avys turi priklausyti veislei, kurios veisimui Lietuvos Respublikoje VMVT yra patvirtinusi veisimo programą, ir turi būti įrašytos į atitinkamos avių kilmės knygos pagrindinį skyrių. Ir avys, ir avinai turi būti įvertinti ne žemesne nei pirmąja klase (perkamos iš kitų šalių grynaveislės avys ir avinai turi būti įvertinti tik aukščiausia klase, avinai turi atitikti pirmąją ir antrąją skrepi ligos rezistentiškumo grupę). Avys turi būti iki pirmosios vados.

Grynaveislės ožkos turi priklausyti veislei, kurios veisimui Lietuvos Respublikoje VMVT yra patvirtinusi veisimo programą, ir turi būti įrašytos į atitinkamos ožkų kilmės knygos pagrindinį skyrių. Ožkos ir ožiai turi būti įvertinti ne žemesne kaip elito klase (perkamos iš kitų šalių grynaveislės ožkos ir ožiai turi būti įvertinti tik aukščiausia klase). Ožkos turi būti iki pirmosios vados.

Perkami grynaveisliai ūkiniai gyvūnai turi būti suženklinti.

Pažymime, jog trūkstant lėšų iš dalies kompensuoti išlaidas už įsigyjamus grynaveislius gyvūnus, pirmumas teikiamas pareiškėjams, kurių ūkiniai gyvūnai jau dalyvauja pripažintų veisimo organizacijų veisimo programose ir (ar) kurie vertina bulius arba avinus pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes, ir (ar) kuriems dar nebuvo skirta pagalba pagal šią priemonę. Pareiškėjams, neturintiems pirmumo kriterijų, komisijos sprendimu lėšos gali būti proporcingai sumažinamos.

Pareiškėjai turi teisę atšaukti ir pateikti naują paraišką kvietimo teikti laikotarpiu. Raštu pranešus apie užregistruotos paraiškos atšaukimą, VMVT išregistruoja šią paraišką paramai gauti ir nutraukia vertinimo procedūrą.

Pareiškėjai, kurie Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu 2021 m. po antro paraiškų rinkimo buvo patvirtinti paramos gavėjais, bet neįsigijo grynaveislių ūkinių gyvūnų ir negali pateikti dokumentų, pagrindžiančių neįsigijimo priežastis, netenka teisės gauti paramą pagal šią priemonę, šio kvietimo metu.

Papildomos informacijos iškilus neaiškumams kreiptis į VMVT Veislininkystės skyriaus vedėją Dalią Laureckaitę-Tumelienę, el. paštu [email protected] arba tel. 8 (5) 200 0238.

Svarbu! Gyvuliai, kurių įsigijimui bus skirta pagalba, turės būti įsigyti per 90 kalendorinių dienų po, pranešimo apie skirtą paramą gavimo dienos.